Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Μη σύννομες διαδικασίες στο σύστημα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής της χώρας

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής  Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 

 

Αθήνα ,  03 Αυγούστου  2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Κώστα Σκανδαλίδη

 

ΘΕΜΑ:  ‘’ Μη σύννομες διαδικασίες στο σύστημα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής της χώρας ‘’

Από παράταση σε παράταση και όχι πάντοτε με σύννομες διαδικασίες εξελίσσεται η είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, με τελευταία την παράταση μέχρι τις 30-09-2011, που δόθηκε μάλιστα με ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔΣ του ΕΛΓΑ (!!!).

Με την ΚΥΑ 309891/14-12-2010 των υπουργών Οικονομικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο άρθρο 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ορίζεται ότι η ειδική ασφαλιστική εισφορά πρέπει να κατατεθεί απ’ ευθείας στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛΓΑ μέχρι 15-06-2011.

Στη συνέχεια με την ΚΥΑ 157462/30-05-2011 των υπουργών Οικονομικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντικαθίσταται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I που παρατίθεται στο άρθρο 10 της  με αριθμό 309891/14-12-2010 απόφασης και ορίζεται ότι η ειδική ασφαλιστική εισφορά πρέπει να κατατεθεί απ’ ευθείας στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛΓΑ μέχρι 29-07-2011.

Τέλος με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ το ΔΣ του ΕΛΓΑ γνωστοποιεί, ότι στη συνεδρίασή του της 28-7-2011 αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ μέχρι τις 30-09-2011. Επίσης στο ίδιο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι όσοι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ δεν έχουν καταβάλλει την ασφαλιστική εισφορά μέχρι τις 29-07-2011 που έληγε η προηγούμενη προθεσμία μπορούν να την καταβάλλουν μέχρι τις 30-09-2011,  χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια.

 Είναι πρωτοφανές μια ΑΠΟΦΑΣΗ ενός οργάνου διοίκησης (ΔΣ ΕΛΓΑ) να τροποποιεί (καταργεί ή παρατείνει) διατάξεις μιας ΚΥΑ. Η  ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔΣ του ΕΛΓΑ είναι «κατώτερης νομικής ισχύος» από μια ΚΥΑ και ως εκ τούτου δεν έχει καμία ισχύ. Μία ΚΥΑ τροποποιείται μόνο με όμοια ΚΥΑ ή με ανώτερης νομικής ισχύος διάταξη, όπως για παράδειγμα με διάταξη νόμου.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ του ΕΛΓΑ δεν είναι σύννομη και συνεπώς δεν έχει καμία ισχύ. Εάν δεν εκδοθεί νέα ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που να παρατείνει την προθεσμία κατάθεσης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς μέχρι τις 30-09-2011, και η «παράταση» θα είναι μη σύννομη, και οι ασφαλισμένοι που θα καταβάλλουν την εισφορά μετά τις 29-07-2011 μπορεί να έχουν συνέπειες ως εκπρόθεσμοι, δίχως βέβαια η ευθύνη να βαρύνει αυτούς.

Μπορεί οι υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να μην αισθάνονται ότι το ΔΣ του ΕΛΓΑ τους παρακάμπτει και ότι με την απόφασή του αυτή ασκεί αρμοδιότητες υπουργών ή να αισθάνονται ότι τους «διευκολύνει», αλλά το θέμα δεν είναι προσωπικό. Εφόσον η απόφαση είναι μη σύννομη, είναι και άκυρη.

Όσον αφορά στις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν για τους παραγωγούς που θα καταβάλλουν την εισφορά μετά τις 29-07-2011, η ΚΥΑ 309891/14-12-2010 στο άρθρο 8 (κυρώσεις) αναφέρει ότι το «εκπρόθεσμο» καλύπτει τον παραγωγό μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν μετά την ημερομηνία καταβολής της ειδικής εισφοράς και μέχρι το χρόνο καταβολής της εμπρόθεσμης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του επόμενου έτους. Επομένως μπορεί οι παραγωγοί αυτοί να μην είναι «καλυμμένοι» για ζημιές προγενέστερες της ημερομηνίας καταβολής της εισφοράς.

Σημειώνεται ότι και οι εισπραχθείσες ειδικές εισφορές πριν της 27-07-2011 (ημερομηνία που εκδόθηκαν οι νέοι Κανονισμοί Ασφάλισης), εισπράχθηκαν με μη σύννομες διαδικασίες, όπως είχαμε επισημάνει και επιμένουμε σ’ αυτό. Η απάντηση του υπουργού ότι «πουθενά στο νόμο δε συνδέεται η ασφαλιστική εισφορά με την έκδοση νέων κανονισμών Ασφάλισης και ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι λάθος», αφενός δεν ευσταθεί διότι δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα και αφετέρου δε δείχνει καμιά πολιτική ευτολμία για αναγνώριση του αυτονόητου. Ο νόμος ρητά ορίζει ότι οι διατάξεις της είσπραξης της εισφοράς τίθενται σε εφαρμογή την 1.1.2011 και οπωσδήποτε μετά από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την έκδοση των αντίστοιχων Κανονισμών Ασφάλισης του ΕΛΓΑ.

Επίσης σχετικά με τις συνεχείς «διορθώσεις» και τις δύο και τρεις διαφορετικές «τιμές» ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για την ίδια καλλιέργεια στην ίδια περιοχή που έγιναν με την ΚΥΑ 157462/30-05-2011, σημειώνουμε ότι είναι μη σύννομες αφού δεν προβλέπονται από το νόμο 3877/2010. Ο νόμος προβλέπει ότι ο προσδιορισμός της εισφοράς γίνεται με βάση τους «μέσους όρους της τελευταίας πενταετίας των στοιχείων του ΕΛΓΑ» τόσο ως προς την παραγωγή/στρέμμα, όσο και ως προς την τιμή/κιλό, όπως εξάλλου εφαρμόσθηκε και στην ΚΥΑ 132528/20-01-2011 για το σύνολο των καλλιεργειών και εκτροφών της χώρας.

Είναι ολοφάνερο ότι όλες αυτές οι «διορθώσεις» και οι διαφορετικές «τιμές» της εισφοράς για την ίδια καλλιέργεια στην ίδια περιοχή, δεν είναι αποτέλεσμα στατιστικών αναλύσεων, αλλά μιας αυθαίρετης διαδικασίας κάτω από τη «δίκαιη ή μη» πίεση παραγωγών κάποιας συγκεκριμένης καλλιέργειας  ή παραγωγών – και όχι μόνο – κάποιας περιοχής. Δεν είναι δυνατόν οι Υπηρεσίες του ΕΛΓΑ να «βγάζουν» δύο και τρεις διαφορετικούς μέσους όρους παραγωγής/στρέμμα ή τιμής/κιλό για την ίδια καλλιέργεια στην ίδια περιοχή.

Για να «νομιμοποιηθούν» όμως οι περισσότερες της μιας ασφαλιστικές εισφορές μιας καλλιέργειας στην ίδια περιοχή, πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις του νόμου, ώστε να δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Μέχρι τότε – επειδή η ΚΥΑ δε μπορεί να «υπερτερεί» του νόμου – ο προσδιορισμός περισσοτέρων της μιας ασφαλιστικής εισφοράς για μια καλλιέργεια στην ίδια περιοχή δε θα είναι σύννομος.

Επειδή οι συνεχείς παρατάσεις της είσπραξης της εισφοράς – ήδη με τη νέα παράταση φθάνουμε στα μέσα του φθινοπώρου και δε γνωρίζουμε αν θα υπάρξει και άλλη – καταδεικνύουν το λάθος στο σχεδιασμό του όλου συστήματος.

Επειδή μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ούτε πορίσματα δε θα μπορούν να «διατυπωθούν» και ασφαλώς ούτε να «κοινοποιηθούν».

Επειδή διαφαίνεται ότι όχι μόνο δε θα διατηρηθούν οι μέχρι πρότινος ασφαλιστικές παροχές και υπηρεσίες – αντί της δήθεν βελτίωσής τους που υποσχόταν ο νέος νόμος – αλλά αυτές θα υποβαθμισθούν σημαντικά.

Επειδή γίνεται αντιληπτό ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε πλήρη αναξιοπιστία του ΕΛΓΑ και στην κατάρρευση της υποχρεωτικής ασφάλισης, με συνέπεια την προαιρετικότητα στην ασφάλιση, την ανασφάλιστη γεωργική παραγωγή και την «υποχρεωτικά προαιρετική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ.

Επειδή οι παραγωγοί δεν έχουν να περιμένουν κάτι το ουσιαστικό από το ασφαλιστικό αυτό σύστημα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 Προτίθεστε να αποκαταστήσετε το νομικό κενό που δημιουργεί η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ για παράταση της προθεσμίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, με έκδοση σχετικής ΚΥΑ;

  1. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τους ακάλυπτους παραγωγούς για ζημίες προγενέστερες και της νέας ημερομηνίας καταβολής της εισφοράς;
  2. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τις εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές πριν την έκδοση των κανονισμών στις 27.08.11, που εισπράχθηκαν  με μη σύννομη διαδικασία;
  3. Προτίθεστε να αποκαταστήσετε την παρανομία που δημιουργήθηκε με την ΚΥΑ 157462/30-05-11, με τον προσδιορισμό περισσοτέρων της μιας ασφαλιστικής εισφοράς για μία καλλιέργεια στην ίδια περιοχή;
  4. Πότε άραγε θα «γραφούν» τα πορίσματα των ζημιών του προηγούμενου 9μήνου, πότε θα «κοινοποιηθούν» για να καταστούν οριστικά και πότε θα εισαχθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα για να είναι έτοιμα για «εκκαθάριση» και καταβολή της αποζημίωσης στους παραγωγούς;
  5. Πότε θα γίνουν επανεκτιμήσεις σε τυχόν ενστάσεις και επί ποιού αντικειμένου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γεώργιος Κασαπίδης
Θεόφιλος Λεονταρίδης
Σπυρίδων Γαληνός
Μιχαήλ Γιαννάκης
Ζήσης Τζηκαλάγιας
Σάββας Αναστασιάδης
Θεόδωρος Καράογλου
Κωνσταντίνος Κόλλιας
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Αναστάσιος Καριπίδης
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης
Κωνσταντίνος Τσιάρας
Κωνσταντίνος Παπασιώζος
Δημήτριος Τσουμάνης
Ιωάννης Πλακιωτάκης
Κωνσταντίνος Τασούλας
Αθανάσιος Νάκος
Γεώργιος Δένδιας
Κωνσταντίνος Τζαβάρας
Αθανάσιος Γιαννόπουλος
Χρήστος Σταϊκούρας
Γρηγόριος Αποστολάκος
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης
Γεώργιος Βαγιωνάς
Ιωάννης Βρούτσης
Αθανάσιος Δαβάκης
Κωνσταντίνος Καραγκούνης
Γεώργιος Καρασμάνης
Όλγα Κεφαλογιάννη
Σταύρος Καλογιάννης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει