Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τροπολογία κατέθεσε ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης στο Σχέδιο Νόμου : « Μερική απασχόληση και υπηρεσίες Κοινωνικού χαρακτήρα» για τη συνέχιση της απασχόλησης των φυλάκων στα σχολικά κτίρια της χώρας στην ίδια θέση με καθεστώς συμβάσεως αορίστου χρόνου στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Ως γνωστόν με την έκδοση της υπ’ αριθ. 34100/24-11-99 απόφασης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 2.700 ανέργων αποφοίτων Λυκείου, ηλικίας 25-64 ετών στη φύλαξη σχολείων» τέθηκε σε ισχύ ο θεσμός των φυλάκων στα σχολικά κτίρια της χώρας,

Σκοπός του Προγράμματος είναι αφ’ ενός η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία με πιθανότητα ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στη φύλαξη σχολικών κτιρίων και αφ’ ετέρου η επίλυση του σοβαρού προβλήματος της φύλαξης των σχολικών κτιρίων, του εξοπλισμού τους, της επίβλεψης του περιβάλλοντος χώρου και της προστασίας των μαθητών.

Ταυτόχρονα είναι πανθομολογούμενο ότι με την καθιέρωση του θεσμού περιορίσθηκαν και ελαχιστοποιήθηκαν τα προβλήματα που εδημιουργούντο από τη μη φύλαξη των σχολείων.

Πέραν των ανωτέρω και ο χρόνος απασχόλησης των συγκεκριμένων σχολικών φυλάκων με συνεχείς παρατάσεις υπερέβη κατά πολύ το χρονικό όριο των είκοσι τεσσάρων μηνών που προεβλέπετο από το Πρόγραμμα φανερώνοντας την αυτονόητη ανάγκη φύλαξης των σχολείων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι φύλακες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για αόριστο εν γένει χρονικό διάστημα.

Καθίσταται επομένως αναγκαία και κοινωνικά επιβεβλημένη η νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα αναγνωρίζει το υπάρχον καθεστώς απασχόλησης των σχολικών φυλάκων ως καθεστώς συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με εργοδότη τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και η ανάλογη νομοθετική επιβεβαίωση της μισθολογικής και ασφαλιστικής τους τακτοποίησης.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει