Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Ψηφίστηκε στη Βουλή σημαντική τροπολογία για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», προκειμένου να προχωρήσει άμεσα και χωρίς «εμπλοκή» η ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού όσων περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες Διοριστέων της υπ’ αριθ. 4Κ/2020 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν νομικό κώλυμα διορισμού ύστερα από την απόφαση υπ’ αριθ. 1548/2022 του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την εν λόγω απόφαση, η προαναφερθείσα προκήρυξη ακυρώθηκε, κατά ένα μέρος της, εγείροντας σενάρια περί «αναμόρφωσης των πινάκων διοριστέων» και βεβαίως, καθυστέρησης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πλήρωσης των προκηρυχθεισών θέσεων.

Ειδικότερα για τους 163 εργαζόμενους,μη επιτυχόντες του διαγωνισμού, η διάταξη προβλέπει την πρόσληψή τους σε προσωποπαγείς θέσεις τακτικού προσωπικού του οικείου δήμου.

Οι παραπάνω εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ εντός 30 ημερών από την δημοσίευση της διάταξης, εφόσον συντρέχουν οι εξής δύο προϋποθέσεις:

Πρώτον, εφόσον άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα από τη δημοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ.

Δεύτερον, εφόσον η συνολική τελική βαθμολογία υπερβαίνει τη βαθμολογία του τελευταίου διοριστέου στην αντίστοιχη θέση προτίμησής του, μη υπολογιζόμενου του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας και με την επιφύλαξη του κριτηρίου της εντοπιότητας.

Η πρόσληψή τους θα γίνει με απόφαση δημάρχου.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει