Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Καταβολή Επιδόματος Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιομηχανίας

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Απ. Τζοχατζόπουλο

 

θέμα : ” Καταβολή επιδόματος υπαλλήλων της Διεύθυνση Βιομηχανίας “

        1)    Με τις Κ.Υ.Α. (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις)

        1. αριθμ. 2/87720/0022/22-12-2000 (ΦΕΚ 1600/Β 729-12-00) και

        2. αριθμ. 2/21244/0022/4-4-2001 (ΦΕΚ 426/Β 712-4-2001) χορηγήθηκε στους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) μηνιαίο ποσό από 35.000 έως και 50.000 δρχ. που προέρχεται από εκταμίευση του αριθμ. 234226/9 “Ειδικός λογ/σμός για τον εφοδιασμό με καύσιμα των προβληματικών περιοχών της χώρας” που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

         2)    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α 72-5-2001) οι υπάλληλοι της Γ.Γ.Β. που υπηρετούν, ως απεσπασμένοι, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μετατάσσονται αυτοδικαίως στις υπηρεσίες που υπηρετούν ως απεσπασμένοι.

           3)    Η αριθμ. 17979/21-5-2001 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.) ορίζει ότι οι μετατασσόμενοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υπάλληλοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις αποδοχές και τα επιδόματα που ελάμβαναν στην οργανική τους θέση, δηλ. στις Γ.Γ.Β. , πριν από τη μετάταξη τους, τυχόν δε διαφορές των αποδοχών τους θα τους καταβάλλονται ως προσωπική διαφορά (άρθρο 22 παρ. 5 του Ν. 2738/99).

           4)    Το ποσό αυτό του επιδόματος χορηγήθηκε από 1-1 έως 30-4-2001 και έκτοτε το σταματήσανε μόλις δημοσιεύθηκε ο Νόμος 2910/Α/2-5-2001 με τον οποίο μετατάχθηκαν στις Ν.Α. Και παρά το αυτονόητο του Νόμου έγινε, κακώς κατά την άποψη μας, ερώτημα από το τμήμα μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικών της Γ.Γ.Β. , (αρμόδιος κ. Πετρόχειλος) προς τη Νομική Σύμβουλο του ΥΠΑΝ. Η Νομική Σύμβουλος εισήγαγε το θέμα στο Β’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το οποίο με την αριθμ. 645/2001 γνωμοδότηση του απεφάνθη ότι το δικαιούται. Η γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Παρόλα αυτά, αφού επικοινωνήσαμε επανειλημμένως με τους αρμόδιους μας απήντησαν ότι δεν μπορούν να το πάρουν γιατί είναι θέμα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ενώ από όσο γνωρίζουμε το επίδομα αυτό δεν είναι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά από ειδικό λογ/σμό όπως προαναφέραμε και δεν έχει καμία σχέση με τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τότε πως εξακολουθούν να το παίρνουν το επίδομα οι υπάλληλοι των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ ;

Πέραν των ανωτέρω νομίζουμε ότι είναι κατάφορη αδικία να υπάρχει μία άνιση μεταχείριση μεταξύ υπαλλήλων διαφόρων Υπουργείων που υπηρετούν και αυτοί στις Ν.Α. θα λέγαμε και αντισυνταγματική διότι οι υπάλληλοι π.χ. της Δ/νσης Εσωτερικών παίρνουν μηνιαίο επίδομα 100.000 δρχ. που είναι και αυτοί μεταταγμένοι στις Ν.Α. από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι υπάλληλοι της Δ/νσης Γεωργίας του Υπ. Γεωργίας παίρνουν μηνιαίο επίδομα 50.000 δρχ., του ΥΠΕΧΩΔΕ επίσης.

Συνημμένα, καταθέτω έγγραφα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο αρμόδιος κ. Υπουργός

 

Γιατί μέχρι τώρα δεν καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα που δικαιούνται οι υπάλληλοι και πότε θα καταβληθεί ;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει