Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Κακοδιαχείρηση στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης
 

θέμα: Κακοδιαχείριση στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.

         Ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)    “αποτελεί φορέα του δημοσίου για την ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση των δραστηριοτήτων των Μ.Μ.Ε.

         Οι δαπάνες του οργανισμού καλύπτονται, κατά το πλείστον, από τον τακτικό προϋπολογισμό (ετησίως είναι 4 δις περίπου) και όλως δευτερευόντως  από έσοδα ενοικίων, ταπητουργίας και υπηρεσιών, καθώς και από υλοποίηση προγραμμάτων της κοινότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από πολλά χρόνια ο οργανισμός συνέταξε ισολογισμό, το 1998 και αυτό έγινε με την ευκαιρία της μετατροπής του το έτος εκείνο σε Α.Ε.

         Ο οργανισμός έπαψε να έχει πανελλήνια εμβέλεια με τη διακοπή των εργασιών των 27 παραρτημάτων στη χώρα μας και μετάθεση των υπαλλήλων σε διάφορες κατά τόπους υπηρεσίες. Σήμερα απασχολεί 300 υπαλλήλους περίπου στην Αθήνα. Οι διαδικασίες της κατάργησης των περιφερειακών υπηρεσιών και των μετατάξεων των υπαλλήλων του σε διάφορες κατά τόπους υπηρεσίες ξεκίνησαν εδώ και τρία χρόνια. Η αιτιολογία ήταν ο εκσυγχρονισμός και η αποκέντρωση του κράτους. Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών, την πολιτική για τις Μ.Μ.Ε. θα υλοποιούσαν υπηρεσιακές μονάδες που θα ιδρύονταν στους νομούς και τις περιφέρειες της χώρας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει λειτουργήσει καμία σχετική υπηρεσία.

         Εδώ και τέσσερα χρόνια, στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα για την υποβοήθηση των Μ.Μ.Ε. Απλά ολοκληρώνονται οι τελευταίες εργασίες από τα προγράμματα που έχουν λήξει, όπως του Α.Ν. 1892/90, των νέων επιχειρηματιών και της υπερεργολαβίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας του 1996. Ορισμένα μικρά προγράμματα, με πολύ μικρή ανταπόκριση στις Μ.Μ.Ε. ουδόλως διαφοροποιούν την προαναφερθείσα εικόνα.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Χριστουδουλάκη,  ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. θα αναλάβει το πρόγραμμα “Δικτυωθείτε” για εγκατάσταση Η/Υ στις Μ.Μ.Ε. της χώρας. Υπολογίζεται ότι με αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα έχει διάρκεια δύο ετών θα επιχορηγηθούν εφάπαξ, με 240 χιλιάδες δρχ. περίπου 60.000 Μ.Μ.Ε. της χώρας. Το πραγματικό όφελος βεβαίως θα το έχουν οι ολίγες μεγάλες επιχειρήσεις Η/Υ που θα προμηθεύσουν τα προϊόντα τους στις Μ.Μ.Ε.

         Τα άτομα που προΐστανται των διαφόρων διευθύνσεων έχουν τοποθετηθεί, πρωτίστως με κομματικά κριτήρια, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει ποτέ αξιολόγηση προσωπικού.

          Οι πρόσθετες αμοιβές 40 περίπου “ημετέρων” υπαλλήλων, το 1999 ανήλθαν σε 140 εκ. δρχ. περίπου, ενώ το 2000 σε 110 εκ. δρχ. περίπου. Αυτές δίδονται ως κίνητρο απόδοσης σε υπαλλήλους που η ίδια η διοίκηση κρίνει, χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένο εργασιακό σχέδιο, από το οποίο να απορρέει ο καθορισμός των υποχρεώσεων των υπαλλήλων και με βάση τούτο να δίδεται αξιοκρατικά κάθε επίδομα εργασίας.

          Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται ταξίδια “ημετέρων” στο εξωτερικό , από τα οποία δεν έχουν αποκομίσει τίποτε ουσιαστικό οι Μ.Μ.Ε. της χώρας. Εκτιμάται ότι το ύψος των εξόδων των ταξιδιών στον οργανισμό ανήλθε το 2000 σε 100 εκ. δρχ. περίπου. Για παράδειγμα, τα πρόσφατα ταξίδια των πολυπληθών αποστολών σε Καναδά και Η.Π.Α., καθώς και τα πρωτόκολλα συνεργασίας που έχουν συναφθεί, μέσω ταξιδιών, με χώρες, όπως    Ουγκάντα, Ναμίμπια, Άγιο Μαυρίκιο, Ουζμπεκιστάν και πολλές άλλες, τίποτε απολύτως δεν απέδωσαν για τις Μ.Μ.Ε..

           Την δεκαετία του 80, ο οργανισμός χορήγησε δάνεια σε βιοτέχνες από κεφάλαια που δανειζόταν, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, από τις κρατικές τράπεζες. Από τα δάνεια που χορήγησε, το 95%, κατέπεσε δηλαδή δεν επεστράφη ποτέ. Αποτέλεσμα τούτου ήταν το χρέος του έναντι του δημοσίου να είναι της τάξης των 16,5 δις περίπου. Επί υπουργίας Βενιζέλου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με τον ν. 2702/99 διεγράφησαν τα χρέη του Οργανισμού, και τα: ανέλαβε το ελληνικό δημόσιο. Ουδείς ευαισθητοποιήθηκε γι’ αυτή την τεράστια διασπάθιση του δημοσίου χρήματος. Δεν .διατάχθηκε Ε.Δ.Ε. μέχρι σήμερα για καταλογισμό διοικητικών ευθυνών και αποστολή του πορίσματος στην εισαγγελική αρχή για ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Αντίθετα, οι υπεύθυνοι επιβραβεύτηκαν από τις επόμενες διοικήσεις.

         Ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ασχολήθηκε ενεργά με τους αναπτυξιακούς νόμους 1262/82 και 1892/90 μέσω των οποίων ενέταξε στο σύστημα των επιχορηγήσεων 9000 περίπου βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων ανήλθε σε 55 δις δρχ. για συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου 100 δις δρχ. Ποτέ δεν ερεύνησε την αποδοτικότητα αυτών των επιχορηγήσεων, καίτοι μπορούσε να το κάνει, λόγω ανυπαρξίας εργασιών τα τελευταία έτη.

           Σήμερα, οι αρμοδιότητες του οργανισμού μέσω του νέου Α.Ν. 2601/98 περιορίζονται μόνο στην Αττική και μόνο για επενδύσεις μέχρι 150 εκ. δρχ. υψηλής τεχνολογίας. Τα τρία τελευταία χρόνια έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό μόνο 3 αιτήσεις, πράγμα που αποδεικνύει την πλήρη περιθωριοποίηση του Οργανισμού.

           Όλες οι επενδύσεις   της περιφέρειας εξετάζονται από τις περιφερειακές διευθύνσεις του κράτους. Ο ν. 2601/98 δεν κάνει κανένα διαχωρισμό σε ΜΜΕ και μεγάλες μονάδες και δεδομένου ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των μικρών, λαμβάνουν την μερίδα του λέοντος από τις επιχορηγήσεις αυτού του νόμου.

           Μέχρι σήμερα, καμία διοίκηση του οργανισμού δεν προσπάθησε να κάνει σαφή τα όρια μεταξύ των Μ.Μ.Ε. και των μεγάλων επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα το φαινόμενο της διασπάθισης πολλών δις δρχ. σε μεγάλες επιχειρήσεις, με αμφίβολα αποτελέσματα, ενώ αυτά προορίζονται για τις Μ.Μ.Ε.. Ενδεικτικά αναφέρεται το πρόσφατο πρόγραμμα των 101 δις δρχ. για τις Μ.Μ.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τα έτη 1994-1999, που υλοποιήθηκε από τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης   (κοινοτική πρωτοβουλία Μ.Μ.Ε., Π.Ε.Π., φθίνουσες περιοχές, τουρισμός, URΒΑΝ). Για αυτό το πρόγραμμα είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα κατετέθησαν δύο σχετικές ερωτήσεις για κακοδιαχείριση στη Βουλή.

         Σήμερα, ο οργανισμός έχει στην ιδιοκτησία του 38 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Η εκμετάλλευση τους είναι σκανδαλώδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ετήσια έσοδα μόλις πλησιάζουν τα 50 εκ. δρχ. περίπου, είναι λογιστικά έσοδα και πολύ χαμηλά σε σχέση με αυτά που έπρεπε να εισπράττει. Σε ορισμένα κτήρια, οι ενοικιαστές δεν έχουν αποδώσει ενοίκια εδώ και πολλά χρόνια!” Ένα μεγάλο περιουσιακό στοιχείο του Οργανισμού είναι το οικόπεδο του Αμαρουσίου, το οποίο κινδυνεύει βασίμως να απαλλοτροιωθεί. Έτσι, ο Οργανισμός μισθώνει κτήρια και πληρώνει μισθώματα ύψους 250 εκ. δρχ. ετησίως περίπου, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιήσει επωφελώς τη δική του ακίνητη περιουσία.

          Ο   οργανισμός  για  την  αναβάθμιση   της   εσωτερικής γραφειοκρατικής οργάνωσης του καλεί συχνά ιδιώτες μελετητές, παρόλο που το έργο του είναι να οργανώνει ο ίδιος επιχειρήσεις. Έτσι έχει πληρώσει τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 160 εκ. δρχ. σε διάφορες εταιρείες, με αμφισβητούμενα αποτελέσματα.

           Ταυτόχρονα δαπανά πολλά εκατομμύρια δρχ. για αλλεπάλληλες επισκευαστικές μετατροπές των χώρων και αλλεπάλληλες αλλαγές των επίπλων των γραφείων του, στα κεντρικά μισθωμένα κτήρια. Τα τελευταία έτη, οι αδικαιολόγητες αυτές δαπάνες ανήλθαν στο σημαντικό ποσό των 200 εκ. δρχ. περίπου.

           Σε πρόσφατη συνέντευξη, ο πρόεδρος του βιοτεχνικού επιμελητηρίου, κ. Α. Ευλογημένος αναφέρει σαφώς ότι οι ελληνικές Μ.Μ.Ε. δεν έχουν καμία πρόσβαση στο κοινοτικό χρήμα και ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι χαρακτηριστικά άστοργη γι’ αυτές. Η άποψη αυτή έχει εκφραστεί επανειλημμένως από δεκάδες αρμόδιους φορείς των Μ.Μ.Ε. τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Μότσος, σε συνέντευξη τύπου κατήγγειλε ότι οι Μ.Μ.Ε. θα πάρουν από το Γ Κ.Π.Σ. μόνο το 3,6%, ενώ αποτελούν το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Υπουργός ερωτάται

1) Ποια προγράμματα είναι ενεργά στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και ποίο το συνολικό επενδυτικό ύψος τους, από τα οποία μπορούν να ευεργετηθούν σήμερα οι Μ.Μ.Ε.;

2) Εάν έχουν δημιουργηθεί υπηρεσιακές μονάδες για τις Μ.Μ.Ε.

στις περιφέρειες και τις νομαρχίες του κράτους, ποιες υπηρεσίες προσφέρουν και ποια τα συγκεκριμένα αποτελέσματα;

3) Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. προτίθενται να προβούν σε ενέργειες για τον προσδιορισμό της έννοιας Μ.Μ.Ε., έτσι ώστε να είναι σαφές το εύρος τους και να διαχωρισθούν από τις μεγάλες επιχειρήσεις;

4) Εάν προτίθεται να διατάξει ουσιαστικό διαχειριστικό έλεγχο στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., ο οποίος θα δώσει ενδεχομένως το έναυσμα για Ε.Δ.Ε. προς καταλογισμό διοικητικών και περαιτέρω ποινικών ευθυνών:

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει