Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Μέτρα για την Παράνομη Διάδοση και Χρήση Βιολογικών – Χημικών και Πυρηνικών Υλικών

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:  

0ικονομικών
Ανάπτυξης
Υγείας
Δημόσιας Τάξης
Εμπορικής Ναυτιλίας

ΘΕΜΑ: ” Μέτρα για την παράνομη διάδοση και χρήση βιολογικών – χημικών και πυρηνικών υλικών ”


       Τα τελευταίοι χρόνιοι, ιδιαίτερα μετά την διάσπαση της ΕΣΣΔ, και με αφορμή το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, ανεδείχθη η ανάγκη οργάνωσης εκείνων των μηχανισμών που θα αντιμετωπίζουν κρίσεις σε εθνικό επίπεδο. Ο επαπειλούμενος εφιάλτης από την χρήση βιολογικών, χημικών ή ακόμα και πυρηνικών όπλων ανέδειξαν την απουσία των απαραίτητων κρατικών μηχανισμών και κυβερνητικών οργάνων που θα αντιμετωπίζουν την απειλή. Η χώρα μας που αποτελεί κομβικό σημείο της Ν.Α. Ευρώπης και προσφέρεται εκ της θέσεως της για την παράνομη διακίνηση ή διάθεση υλικών που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής για τρομοκρατικές ή άλλες εγκληματικές ενέργειες,

       Δυστυχώς αν και έχουν περάσει 6 μήνες από το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και μόλις 27 μήνες πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες η Κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί

1.  Υπό ποιο νομικό μανδύα συνεστήθη και συνήλθε την 16-10-2001 Επιτροπή υπό τον Υπουργό Υγείας, που δήλωσε ότι υπάρχει έτοιμο επιχειρησιακό πρόγραμμα όρασης, τι ουσιαστικό αποτέλεσμα είχε, κάθε ποτέ θα συνεδριάζει αυτή, αν είναι μόνιμη ή όχι και εάν ο Υπουργός Υγείας λόγω θέσεως είναι δυνατόν να παρέξει πολιτική υποστήριξη στους τομείς που εκπροσωπήθηκαν;

2.  Γιατί η Κυβέρνηση δεν ενεργοποίησε την Εθνική Αρχή για την Σύμβαση απαγόρευσης ανάπτυξης, παραγωγής και αποθήκευσης των Χημικών όπλων, σύμφωνα με ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση;

3.  Γατί η Κυβέρνηση δεν έχει προβεί ακόμη σε σύσταση αντίστοιχης Αρχής για την παράνομη διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών, ενώ σε σχετικό νομοσχέδιο για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα χημικά, δεν λαμβάνει καμία πρόνοια για εφαρμογή προγενέστερης Σύμβασης για τα. βιολογικά, καίτοι η Σύμβαση για τα χημικά επαναβεβαιώνει αυτή για το βιολογικά;

4.  θεωρούνται επαρκή τα μέτρα, που λαμβάνονται για την διάθεση υλικών «διπλής χρήσεως>> οι έλεγχοι που διενεργούνται και το νομικό καθεστώς που χορηγούνται οι άδειες διάθεσης και ακόμη προτίθεται η Κυβέρνηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις να τροποποιήσει αυτό το καθεστώς και ποια πρόσθετα μέτρα θα λάβει για την αποτροπή διάθεσης αυτών σε εγκληματίες κάθε είδους;

5.  Προτίθεται, η Κυβέρνηση να βελτιώσει το πολύπλοκο νομικό καθεστώς που υφίσταται για την πρόληψη- καταστολή του λαθρεμπορίου βιολογικών-χημικών και πυρηνικών υλικών και απειλών με χρήση τέτοιων υλικών, θεωρεί αυτό και τις ποινές που προβλέπονται επαρκές σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις και πιθανόν άλλες χειρότερες, ή προτίθεται να το βελτιώσει και σε ποιους τομείς;

6.  Σε ποια ειδική εκπαίδευση έχουν υποβληθεί οι κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες, των Διωκτικών Αρχών, ποια τελολογικά βοηθήματα έχουν στη διάθεση τους και ποια μέτρα λαμβάνονται για την πλήρη διασφάλιση στόχων κοινής ωφέλειας και μαζικής διακίνησης του κοινού και των αγαθών;

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει