Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το ΥΠΕΚΑ για το υπο διαβούλευση σχέδιο νόμου που αφορά στο πρόβλημα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

Αθήνα 11-03-2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

κ. Ιωάννη Μανιάτη

 Θέμα: « Κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το Υπ. Π.Ε.Κ.Α. για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου »

Στα πλαίσια του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 προτείνονται μεταξύ άλλων ετεροχρονισμένες παρεμβάσεις στις υπογεγραμμένες συμβάσεις των παραγωγών από ΑΠΕ (κυρίως στα φωτοβολταϊκά) με τον ΛΑΓΗΕ και εσχάτως στο Μη Διασυνδεδεμένο Δίκτυο με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Το πρόβλημα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, του ταμείου δηλαδή των ΑΠΕ, δεν είναι κανένα άλλο από τη στρεβλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας στη χώρα μας, που λειτουργεί με τρόπο ώστε να δημιουργεί υπερκέρδη στους χονδρεμπόρους και μεγάλα κόστη και ελλείμματα στους καταναλωτές. Και ενώ στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν αντιλαμβανόμαστε να γίνεται καμία ρύθμιση που να βελτιώνει την στρέβλωση της αγοράς, δίνεται η δυνατότητα να μπουν στο σύστημα μονάδες παραγωγής ενέργειας με τιμή πάνω από 80 €/MWh, με αποτέλεσμα να δημιουργείται νέο έλλειμμα στο μέλλον.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εισάγει μία νέα μείωση τιμών ύψους 30% κατά μέσο όρο που λαμβάνουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί από τους ίδιους να προβούν σε διαγραφή του 35% από τις πωλήσεις του 2013! Το ποσό της διαγραφής προστίθεται στην έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που έχει επιβληθεί στα φωτοβολταϊκά με αποτέλεσμα από την συνολική παραγωγή του 2013 οι παραγωγοί να χάνουν από 55% ως και 60%! Η ανωτέρω μείωση έχει σαφώς αναδρομικό χαρακτήρα, γεγονός επί του οποίου η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη και ξεκάθαρα τοποθετηθεί αρνητικά.

Η μεσοσταθμική μείωση κατά 25%-42% στα Φωτοβολταϊκά που υπήρξε στην έκτακτη εισφορά, δυστυχώς μας επιβεβαίωσε, δεν εξαφάνισε το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού, ούτε βελτίωσε, αλλά χειροτέρεψε τις πληρωμές των παραγωγών που εισπράττουν χρήματα μετά από 9 μήνες από την πώληση και αυτό χειροτερεύει διαρκώς. Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αυξάνονται οι τιμές άλλων ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται η εισαγωγή νέων ΦΒ σε τιμές που επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό, τότε είναι ξεκάθαρο ότι επιβαρύνεται επιπλέον και χειροτερεύει το έλλειμμα. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι για να επιτραπεί η εισαγωγή νέων ΑΠΕ θα πρέπει να προβλεφθεί και η αντίστοιχη χρηματοδότηση τους.

Η Πληρωμή της Παραγόμενης Ενέργειας είναι αποτέλεσμα της σύμβασης του παραγωγού με το Λειτουργό της Αγοράς. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καλείται ο Λειτουργός να εκβιάσει τον παραγωγό με μη πληρωμή, και όποιος δεν εκδώσει το πιστωτικό σημείωμα εντός δύο μηνών θα σταματήσει να πληρώνεται από τον ΛΑΓΗΕ ή τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο του.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου οι Φ/Β Σταθμοί οι οποίοι υλοποιήθηκαν με επιδότηση θα πρέπει να «τιμωρηθούν» γι’ αυτό. Παράδειγμα, ένας ξενοδόχος ο οποίος επεκτείνει τη μονάδα του με επιδότηση φορολογείται διαφορετικά από αυτόν που το πραγματοποίησε χωρίς επιδότηση;.

Αν αυτό ήταν εκ των προτέρων γνωστό οι περισσότεροι Φ/Β Σταθμοί θα είχαν γίνει, χωρίς επιδότηση και με πιο προσεκτική κοστολόγηση. (Πίνακας 1)

Σύμφωνα με τους πίνακες του σχεδίου νόμου αποσβένει γρηγορότερα κάποιος που υλοποίησε την επένδυση στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2012 (έναρξη επένδυσης 10/2010) σε σχέση με κάποιον άλλο που την υλοποίησε στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2011 (έναρξη επένδυσης 05/2007) συνυπολογίζοντας ακόμα και την επιδότηση που πρόκειται να πάρει (η οποία αναμένεται να εκταμιευτεί 2,5 έτη μετά την υλοποίηση της επένδυσης). Γιατί αυτό να συμβαίνει, παρότι ο δεύτερος χρησιμοποίησε σχεδόν διπλάσια ίδια κεφάλαια σε σχέση με τον πρώτο επενδυτή; (Πίνακας 1.)

Πίνακας 1.
ΜΔΣ* ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (80kWp)
ΔΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (100kWp)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
240000
140000
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
15000
15000
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
10000
0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
265000
155000
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
66250
38750
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
96000
0
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
30.06.2014
ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
24000
0
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
193000
155000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
19.10.2011
19.10.2012
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
80
100
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΤΟΣ
1650
1500
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
132000
150000
ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ
0,50588
0,42946
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
0,3
0,315
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 01.07.2012-30.06.2014
0,25
0,3
ΠΑΡΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (19.10.2011-30.06.2012)
82000
0
ΕΣΟΔΑ (19.10.2011-30.06.2012)
41482,16
0
ΠΑΡΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (30.06.2012-19.10.2012)
50000
0
ΕΣΟΔΑ (30.06.2012-19.10.2012)
18970,5
0
ΠΑΡΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (19.10.2012-30.06.2014)
214000
243000
ΕΣΟΔΑ (19.10.2012-30.06.2014)
81193,74
73051,15
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 01.01.2013-31.12.2013
0,35
0,35
ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 01.01.2013-31.12.2013
17528,74
15782,66
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30.06.2014
124117,66
57268,49
ΠΑΡΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (30.06.2014-19.10.2031)
2294000
2607000
ΕΣΟΔΑ (30.06.2014-19.10.2031)
688200
821205
ΠΑΡΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (19.10.2031-19.10.2032)
0
150000
ΕΣΟΔΑ (19.10.2031-19.10.2032)
0
47250
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
812317,66
925723,49

*Μη διασυνδεδεμένα συστήματα

Η ΔΕΗ στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα αποζημιώνεται από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και παράγει ήδη πολύ ακριβά την ενέργεια στις μονάδες της. Επίσης οι Φ/Β Σταθμοί στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα είναι εκείνοι οι οποίοι κράτησαν το δίκτυο σταθερό κατά την τουριστική περίοδο, αποτρέποντας τη βύθιση του συστήματος κατά τις ώρες αιχμής και την πραγματοποίηση ενός black-out (τύπου Σαντορίνης) το οποίο θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε ότι, η μείωση της τιμής πώλησης της ενέργειας από Φ/Β Σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ευνοεί μόνο την κερδοφορία της ΔΕΗ και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με τα προβλήματα του ΛΑΓΗΕ. Επιπλέον, στους Φ/Β Σταθμούς του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος έχουν ήδη προκληθεί εκτεταμένες βλάβες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Επίσης παρά την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια έχει παρατηρηθεί πολύ ταχύτερη γήρανση του εξοπλισμού. Στους πίνακες δεν έχουν συνυπολογιστεί αυτοί οι παράγοντες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να μειωθεί κι άλλο η τιμή πώλησης της kWh στους Φ/Β Σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, καθιστώντας τες πλέον ζημιογόνες για τους παραγωγούς.

Επιπλέον, παρατηρείται μία ακόμη στρέβλωση, καθώς σύμφωνα με τον πίνακα του προτεινόμενού σχεδίου νόμου που αφορά το Δ’ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας Φ/Β σταθμός 100 kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο.

Ακόμη, προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης κατά 5έτη με τιμή πώλησης τα 0,08€/kWh. Ένας σταθμός 80kWp θα έχει έσοδα 10.880€ (στην καλύτερη περίπτωση με την ποσόστωση των 1700h λειτουργίας που προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα) και τα έξοδά του θα είναι 11.500€ (8.000€ για την ασφάλιση των εταίρων, 500€ για την ασφάλιση Φ/Β σταθμού, 1.000€ για γενικές δαπάνες (κατανάλωση ρεύματος, ίντερνετ), 2.000€ για τη συντήρηση (επειδή οι ζημιές θα πολλαπλασιαστούν λόγω γήρανσης και ίσως να πρέπει να αντικατασταθεί και μέρος του εξοπλισμού για να είναι δυνατή η λειτουργία του). Γιατί να επιθυμεί κάποιος αυτή την δυσμενή παράταση;

Στις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας από Φ/Β προβλέπεται ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% τοις εκατό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κάτι το οποίο ήταν εύλογο βάσει των υψηλότερων αποζημιώσεων για την πωλούμενη ενέργεια. Όμως με τις νέες πολύ μειωμένες τιμές θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ωστόσο, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση οι παραγωγοί είναι αδύνατο να αντεπεξέλθουν σε μελλοντικές πληθωριστικές τάσεις.

Επιπλέον, ενώ τα αιολικά σε πολλές περιπτώσεις αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη δεν υφίστανται αντίστοιχες μειώσεις. Θα ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό να συμμετέχουν με κάποιες μειώσεις στις τιμές πώλησης της ενέργειας και των άλλων ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ που δουλεύουν τουλάχιστον 5 έτη και ως εκ τούτου έχουν αποσβέσει τον εξοπλισμό τους. Και ακόμη, οι μονάδες Συμπαραγωγής από Φυσικό Αέριο θα εξακολουθήσουν να αμείβονται πλουσιοπάροχα ενώ υπάρχει ήδη η επιτυχημένη συμφωνία του Πρωθυπουργού για μείωση κατά 15% της τιμής προμήθειας από τον κεντρικό προμηθευτή της χώρας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ της συμφωνίας αυτής από 01-07-2013, ενώ μέρος από αυτό το πλεόνασμα θα μπορούσε να καλύψει αναίμακτα το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ χωρίς να χρειαστεί οι παραγωγοί από Φ/Β Σταθμούς να φτάσουν στα όρια της φτωχοποίησης.

Ακόμη, δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου πως θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αιολικούς σταθμούς (

Κατόπιν των ανωτέρω,

 ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 1. Για ποιον λόγο οι Φ/Β Σταθμοί οι οποίοι υλοποιήθηκαν με επιδότηση θα πρέπει να «τιμωρηθούν» γι’ αυτό και γιατί αυτοί οι οποίοι πραγματοποίησαν επένδυση στο διασυνδεδεμένο σύστημα να αποσβένουν γρηγορότερα από αυτούς που πραγματοποίησαν επένδυση στο μή διασυνδεδεμένο σύστημα και αντίστοιχα θα πρέπει να μειωθεί η τιμή πώλησης της kWh (για τα ΜΔΝ);

2.  Γιατί σύμφωνα με τον πίνακα του σχεδίου νόμου που αφορά το Δ’ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας Φ/Β σταθμός 100 kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο;

3.  Γιατί προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης κατά 5έτη με τιμή πώλησης τα 0,08€/kWh και για ποιο λόγο ένας παραγωγός να συμφωνήσει σε αυτή την σύμβαση; Δεν θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε περισσότερα στοιχεία;

4.  Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενώ σε συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας από Φ/Β προβλέπεται ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή;

5.  Γιατί ενώ τα αιολικά σε πολλές περιπτώσεις αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη δεν υφίστανται αντίστοιχες μειώσεις;

6.  Πως θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αιολικούς σταθμούς (

7.  Γιατί θα πρέπει να επωμιστούν επί τις ουσίας μόνο οι Φ/Β Σταθμοί την υπέρογκη αυτή περικοπή κατά 35% του εναπομείναντος τζίρου του 2013 (έχει ήδη αφαιρεθεί το αρχικό χαράτσι) και με ένα μόνο πιστωτικό τιμολόγιο;

8.  Έχει αναλογιστεί κανείς το πλήγμα αξιοπιστίας που θα υποστεί η χώρα, αθετώντας συμφωνίες χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών; Γιατί δεν δόθηκε αντισταθμιστικά ούτε ένα σοβαρό κίνητρο ούτως ώστε να ήταν ηπιότερες οι αντιδράσεις;

9.  Γιατί δεν συμμετέχει στο κόστος αυτό και η ΔΕΗ; Γιατί οι άλλες ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ οι οποίες έχουν εγκατεστημένη ισχύ πολύ μεγαλύτερη δεν συμμετέχουν με ένα μεγαλύτερο ποσοστό από το 10%, ούτως ώστε να περιοριστεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ αναλογικότερα- δικαιότερα;

10.  Ποιο είναι το κόστος το οποίο θα πρέπει να σηκώσουν οι τράπεζες ούτως ώστε να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος αυτού; Μήπως ένας μερικά επιδοτούμενος δανεισμός με ή χωρίς την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου θα έλυνε εν μέρει το τεράστιο αυτό πρόβλημα; Κάνατε συζήτηση με της ηγεσίες των συνεταιριστικών τραπεζών της χώρας μας ή μόνο με τις εμπορικές τράπεζες;

Και όλα αυτά αποτελούν μερικά μόνο ερωτήματα που καλείται πολύ έγκαιρα να απαντήσει η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να προβεί σε διευκρινήσεις και βελτιώσεις του προτεινόμενου σγεδίου νόμου του Υπ. ΠΕΚΑ πριν αυτό κατατεθεί και έρθει προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

[button link=”http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8396306.pdf” newwindow=”yes”] Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής[/button]

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1. Λευτέρης Κ. Αυγενάκης -Ν.Δ.- Ν. Ηρακλείου

2. Χριστογιάννης Δημήτριος- Ν.Δ.- Ν. Πιερίας

3. Βλαχογιάννης Ηλίας – Ν.Δ.- Ν. Τρικάλων

4. Ταλιαδούρος Σπύρος -Ν.Δ.- Ν. Καρδίτσας

5. Κοψαχείλης Τιμολέων- Ν.Δ.- Ν. Γρεβενών

6. Δήμας Χρίστος- Ν.Δ.- Ν. Κορινθίας

7. Τζαμτζής Ιορδάνης- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας

8. Κόλλιας Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Ν. Κορινθίας

9. Στυλιανίδης Ευρυπίδης -Ν.Δ.- Ν. Ροδόπης

10. Κέλλας Χρήστος- Ν.Δ.- Ν. Λαρίσης

11. Αναγνωστόπουλος Γιώργος, -Ν.Δ.- Ν. Καρδίτσας

12. Κυριαζίδης Δημήτριος- Ν.Δ.- Ν. Δράμας

13. Πασχαλίδης Ιωάννης- Ν.Δ.- Ν. Καβάλας

14. Μάνη – Παπαδημητρίου Άννα- Ν.Δ.- Ν. Πιερίας

15. Γιακουμάτος Γεράσιμος- Ν.Δ.- Β΄ Αθήνας

16. Κουτσούμπας Ανδρέας- Ν.Δ.- Ν. Βοιωτίας

17. Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Ν. Φθιώτιδας

18. Ταμήλος Μιχάλης – Ν.Δ.- Ν. Τρικάλων

19. Βογιατζής Παύλος- Ν.Δ.- Ν. Λέσβου

20. Γεωργαντάς Γεώργιος- Ν.Δ.- Ν. Κιλκίς

21. Σταμενίτης Διονύσιος- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας

22. Κατσαφάδος Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Α΄ Πειραιά

23. Κεφαλογιάννης Ιωάννης Ν.Δ. – Ν. Ρεθύμνου

24. Λεονταρίδης Θεόφιλος – Ν.Δ.- Ν. Σερρών

25. Σταμενίτης Διονύσιος- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας

26. Γεωργαντάς Γεώργιος- Ν.Δ.- Ν. Κιλκίς

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει