Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Κατάργηση της επιδότησης κατοικίας σε προβληματικές περιοχές

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής  Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 

Αθήνα ,  18 Ιουλίου   2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς :

 1) Οικονομικών 

2)  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

Θέμα : « Κατάργηση της επιδότησης κατοικίας σε προβληματικές περιοχές »
 

Με το νέο σχέδιο νόμου « Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη  και τη Δημοσιονομική εξυγίανση » που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες ημέρες , ξεριζώνονται θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών που κατοχυρώθηκαν με κοινωνικούς αγώνες και θεσπίσθηκαν με νόμους από την πολιτεία .

Συγκεκριμένα στο άρθρο 24 παρ. 2 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι καταργείται σε υπαλλήλους δημοσίων  υπηρεσιών , ν.π.δ.δ και ο.τ.α πρώτου και δεύτερου βαθμού , καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται ή μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής , το καταβαλλόμενο υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις 40 % της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσματος σε περίπτωση ανέγερσης , όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την  αρμόδια φορολογική αρχή , κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης .

Μάλιστα δε παύει η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές επιδότηση αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής.

Επειδή οι πολίτες νιώθουν προδομένοι από την πολιτεία η οποία τους εξαπατά ωθώντας τους μέσα σε αυτήν την περίοδο κρίσης που διανύουμε να ανεγείρουν σπίτια σε προβληματικές περιοχές υποσχόμενη βοήθεια και στη συνέχεια να τους εγκαταλείπει.

Επειδή και ο Ν.Σερρών χαρακτηρίστηκε προβληματική περιοχή μετά από αγώνες γιατί το δικαιούνταν, λόγω της φθίνουσας πορείας του (προτελευταίος στην κατάταξη της χώρας με βάση το κατά κεφαλή ΑΕΠ , μεγάλο ποσοστό ανεργίας κ.λ.π ),  πολλοί υπάλληλοι έκαναν μετάταξη  στον Νομό για να τύχουν των ευνοϊκών κινήτρων που έδινε η πολιτεία .

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

 1)  Εάν η Κυβέρνηση καταργήσει την εν λόγω διάταξη η οποία έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή και η οποία ανατρέπει το ισχύον νομικό καθεστώς της επιδότησης  κατοικίας στις προβληματικές περιοχές ;

 2) Γιατί  αιφνίδια και με βίαιο τρόπο η Κυβέρνηση ανατρέπει τον προγραμματισμό χιλιάδων συμπολιτών μας που ήρθαν να υπηρετήσουν  σε  προβληματικές περιοχές  που θεσπίστηκαν με νόμο,  όπως ο Ν. Σερρών , γνωρίζοντας ότι η πολιτεία θα τους αποδώσει τα κίνητρα που δικαιούνται και τώρα τους αδειάζει ;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει