Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Κ.Ε.Π.Ε.Π. Σιδηροκάστρου – ‘Αμεσες Ανάγκες του Κέντρου σε Προσωπικό – Έργα – Προτεινόμενα Προγράμματα

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον Υπουργό Υγείας – Προνοίας

Από το ΚΕ.ΠΕ.Π Σιδηροκάστρου έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας οι άμεσες ανάγκες του Κέντρου σε προσωπικό, τα προτεινόμενα έργα γιο, την επισκευή, διαμόρφωση του κτιρίου και τα προτεινόμενα προγράμματα.

      Οι ανάγκες προσωπικού όπου έχουν γίνει οι επιλογές των ατόμων αλλά ακόμη δεν προσλήφθηκαν είναι:

      1 θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 1. ΤΒΕ Νοσηλευτικής. 3 ΔΕ Νοσηλευτικής. 3 ΥΕ θαλαμηπόλοι.

      Εκτός όμως από τις παραπάνω θέσεις οι ανάγκες του Κέντρου σε προσωπικό για να λειτουργήσει άρτια, περιλαμβάνει και τις ακόλουθες ειδικότητες:

   1 θέση Διοικητικού – Λογιστικού ΠΕ με γνώση πληροφορικής.

   1 Τεχνίτης – Συντηρητής ΔΕ.

   2 Πλυντών – Σιδερωτών ΥΕ.

   2 Καθαριστριών ΥΕ.

   2 Εργατών (Τραυματιοφορέων) ΥΕ.

   1 Παιδαγωγοί ΠΕ.

   2 θαλαμηπόλων ΥΕ.

      Για τα προτεινόμενα έργα έχουν υποβληθεί πέντε μελέτες από την Τ.Υ. Νομαρχίας Σερρών συνολικού κόστους 175.000.00 ευρώ και περιλαμβάνουν:

   Α) Επισκευή – διαμόρφωση δωματίων ισογείου 22,000,00 ευρώ.

   Β) Επισκευή – διαμόρφωση δωματίων α’ ορόφου 16.500,00 ευρώ.

   Γ) Επισκευές – διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων ισογείου 57.500,00 ευρώ.

   Δ) Επισκευές – διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων α’ ορόφου 53.000,00 ευρώ.

   Ε) Επισκευές – διαμορφώσεις γραφείων 26.500,00 ευρώ.

      Οι ανωτέρω μελέτες έχουν υποβληθεί στο Α’ ΠΕ.Σ.Υ.Π. και εκκρεμεί μελέτη για τον περιβάλλοντα χώρο.

      Επίσης, η μηχανοργάνωση του Κέντρου απαιτεί κόστος 20.000,00 ευρώ, Μεταξύ των προτεινομένων προγραμμάτων περιλαμβάνεται η ανάπτυξη προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης.

      Προτείνεται να κατασκευαστούν διαμορφωμένα διαμερίσματα για τους περιθαλπόμενους του Κέντρου σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων σε διπλανό οικόπεδο ιδιοκτησίας του ΚΕ.ΠΕ.Π. Γι’ αυτό το έργο απαιτούνται 20.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ για την εκπόνηση μελετών.

      Επίσης, προτείνεται πρόγραμμα για την εκπαίδευση και την στήριξη του προσωπικού.

      Τέλος, η ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Ημέρας σε κτίριο ιδιοκτησίας ΚΕ,ΠΕ,Π στο Κέντρο του Σιδηροκάστρου για την προώθηση προγραμμάτων απασχόλησης εκτός κέντρου των περιθαλπομένων αλλά και εξυπηρέτησης Λ.ΜΕ.Α. της περιοχής, μαζί με όλα τα προτεινόμενα προγράμματα, θα προωθήσει την δημιουργία σχέσεων και επαφών με την τοπική κοινωνία του Σιδηροκάστρου.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

      Εάν υλοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες του Κέντρου σε προσωπικό, τα προτεινόμενα έργα για την ετπσκευή και διαμόρφωση του κτιρίου και τα. προτεινόμενα προγράμματα για την λειτουργία του ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου.

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει