Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

‘Ιδρυση ΕΠΑ ( Εταιρίας Παροχής Αερίου ) στην Κεντρική Μακεδονία με έδρα τις Σέρρες

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θετική έκβαση των πολύμηνων προσπαθειών του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη – Δρομολογήθηκε και αποτελεί πια γεγονός η ίδρυση ΕΠΑ ( Εταιρίας Παροχής Αερίου ) στην Κεντρική Μακεδονία με έδρα τις Σέρρες

 

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη , ο οποίος ήταν και εισηγητής του Νομοσχεδίου σχετικά με την ενεργειακή πολιτική και μετά από συνεχείς συζητήσεις που είχε με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα για την ανάγκη ίδρυση ΕΠΑ ( Εταιρίας Παροχής Αερίου ) στις Σέρρες που θα είναι και έδρα της Κεντρικής Μακεδονίας , τα αποτελέσματα είναι θετικά για το Νομό Σερρών και την ευρύτερη περιοχή .

Συγκεκριμένα εντός ολίγων μηνών θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ίδρυση ΕΠΑ ( Εταιρίας Παροχής Αερίου ) στην Κεντρική Μακεδονία με έδρα τις Σέρρες με σκοπό την επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας .

Η ίδρυση της ΕΠΑ στις Σέρρες και η τροφοδότηση νέων περιοχών και των δικτύων πόλεων θα αποτελέσει ένα σημαντικό επενδυτικό έργο και καλύπτει ένα ευρύ κατασκευαστικό έργο , προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη και προάγει την διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας , αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη θέση του νομού στον ενεργειακό χάρτη της  ευρύτερης περιοχής .

Ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης αιτιολόγησε την αναγκαιότητα ίδρυσης αυτού του μεγάλου επενδυτικού έργου στις Σέρρες στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα παραθέτοντας μία σειρά επιχειρημάτων με πρώτα τους αρνητικούς για το Νομό Σερρών  δείκτες ευημερίας , την μεγάλη ανεργία και τις ελάχιστες επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια .

Επίσης κατέστησε σαφές στον Υπουργό Ανάπτυξης ότι η ίδρυση της ΕΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες θα έχει ευοίωνες προοπτικές και υπό το πρίσμα των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων που συνεπάγονται σε άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας .

Έτσι η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να διαχυθεί στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα και στις υπηρεσίες , προκαλώντας νέο κύκλο επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα για την θετική δρομολόγηση αυτού του μεγάλου επενδυτικού έργου τόνισε τη μεγάλη σημασία που θα έχει στην αύξηση της απασχόλησης για το Νομό Σερρών .

Όσον αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό , την οργάνωση και τα συστήματα της νέας αυτής Υπηρεσίας της ΕΠΑ στις Σέρρες αυτή θα περιλαμβάνει :

  • Διεύθυνση
  • Τμήμα Τεχνικών Δραστηριοτήτων
  • Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • Τμήμα Διοίκησης
  • Τμήμα Προμηθειών

Οι υπηρεσίες αυτές θα στελεχωθούν με κατάλληλο Ανθρώπινο δυναμικό όπως έγινε και με το Οργανόγραμμα των ΕΠΑ σε άλλες περιοχές της χώρας .

Η ίδρυση της ΕΠΑ  στην Κεντρική Μακεδονία με έδρα τις Σέρρες αποτελεί σημαντική επιτυχία καθώς ο ενεργειακός τομέας είναι από τους σημαντικούς και δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας , αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ποιότητα ζωής των πολιτών και την αύξηση της απασχόλησης .

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει