Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Κάλυψη ιατρικών εξόδων και φαρμάκων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής  Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 
 

Αθήνα ,  1 Ιουνίου   2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τους Υπουργούς :

 1 ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

2 ) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Θέμα : «Κάλυψη ιατρικών εξόδων  και φαρμάκων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία»
 
Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο χώρο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ( ΙΥΑ )  ν. 3305/2005 , έχει δημιουργηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο υποστήριξης των υπογόνιμων ζευγαριών στην Ελλάδα .

Παρ’ όλα αυτά , μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το ν. 3305/2005 , με το οποίo θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας  των μονάδων ΙΥΑ και επιπλέον οι όροι της κάλυψης από πλευράς ασφαλιστικών ταμείων αλλά και των ανασφάλιστων μέσα από τα προνοιακά προγράμματα της ΙΥΑ . Ελλείψει της σχετικής ρύθμισης , βρίσκονται σε ισχύ εγκύκλιοι του  ΙΚΑ  που καθορίζουν μεν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έγκριση κάλυψης ενός μέρους των εξόδων της εξωσωματικής γονιμοποίησης , αντιμετωπίζουν δε το ζήτημα μερικώς . Βάσει   αυτών  , το προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης της ιατρικής πράξης ανέρχεται στο ποσό των 352,16 ευρώ , που αντιστοιχεί περίπου μόνο στο 10 % των πραγματικών εξόδων . Επιπλέον , τα φάρμακα καλύπτονται , υπό προϋποθέσεις , σε ποσοστό 100% για τέσσερις μόνο προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ , κάτι που δεν ισχύει για ασφαλισμένους άλλων φορέων , π.χ. για ασφαλισμένους του Δημοσίου προβλέπεται η συμμετοχή τους στο 25 % .

Στη χώρα μας , όπως και σε όλο τον κόσμο , το 10-12% του αναπαραγωγικού πληθυσμού , δηλαδή περίπου 300.000 ζευγάρια , αντιμετωπίζει δυσκολίες σύλληψης και τεκνοποίησης . Ο αναπαραγωγικός δείκτης στην Ελλάδα , με άλλα λόγια ,  τα παιδιά που απαιτείται να κάνει κάθε νέο ζευγάρι ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός σταθερός έχει υπολογιστεί στο 2,1 , ενώ στην πραγματικότητα στη χώρα μας μόλις αγγίζει το 1,3 , συμπεριλαμβανομένου μάλιστα του μεγάλου αριθμού των απογόνων των οικονομικών μεταναστών .

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα , το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις , επιδρώντας αρνητικά τόσο σε κοινωνικό , οικονομικό , ασφαλιστικό , όσο και τελικώς σε εθνικό επίπεδο .

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

1) Πότε σκοπεύετε να προχωρήσετε στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στην κάλυψη του κόστους της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής  ( ΙΥΑ ) από τα ασφαλιστικά ταμεία ;

2) Αν θα υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση όλων των υπογόνιμων ζευγαριών ασχέτως του ασφαλιστικού φορέα στο οποίο ανήκουν .

3) Στην αντίθετη περίπτωση , με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης των προσπαθειών τεκνοποίησης των υπογόνιμων ζευγαριών στη χώρα μας , όπου το δημογραφικό πρόβλημα έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις τη στιγμή μάλιστα που η παρούσα κυβέρνηση υιοθετεί σκληρά οικονομικά μέτρα  ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

εόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει