Κατάθεση τροπολογίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη, για την σύναψη σύμβασης μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατανομή της τελευταίας δόσης στις Περιφέρειες και εξόφληση του συνόλου της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2013-2014

Share:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατάθεση τροπολογίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη, για την σύναψη σύμβασης μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Κατανομή της τελευταίας δόσης στις Περιφέρειες και εξόφληση του συνόλου της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2013-2014.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη, έγινε η κατανομή ποσού ύψους, 30.753.786 ευρώ, στις Περιφέρειες της χώρας από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2014, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

Με την κατανομή αυτή, εξοφλείται το σύνολο της δαπάνης για την μεταφορά μαθητών, σχολικού έτους 2013-2014.

Ταυτόχρονα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο Νόμου <Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου> του ΥΠ.ΕΣ, η οποία καλύπτει μεταβατικά το πρόβλημα της μη έγκαιρης σύναψης σύμβασης μεταφοράς μαθητών Δημόσιων σχολείων που έχει παρουσιαστεί.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ορίζεται ότι, οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015 (11.9.2014) μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης μεταφοράς, και πάντως όχι πέραν αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την έναρξη της ισχύος της προτεινόμενης διάταξης, καταβάλλονται και εξοφλούνται νομίμως, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας προσωρινής σύμβασης μεταφοράς μαθητών του ίδιου σχολικού έτους.

Κατά’ αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα να ξεπεραστούν ορισμένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της καθυστερημένης συμβασιοποίησης των διαγωνισμών των Περιφερειών, σχολικού έτους 2014-2015.

Previous Article

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση – 09/10/2014

Next Article

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2016