Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Λύση δίνει η κυβέρνηση για την ένταξη του Ν. Σερρών ως παραμεθορίου στο σύνολό του

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα : « Λύση δίνει η κυβέρνηση για την ένταξη του Ν. Σερρών ως παραμεθορίου στο σύνολό του .»

Λύση δίνεται στο θέμα της ένταξης ολόκληρου του Ν. Σερρών  στις παραμεθόριες περιοχές , από την κυβέρνηση σε ένα περίπου μήνα.

Ως γνωστόν εδώ και τρεις (3) μήνες ο βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης με συνεχείς συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείο Εσωτερικών και με αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς , και αφού παρέδωσε στατιστικά στοιχεία που καταγράφουν την δεινή οικονομική θέση του Νομού και την φθίνουσα  πορεία του , είχε πάρει την διαβεβαίωση ότι σύντομα θα δινόταν θετική λύση.

Στην τελευταία συνάντησή του με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο ,βρέθηκε η χρυσή τομή για τον τρόπο ένταξης του Ν .Σερρών ως παραμεθορίου στο σύνολό του σε Νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή και θα συμπεριλάβει και τις Σέρρες.

Ταυτόχρονα σε σχετική συζήτηση που έγινε στη Βουλή στο Νομοσχέδιο « περί μεταναστευτικής πολιτικής » και σε σχετική τροπολογία ο βουλευτής κ .Θεόφιλος Λεονταρίδης  ανέφερε στην ομιλία του μεταξύ άλλων τα εξής :

« Το ζήτημα του χαρακτηρισμού του Ν. Σερρών ως παραμεθορίου περιοχής έχει αντιμετωπισθεί ως σήμερα αποσπασματικά με τη θέσπιση επιμέρους διατάξεων , οι οποίες έχουν χαρακτηρίσει περιοχές του νομού ως παραμεθόριες, με συνέπεια την ποικιλία και την ετερογένεια  των παρεχόμενων κινήτρων από περιοχή σε περιοχή.

Η συνοριακή θέση του Ν. Σερρών χαρακτηρίζει το σύνολο των περιοχών του. Τα ποιοτικά  χαρακτηριστικά τα οποία αναλύονται σε στοιχεία , όπως η ύπαρξη μεθοριακής γραμμής άνω των 80 χλμ. και οι εν γένει ιδιομορφίες του νομού . υπαγορεύουν την ανάγκη προσέλκυσης υπαλλήλων στις υπηρεσίες του συνόλου του νομού μέσω της παροχής σημαντικών κινήτρων που θεσμοθετούνται.

Επιπλέον για να καταστήσω σαφή τα προβλήματα του Ν. Σερρών που αποτελούν κριτήρια για να ενταχθεί  ο Νομός στις παραμεθόριες περιοχές σας αναφέρω με στοιχεία τα ακόλουθα.

Με βάση το κριτήριο κατά κεφαλήν ΑΕΠ  ο Ν. Σερρών εξακολουθεί να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των νομών της χώρας (47οV ).

Επίσης εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου ανήκει κατατάσσεται τελευταίος με βάση το κριτήριο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ( 68% το 2004 ).

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και όταν εξετάσουμε και το δηλωθέν εισόδημα κατά φορολογική δήλωση.

Ο τομέας  της φυτικής παραγωγής  όπως και της ζωϊκής παραγωγής βρίσκεται σε έντονα φθίνουσα πορεία .

Ο τομέας της βιομηχανίας και βιοτεχνίας όπως και του εμπορίου βρίσκονται κάτω από το 50% της συνολικής δραστηριότητας  του μέσου όρου των αντίστοιχων ελληνικών επιχειρήσεων.

Το ποσοστό του βασικότερου τομέα αυτού της μεταποίησης  στο ΑΕΠ του νομού , σημειώνει ραγδαία μείωση ,αφού από 8,6% που ήταν το 1995, στο έτος 2002  γίνεται μόλις 4,5%.

Ιστορικά τα πάσης φύσεως φορολογικά και οικονομικά κίνητρα ήταν χαμηλής ενίσχυσης με εξαίρεση τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο και δεν συνέβαλαν στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.

Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του έτους 2001, το ποσοστό της ανεργίας στο Ν. Σερρών διαμορφώνεται στα επίπεδα του 14%  όταν στη χώρα είχαμε 10,50%.

Μέσα σε μια δεκαετία το ποσοστό της ανεργίας υπερδιπλασιάστηκε και μάλιστα συνεχίζει με ανοδικές τάσεις.

Όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία τα οποία σας καταθέτω δείχνουν τη δεινή οικονομική θέση του Ν. Σερρών , τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεπώς καθίσταται επιτακτική ανάγκη , όλα όσα σας έχω αναφέρει να αποτελέσουν κριτήρια και τη βάση για να ενταχθεί ο Νομός ολόκληρος στις παραμεθόριες  περιοχές.

Κύριε Υπουργέ , ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω  για τη διαβεβαίωση σας ότι ο Ν. Σερρών όπως και οι άλλοι νομοί που θα έχουν τα κριτήρια , θα ενταχθεί στις παραμεθόριες περιοχές στο σύνολό του.

Και θέλω να σας  ευχαριστήσω γιατί τα παραπάνω μέτρα πιστεύω ότι μπορούν να συμβάλουν στην άρση των αδικιών , στην ίση μεταχείριση των πολιτών και στην συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού στις παραμεθόριες και ακριτικές περιοχές.

Γνωρίζοντας τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης και της δικής σας προσωπικά στη

δημόσια διοίκηση , πιστεύω πως με όσα παραπάνω παρέθεσα  ότι η δική σας συμβολή  στην υλοποίηση αυτού του στόχου , που είναι στόχος εδώ και πολλά χρόνια για το Ν. Σερρών , θα δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης και παραμονής του ανθρώπινου δυναμικού  στο Νομό μαζί με άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητο να ξεδιπλωθούν για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.»

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος στη σχετική του ομιλία στη Βουλή ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής :

« Θέλω να τονίσω ότι στη Γενική Γραμματεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λειτουργεί αυτή τη στιγμή η επιτροπή – γιατί δεν μπορούμε να λειτουργούμε αποσπασματικά , έγινε αυτό γιατί το συζητήσατε και το αποδεχθήκατε όλοι και το αποδέχθηκε και το Υπουργείο και στην Επιτροπή – και πρέπει να γίνει επανακαθορισμός με βάση αντικειμενικά κριτήρια των περιοχών. Δεν μπορεί να μείνουν περιοχές έξω που το δικαιούνται στην περίπτωση αυτή , όπως π.χ. Σέρρες και άλλες ,το ανέφερα απλώς ενδεικτικά και γι΄ αυτό το λόγο μέχρι το τέλος του μηνός θέλω να ελπίζω ότι θα έχει τελειώσει η επιτροπή τη δουλειά της και να νομοθετήσουμε γενικά.»

Mε την απόφαση αυτή της κυβέρνησης δια του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παυλόπουλου σχετικά με την ένταξη του Ν. Σερρών ως παραμεθόριου στο σύνολό του και με τον παραπέρα χαρακτηρισμό του ως προβληματικού τύπου Α προβλέπονται σημαντικά κίνητρα όπως : Στους κατοίκους οι οποίοι είναι υποψήφιοι για πλήρωση θέσεων με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ παρέχονται πλεονεκτήματα με βάση την εντοπιότητα  ( προσαύξηση βαθμολογίας).

Μετατάξεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ.

Μεταθέσεις υπαλλήλων λόγω συνυπηρέτησης .

Οικονομικά κίνητρα προβλεπόμενα από την σχετική Νομοθεσία, (επιδόματα, αγορά στέγης, επιδοτούμενα δάνεια κ.λ.π.).

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει