Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Θετική εξέλιξη με την δρομολόγηση του έργου του κάθετου άξονα «Αμφίπολης-Δράμας». Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες στην «Εγνατία οδό Α.Ε»

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Θετική εξέλιξη με την δρομολόγηση του έργου του κάθετου άξονα «Αμφίπολης-Δράμας». Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες στην «Εγνατία οδό Α.Ε».

Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μεταβιβάζονται στην εταιρεία «Εγνατία οδός Α.Ε» οι αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης μελετών και κατασκευών και λοιπών αναγκαίων υποστηρικτικών δράσεων για την υλοποίηση του έργου «Κάθετος άξονας Δράμα-Αμφίπολη Σερρών», που το μεγαλύτερο τμήμα του διέρχεται από τα χωριά του Παγγαίου (Παλαιοκώμη, Ροδολίβος, Πρώτη, Ν. Μπάφρα).

Σύμφωνα με την απόφαση η «Εγνατία οδός Α.Ε» αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων, καθώς και την ανάθεση νέων συμβάσεων για την επικαιροποίηση / ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων μελετών.

Επίσης, προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την προώθηση των διαδικασιών για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για τη δημοπράτηση, εκτέλεση και επίβλεψη των έργων.

Η χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών για την υλοποίηση των έργων (εκτός αλλοτριώσεων), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης, θα γίνεται με επιχορήγηση της «Εγνατία οδός Α.Ε» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του εποπτεύοντος Υπουργείου (ΣΑΕ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) σταδιακά και ανάλογα με την ένταξη των επιμέρους Υποέργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, την πρόοδο των εκτελούμενων Υποέργων και τις δημιουργούμενες ανάγκες πληρωμών.

Οι ως άνω δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης των έργων από την «Εγνατία οδός Α.Ε» ανέρχονται σε 5% επί του συνολικού κόστους υλοποίησης εκάστου Υποέργου (εκτός αλλοτριώσεων). Η χρηματοδότηση θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις δημιουργούμενες ανάγκες δαπανών διαχείρισης και επίβλεψης. Ως δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης νοείται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων δαπανών που δημιουργούνται στην «Εγνατία οδός Α.Ε» από την παροχή των υπηρεσιών της στο πλαίσιο των συγκεκριμένων έργων της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή των κ. Υπουργών Ανάπτυξης και Υποδομών αποτελεί μια θετική εξέλιξη για την δρομολόγηση κατασκευής του  κάθετου άξονα Δράμας-Αμφίπολης διότι έως τώρα η ευθύνη υλοποίησης αυτού του έργου ήταν σε διανομαρχιακό επίπεδο με εμπλεκόμενες τις δύο περιφέρειες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κύριος διαχειριστής του έργου και να παρατείνεται διαρκώς η καθυστέρηση.

Τώρα ο συντονισμός, οι αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης μελετών και κατασκευών εκχωρείται και μεταβιβάζεται στην «Εγνατία οδός Α.Ε» που διαθέτει προηγμένη τεχνογνωσία, εμπειρία και αποτελεσματική οργάνωση για την υλοποίηση του έργου.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει