Λειτουργία νέων δομών στα νοσοκομεία για τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών

Share:

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής  Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 
 

Αθήνα ,  13 Σεπτεμβρίου   2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 
Θέμα : «Λειτουργία νέων δομών στα νοσοκομεία για τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών».
 

Με πρόσφατη εξαγγελία σας, ανακοινώσατε την πρόθεσή σας να προχωρήσετε στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των προγραμμάτων χορήγησης υποκατάστατων στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

Έτσι μεταφέρετε τις δομές χορήγησης στα δημόσια νοσοκομεία, κίνηση που δημιουργεί προσδοκίες ότι θα δώσει ένα οριστικό τέλος στις λίστες ντροπής του ΟΚΑΝΑ.

Για να γίνει όμως αυτό και να λειτουργήσουν οι νέες δομές , απαιτείται η ύπαρξη εξοπλισμένων χώρων στα δημόσια νοσοκομεία , οι οποίοι θα μπορούν να διατεθούν για τη χορήγηση υποκατάστατων προς τους χρήστες .

Προϋποθέτει ακόμη τη στελέχωση των νέων μονάδων με εξειδικευμένο προσωπικό και απαιτεί τη διοικητική διασύνδεση των μονάδων υπό μια νέα εποπτεία.

Επειδή το όλο εγχείρημα απαιτεί οργανωτικές και ουσιαστικές παραμέτρους και παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες για να επιτύχει.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

 1)  Υπάρχει ανταπόκριση από όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας ,δηλαδή έτοιμοι χώροι ,εξειδικευμένο προσωπικό για την στελέχωση των νέων μονάδων , και αν ναι πιο είναι το χρονικό όριο υλοποίησης του σχεδιασμού σας;

2)   Εάν στο Γ. Νοσοκομείο Σερρών υπάρχουν οι υποδομές (χώροι, εξειδικευμένο προσωπικό) για να λειτουργήσει τέτοια μονάδα;

3) Εάν στο Ν. Σερρών υπάρχουν ή πρόκειται να υπάρξουν προγράμματα ένταξης στην εργασία ατόμων, τα οποία απεξαρτοποιήθηκαν από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Εάν ναι, ποια είναι αυτά και πού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι ;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Λεονταρίδης  Θεόφιλος 

Previous Article

Αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου και αδράνεια όσον αφορά στον αμπελοοινικό τομέα

Next Article

Ομιλία του Βουλευτή στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων , ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου»