Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Κριτήρια πρόσληψης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1)ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

2)ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

4)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ Β, 61/31-3-2011), περί “Συστάσεως Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και άλλες διατάξεις”, ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δύνανται να προσλαμβάνονται, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45° έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α’) : α) εποχικοί πυροσβέστες οι οποίοι είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010, και β) εποχικοί πυροσβέστες οι οποίοι είχαν την ιδιότητα αυτή σε μια από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010, και επιπλέον την ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.
Ως συνέπεια των παραπάνω, από τους περίπου 5400 συμβασιούχους πυροσβέστες , οι 1706 δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, είτε επειδή δεν κατείχαν τον απαραίτητο τίτλο σπουδών ή επειδή δεν είχαν την αναγκαία προϋπηρεσία. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν άτομα που εισήχθησαν για πρώτη φορά στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2003 και υπηρετούν σε αυτό μέχρι και σήμερα. Εντωμεταξύ οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν αποκτήσει τους απαραίτητους τίτλους σπουδών.
Η εμπειρία, λοιπόν σημαντικού εργατικού δυναμικού, σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα που αφορά τόσο την ασφάλεια των πολιτών όσο και το εξαιρετικά σπουδαίο εθνικό κεφάλαιο των δασών μας, μένει ανεκμετάλλευτη.
Προκειμένου να αρθεί ο αποκλεισμός των προαναφερθέντων εποχικών πυροσβεστών από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, θα ήταν δυνατό να αντικατασταθεί η κατοχή απολυτηρίου Γυμνασίου για όσους έχουν εργασθεί ως εποχικοί στο Πυροσβεστικό Σώμα και πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, προκειμένου να προσληφθούν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με τον απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου, ειδικά εφόσον αυτός γίνεται σήμερα δεκτός για όσους έχουν αποκτήσει αυτό τον τίτλο μέχρι το 1980. Επιπροσθέτως, το όριο ηλικίας των 45 ετών θα μπορούσε να αυξηθεί μέχρι και το 56° έτος, εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργασθεί σε μια επιπλέον αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες κινήσεις προτίθενται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να  αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων.

Ο Ερωτών Βουλευτής


Θεόφιλος Λεονταρίδης

Απάντηση Υπουργείων

Οικονομικών

Εσωτερικών

Προστασίας του Πολίτη

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει