Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Με απόφαση του κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 24 Απριλίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Με απόφαση του κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων»

«Καθιστούμε υποχρεωτική την εφαρμογή της ταξινόμησης στα σφαγεία που σφάζουν τουλάχιστον 150 χοίρους εβδομαδιαίως σε ετήσια βάση»

Με Απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, καθορίζονται νέα συμπληρωματικά μέτρα για τις μεθόδους ταξινόμησης και κατάταξης των σφάγιων χοίρων, τη σήμανση και τη ζύγιση τους, την ενημέρωση και την πληρωμή των παραγωγών, τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα συμμόρφωσης.

Με την ίδια απόφαση ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική την εφαρμογή της ταξινόμησης στα εγκεκριμένα σφαγεία που σφάζουν τουλάχιστον 150 χοίρους εβδομαδιαίως σε ετήσια βάση, ενώ για τα μικρότερα σφαγεία η ταξινόμηση δεν είναι υποχρεωτική.

Τα  παραπάνω σφαγεία της χώρας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα εγκεκριμένα από την ΕΕ όργανα ταξινόμησης και να ακολουθούν μια εκ των εγκεκριμένων μεθόδων εκτίμησης των σφάγιων χοίρων. Για τη χώρα μας έχουν εγκριθεί τρεις μέθοδοι ταξινόμησης σφάγιου χοίρου: μια μέθοδος για τον μαδητό τύπο σφάγιου και δύο για το γδαρτό.

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης ο Αναπληρωτής Υπουργός δήλωσε τα εξής:

«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής κτηνοτροφίας. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης βελτιώνουμε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στον τομέα της χοιροτροφίας και εξασφαλίζουμε πλήρη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία. Η ταξινόμηση σφάγιων χοίρων αποτελεί τη βάση για τη λήψη συγκρίσιμων τιμών χοιρείου κρέατος, την παρακολούθηση της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ και κατά συνέπεια τη λήψη μέτρων παρέμβασης. Ο παραγωγός θα πληρώνεται με βάση το βάρος του σφάγιου και την περιεκτικότητά του σε άπαχο κρέας, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα του τελικού προϊόντος. Πιστεύω ότι η εφαρμογή της ταξινόμησης στο χοίρειο κρέας θα βελτιώσει τη διαφάνεια στην ελληνική αγορά».

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει