Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Κατάθεση αναφοράς στη Βουλή για θέσεις εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

ΘΕΜΑ : Κατάθεση αναφοράς στη Βουλή για θέσεις εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσε ο Βουλευτής Θ. Λεονταρίδης σχετικά με το αν το αρμόδιο υπουργείο μερίμνησε για την αντιμετώπιση των κενών στην γενική αγωγή με την έκδοση προκηρύξεων μόνιμων διορισμών.

Δυστυχώς οι νέες ειδικότητες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένουν, μέχρι στιγμής, χωρίς οργανικές θέσεις. Στην περίπτωση μάλιστα που οι διορισμοί στις νέες ειδικότητες γίνουν με βάση τα υπάρχοντα οργανικά κενά και όχι αναλογικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών των προηγούμενων χρόνων, τότε αυτοί θα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και δεν θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων.

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, επεσήμανε την ανάγκη ίδρυσης επαρκών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών για τις νέες ειδικότητες προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Παράλληλα τόνισε ότι, η κατανομή των διορισμών θα πρέπει να ακολουθεί τη δίκαιη αναλογία των διαφόρων κλάδων στις προσλήψεις των αναπληρωτών, έτσι ώστε να μη υποβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει