Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Θετική εξέλιξη για τον χαρακτηρισμό του Ν.Σερρών ως Παραμεθορίου στο σύνολο του και Προβληματικού τύπου Α΄

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: « Θετική εξέλιξη για τον χαρακτηρισμό του Ν.Σερρών ως Παραμεθορίου στο σύνολο του και Προβληματικού τύπου Α΄ ».

Οι συντονισμένες προσπάθειες και οι τεκμηριωμένες θέσεις του βουλευτή κ.Θεόφιλου  Λεονταρίδη για τον χαρακτηρισμό του Νομού μας ως «Παραμεθορίου στο σύνολό του και Προβληματικού τύπου Α΄» είχαν ως αποτέλεσμα την θετική εξέλιξη του θέματος και την κυβερνητική βούληση σύντομα να δοθεί λύση.

          Ο βουλευτής κ.Θεόφιλος Λεονταρίδης παρέδωσε φάκελο στους αρμόδιους κυβερνητικούς   φορείς όπου καταγράφεται με στατιστικά στοιχεία η δεινή οικονομική κατάσταση του Νομού και η φθίνουσα πορεία του.

Τα βασικά κριτήρια που πείθουν την κυβέρνηση για την ανάγκη χαρακτηρισμού του Νομού Σερρών ως « Παραμεθορίου στο σύνολό του και Προβληματικού τύπου Α΄» και παρέθεσε ο βουλευτής ,εκτός των άλλων, είναι τα εξής:

Α) Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Νομού που κατατάσσει τον Νομό Σερρών στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των νομών της χώρας  (47ος).

Β)Το ποσοστό της ανεργίας στο Ν.Σερρών που διαμορφώνεται σε επίπεδα του 14% όταν στη χώρα είναι κάτω του 10%.

Γ) Ο τομέας της φυτικής παραγωγής όπως και της ζωικής παραγωγής που βρίσκεται σε συνεχή φθίνουσα πορεία.

Δ) Ο τομέας της βιομηχανίας και βιοτεχνίας όπως και του εμπορίου που βρίσκονται κάτω από το 50% της συνολικής δραστηριότητας του μέσου όρου των αντίστοιχων Ελληνικών επιχειρήσεων .

Ιστορικά τα πάσης φύσεως φορολογικά και οικονομικά κίνητρα ήταν χαμηλής ενίσχυσης με εξαίρεση το τελευταίο αναπτυξιακό νόμο και δεν συνέβαλαν στην ανάπτυξη των επενδύσεων .

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία της οικονομικής κατάστασης στο Ν .Σερρών απαιτούνται  παρεμβάσεις για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση του και ένα πλέγμα δράσεων για την οικονομική ανάκαμψή του.

Μετά την ανάπτυξη από το  κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη των πειστικότατων επιχειρημάτων τα οποία και κατέθεσε, αντιμετωπίζεται πλέον  θετικά  ο νομός Σερρών με νομοθετική ρύθμιση που θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα  να χαρακτηρισθεί «Παραμεθόριος στο σύνολό του » και με διυπουργική απόφαση «Προβληματικός τύπου Α΄ » με όλα τα πλεονεκτήματα που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία ,για σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς  τομείς όπως μοριοδότηση  προσλήψεων ,επιδόματα, επιδότηση της αγοράς κατοικίας , επιδοτούμενα δάνεια , μετεγγραφές σε Πανεπιστημιακές Σχολές και ΤΕΙ, τη συνυπηρέτηση και τις μετατάξεις  Δημοσίων Υπαλλήλων κ.λ.π.

Τα παραπάνω μέτρα  μπορούν να συμβάλλουν στην άρση των αδικιών ,στην ίση μεταχείριση  των πολιτών, στην συγκράτηση του ανθρωπίνου δυναμικού στο Ν.Σερρών  και θα δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης μαζί με άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητο να ξεδιπλωθούν  για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.

Ο βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης μετά την θετική αυτή εξέλιξη του θέματος εκτιμά ότι θα χρειασθούν σοβαροί και υπεύθυνοι χειρισμοί για να ολοκληρωθούν  οι διαδικασίες για ένα σημαντικό πρόβλημα που νομού μας που εκκρεμούσε για πολλά χρόνια.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει