Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Καθυστέρηση Εφαρμογής του Προγράμματος Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 Προς τον κ. υπουργό Γεωργίας κ. Ανωμερίτη

 

ΘΕΜΑ : «Καθυστέρηση εφαρμογής του προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών»

     Σε εκτέλεση του Κανονισμού 1257/1999 που αφορά την εφαρμογή της πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών, υπ-εβλήθη οπό την Κυβέρνηση το σχέδιο προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα 2000 – 2006, το οποίο και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. με αριθμό Ε (2000) 2733/27-9-2000 απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

     Για την εφαρμογή του προγράμματος στη χώρα μας έχουν εκδοθεί:

1. Η με αριθμό 408583/6914/29-11-2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1523β/14-12-2000).

2. Η με αριθμό 410544/7192/11-12-2000 απόφαση του υπουργού Γεωργίας.

     Σύμφωνα με ης παραπάνω αποφάσεις φορέας εφαρμογής του Κανονισμού 1257/99 του Συμβουλίου και υλοποίησης του σχετικού προγράμματος ορίστηκε η Α.Τ.Ε. Α.Ε.. η οποία και ενεργεί ως εντολοδόχος του υπουργού Γεωργίας.

     Το μόνο που απέμεινε μετά την έκδοση της κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας είναι η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας ώστε ν’ ακολουθήσει η σχετική εγκύκλιος για να αρχίσει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα και να παραλαμβάνει η Α.Τ.Ε. τις αιτήσεις για την πρόωρη συνταξιοδότηση.

     Επειδή από την εκπνοή του προηγούμενου προγράμματος που έληξε στις 31/12/1999 πέρασαν ήδη σχεδόν 13,5 μήνες.

     Επειδή από τις 14 Δεκεμβρίου του 2000 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι απαραίτητες Υπουργικές Αποφάσεις ώστε το πρόγραμμα να τεθεί σε λειτουργία και εναπόμεινε μόνο η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Α.Τ.Ε. η οποία και καθυστερεί εδώ και τρεις μήνες με αποτέλεσμα να χάνουν και άλλο πολύτιμο χρόνο (και χρήματα) οι ενδιαφερόμενοι αγρότες

ΕΡΩΤΑΤΑΙ    Ο   κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Πα ποιο λόγο καθυστερεί τόσο πολύ η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Α.Τ.Ε. ;

2. Πότε θ’ αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει