Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες.

Την απόφαση για την κατανομή 30 (τριάντα) εκατομμυρίων ευρώ στις περιφέρειες, με σκοπό τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013 – 2014, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Η χρηματοδότηση γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), όπου κατανέμονται τα οφειλόμενα ποσά στις περιφέρειες, οι οποίες με τη σειρά τους εξοφλούν τους δικαιούχους (ΚΤΕΛ, ταξί κλπ.).

Με τη νέα κατανομή εξοφλείται περίπου το 77% (εβδομήντα επτά τοις εκατό) του κόστους του παρεχόμενου έργου για το σχολικό έτος 2013 – 2014.

Ήδη το Υπουργείο εδώ και καιρό έχει δώσει οδηγίες στις περιφέρειες για την προώθηση κατά προτεραιότητα των νέων διαγωνιστικών διαδικασιών και την επίσπευσή τους για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της μεταφοράς μαθητών κατά τη νέα σχολική περίοδο 2014 – 2015.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει