Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ξένες Επενδύσεις και ΕΛΚΕ (Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων)

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργώ Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χριστοδουλάκη

Θέμα: Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και ΕΛΚΕ (Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ο.Η.Ε. η Ελληνική Οικονομία κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται δραματική μείωση των ξένων Άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ελλάδα, Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το ποσοστό της Ελλάδας στο σύνολο των ΞΑΕ στην Ε.Ε. μειώθηκε από 1,3% στην περίοδο 1988 – 1993, σε 0,3% το 1999 και σε 0,2% το 2001. Δυστυχώς, δεν φαίνεται ότι υπάρχει σχεδιασμός από την Κυβέρνηση για το είδος των ξένων άμεσων επενδύσεων που απαιτούνται για την ελληνική οικονομία αλλά και για τα κίνητρα προσέλκυσης τους.

Επίσης, θα πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι του χαμηλού επιπέδου των ΞΑΕ και να ληφθούν μέτρα τα οποία θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας από την πλευρά των ξένων επενδυτών.

Με άλλα λόγια, θα πρέπει να χαραχθεί μια ξεκάθαρη πολιτική που θα περιλαμβάνει  τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις προσέλκυσης των ξένων άμεσων επενδύσεων.

Το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) έχει ιδρυθεί για την επίτευξη, μεταξύ άλλων και του σκοπού αυτού.

Ερωτάται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

1) Πως εξηγεί η Κυβέρνηση την σχετικά χαμηλότερη προσέλκυση των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε.;

2) Τι πρόσθετα μέτρα πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για την προσέλκυση των ΞΑΕ;

3) Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για την άρση όλων των αντικινήτρων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας;

4) Ποιος είναι ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων και το ύψος των κεφαλαίων για τις ΞΑΕ οι οποίες έχουν υποβληθεί τα τελευταία πέντε χρόνια στο ΕΛΚΕ;

Ποιες από αυτές έχουν υλοποιηθεί και πως εξηγείται ο μικρός βαθμός υλοποίησης;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει