Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Καθυστέρηση Χρηματοδότησης των Εργων του Προγράμματος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ – ΕΠΤΑ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

θέμα: “Καθυστέρηση χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος “Καποδίστρας · ΕΠΤΑ”

Χιλιάδες μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) δεν χρηματοδοτήθηκαν αν και προχώρησαν στην ολοκλήρωση των έργων που έχουν αναλάβει – καλή τη πίστη – και ανταποκρινόμενοι στις συμβατικές τους υποχρεώσεις ακόμη και με προσωπικές θυσίες.

Οι τραπεζικές τους όμως πιστώσεις έχουν εξαντληθεί, Οι έμποροι πιστωτές τους δεν τους δίνουν πλέον οικοδομικά υλικά για να δουλέψουν. Το εργατοτεχνικό τους προσωπικό μένει απλήρωτο.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις – και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες – βρίσκονται σε απόγνωση καθώς τους οφείλονται 150 και πλέον εκατομμύρια ευρώ (πάνω από 50 δις δρχ.), για έργα που εκτέλεσαν από τον περασμένο Μάιο μέχρι σήμερα σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα.

Στο Ν. Σερρών τα σχετικά οφειλόμενα ποσά είναι 5,564.860 ευρώ (1.896,225,000). Υπάρχουν πληροφορίες ότι τα σχετικά κονδύλιο μεταφέρθηκαν σε Ολυμπιακά Έργα της Αττικής αν και το πρόγραμμα ΕΠΤΑ αφορούσε έργα της περιφέρειας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1) Γιατί υπάρχει αυτή η πολύμηνη καθυστέρηση στην εξόφληση των λογαριασμών προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα που εκτελέσθηκαν μέσω του προγράμματος ΕΠΤΑ,

2) Πότε θα πληρωθούν οι λογαριασμοί των έργων στους εργολήπτες λαμβανομένου υπόψη των αλυσιδωτών υποχρεώσεων τους.


 Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει