Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία για τα Προβλήματα στον Αγροτικό Τομέα

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Λεονταρίδης έχει το λόγο.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ήδη η Κυβέρνηση σας βρίσκεται στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της θητείας της -δεν ξέρουμε φυσικά αν θα εξαντλήσετε την τετραετία- και τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα συνεχώς διογκώνονται. Ο κρατικός μηχανισμός και οι υπηρεσίες στήριξης του αγρότη είναι σε κατάσταση διάλυσης. Χάνονται και, γενικότερα, δεν αξιοποιούνται αποδοτικά οι κοινοτικοί πόροι.

      Παράλληλα, το κόστος παραγωγής αυξάνεται ανεξέλεγκτα, τα αγροτικά προϊόντα δεν διατίθενται με ικανοποιητικούς όρους για τους παραγωγούς, ενώ οι τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής είναι διογκωμένες. Υπάρχει συνεχής μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Υπάρχει μείωση του οικονομικά ενεργού αγροτικού πληθυσμού και εγκαταλείπεται συνεχώς η περιφέρεια.
Παρατηρείται επίσης πρωτόγνωρη καθυστέρηση στην καταβολή των ­επιδοτήσεων. Οι αποζημιώσεις είναι συνήθως ανεπαρκείς, μειώνονται σημαντικά οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και δεν προωθούνται τα διαρθρωτικά αναπτυξιακά προγράμματα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όπως νέοι αγρότες, σχέδια βελτίωσης, πρόωρες εξισωτικές συντάξεις και άλλα. Δεν εκτελούνται ή καθυστερούν τα αναγκαία εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα. Διευρύνεται ανησυχητικά το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων και καμία ουσιαστική εξυγίανση των συνεταιρισμών δεν έχει γίνει. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να εγκαταλείπεται η περιφέρεια και να απαξιώνεται συνεχώς το αγροτικό επάγγελμα.

      Έρχεστε εσείς σήμερα με αυτό το σχέδιο νόμου σε μια χώρα που δεν έχει χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και ενώ ακόμα βρισκόμαστε στην αρχική φάση του Κτηματολογίου, χωρίς να έχει προχωρήσει η καταγραφή των δασικών χαρτών πλήρως ούτε έχουν καταγραφεί οι δασικές εκτάσεις, οι εκτάσεις του δημοσίου,  οι χορτολιβαδικές εκτάσεις να κάνετε αποσπασματικά και περιπτωσιολογικά ρυθμίσεις γης για αγρότες και κτηνοτρόφους, για να άρετε κάποιες αδικίες πολλών ετών.

      Υπάρχουν εκκρεμότητες και ανισότητες πολλών ετών γύρω από το ευαίσθητο ζήτημα της αποκατάστασης ακτημόνων, αγροτών και κτηνοτρόφων, αλλά και εν γένει της διανομής της εποικιστικής και αγροτικής γης. Αυτό λειτουργούσε και λειτουργεί αποτρεπτικά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αγροτικής μονάδας.

      Η δυσκολία επιβίωσης του αγρότη και κτηνοτρόφου επιτείνεται συνήθως από  τον πολυτεμαχισμό και τη διασπορά των αγροτικών κληροτεμαχίων και τη διαφορά μεταξύ τους σε κατηγορία και απόδοση, τη μεγάλη στασιμότητα και έχει επισημανθεί αυτό ιδιαιτέρως από πολλούς συναδέλφους στους αναδασμούς, λόγω και έλλειψης χρημάτων, υποδομής και πολιτικής βούλησης, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά στην ίδρυση και λειτουργία βιώσιμων αγροτικών μονάδων.

      Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να σταματήσουν να γίνονται εγγειοβελτιωτικά έργα, να βρίσκονται σε εκκρεμότητα αναδασμοί. Σταμάτησαν στην περιφέρεια Σερρών, στην περιοχή Κερκίνης και σε άλλες περιοχές αναδασμοί και εγγειοβελτιωτικά έργα που άρχισαν την περίοδο 1990-1993; Στο τέλος οι αγροτικοί κλήροι παραμένουν μικροί, πολυτεμαχισμένοι, διάσπαρτοι, αυξάνοντας και το κόστος  παραγωγής  και  αποτελούν  φρένο  για  την  ανάπτυξη  των γεωργοκτηνοτρόφων.

      θα κάνω τώρα κάποιες παρατηρήσεις επί των άρθρων που τις είχα επισημάνει και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή.

      Έρχομαι στο άρθρο 2. Επανειλημμένα με ερωτήσεις στη Βουλή εδώ και τρία χρόνια σας ανέφερα συνεχώς την τεράστια αδικία που υπήρχε σε ακτήμονες δημοτικών διαμερισμάτων του νομού μου, όπως ήταν τα διαμερίσματα Άμπελοι, Ζευγολατιό, Καλά Δένδρα, Προμαχώνας, Τριάδα, Χείμαρρος, Καστανούσα, Νέα Πέτρα, Σισσαμιά, Κερκίνη, Λευκότοπος και Άνω Καμήλα, για αγροτεμάχια τα οποία τους παραχωρήθηκαν μετά το ν. 1644/86, με αποφάσεις των Επιτροπών    Απαλλοτριώσεων Σερρών και Σιδηροκάστρου, επί οριστικού γεωργικού κλήρου και καλούνταν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά.

      Το τίμημα καθορίστηκε στο 1/3 της αγοραίας αξίας σε μεταλλικές δραχμές, αλλά με την αξία της μεταλλικής δραχμής κατά το χρόνο της εξόφλησης, η οποία δεν ήταν σταθερή και ο προσδιορισμός της εξαρτιώταν από την τιμή του δολαρίου. Κατά την προσέλευση φυσικά των οφειλετών στις κατά τόπους υπηρεσίες, υποκαταστήματα, για την εξόφληση, διαπιστωνόταν με έκπληξη ότι η κατά στρέμμα αξία των χωραφιών που δικαιώθηκαν ήταν διπλάσια ή και τριπλάσια αυτής που αρχικά είχε καθοριστεί από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων.

      Έρχεστε τώρα εν μέρει να άρετε κάποιες αδικίες και να καθορίσετε την αξία της μεταλλικής δραχμής στα 33 λεπτά του ευρώ, δηλαδή πάνω από 100 δραχμές. Έχω την εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι μπορείτε να μειώσετε κι άλλο την αξία της μεταλλικής δραχμής και να την καθορίσετε στα 25 λεπτά του ευρώ, με τρέχουσα δηλαδή αξία γύρω στις 85 δραχμές. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να ξεμπλέξουν από αυτό το βραχνά των πολλών ετών.
Συμφωνώ με τη λύση του προβλήματος που δόθηκε στην Επιτροπή, στην οποία συμμετείχα κι εγώ, για ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες συμπατριώτες μας τόσα χρόνια, το πρόβλημα των ανταλλαξίμων οικοπέδων, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο, αγρότες οι οποίοι έλαβαν αγροτικούς κλήρους και κατέχουν και κάποιο % ανταλλάξιμο οικόπεδο να μη θεωρούνται κύριοι του οικοπέδου και να ζητά το Υπουργείο Οικονομικών την αποπληρωμή του οικοπέδου, ενώ αυτοί που αποκαταστάθηκαν από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων να μην καταβάλουν σήμερα τίμημα, διότι το τίμημα αυτό διεγράφη με το ν. 1844, άρθρο 283    του Αγροτικού Κώδικα.

      Το Υπουργείο Οικονομικών δεν αναγνώριζε ότι η αγροτική αποκατάσταση συνοδευόταν από οικόπεδα. Το αιτιολογικό είναι ότι οι επιτροπές που λειτουργούσαν προπολεμικά για την αποκατάσταση των αγροτών δεν συμπεριέλαβαν στις αποφάσεις τους και το οικόπεδο το οποίο σήμερα κατέχουν.

      Το αποτέλεσμα ήταν αγρότες να μην μπορούν να χτίσουν, να μεταβιβάσουν, να ανακαινίσουν τα σπίτια τους και πολλοί απ’ αυτούς να εγκαταλείπουν την αγροτική απασχόληση, ερημώνοντας την ύπαιθρο. Δίνεται σήμερα μια σωστή λύση με την τροπολογία που ψηφίστηκε, νομίζω, απ’ όλες τις πλευρές.

      Έρχομαι στο άρθρο 11, παράγραφος 5. Ζητάμε και με τροπολογία, αλλά και με πρόταση που σας έκανα προηγουμένως κατ’ ιδίαν, κύριε Υπουργέ, να προστεθούν τα αγροκτήματα -νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο- Νέας Μπάφρας, Ηλιοκώμης, Νέου Σουλίου, Σιδηροκάστρου, Δρσβίσκου, Μαυρολόφου, Αλιστράτης και Ζευγολατιού, διότι η τακτοποίηση της εκκρεμότητας που υπάρχει στα κτήματα αυτά χρονολογείται πάνω από σαράντα χρόνια και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.

      Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι δώσατε αρκετές λύσεις, έστω και την τελευταία στιγμή στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι μπορούν να προστεθούν αυτά τα αγροκτήματα.  Μπορείτε και τώρα ακόμα, αν θέλετε, να μου δώσετε μία απάντηση για την      παράγραφο 5 του άρθρου 11. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο, αλλά ίσως να σας διέφυγε, γιατί δεν το προσέξετε ή ίσως δεν σας το πρότειναν.

      Επομένως, μπορείτε να το συμπληρώσετε και νομίζω ότι αυτό θα είναι προς όφελος των κατοίκων αυτών των περιοχών.
Έρχομαι τώρα στο άρθρο 16 παράγραφος 2, που αφορά τις ανώμαλες δικαιοπραξίες, ώστε να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ιδιωτικά συμφωνητικά να τα μετατρέψουν σε οριστικά συμβόλαια. Νομίζω ότι και αυτή η διάταξη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα.

      Επίσης, οι παράγραφοι 3 και 4, που αφορούν εγκαταλελειμμένες γαίες από 9 ανθρώπους που έχουν φύγει στο εξωτερικό και τα κτήματα τους έγιναν είτε δασικές εκτάσεις είτε δάση. Σε αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να δοθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης τώρα. Πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτή η διάταξη.

      θέλω να πιστεύω ότι στην Επιτροπή της Βουλής από όλες τις πτέρυγες έγινε μία σωστή δουλειά. Υπήρχε συναίνεση και πολλά από τα θέματα ρύθμισης        αγροτικής γης και επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων  κτηνοτρόφων βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Για αυτό πρέπει να σας επαινέσουμε, γιατί δεχθήκατε πολλές παρεμβάσεις, που εισηγήθηκαν διάφοροι συνάδελφοι, όπως και εγώ με την προηγούμενη παρέμβαση μου.

      Ευχαριστώ πολύ και σας παρακαλώ, αν μπορείτε, να προσθέσετε και αυτό που σας είπα προηγουμένως.

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης):κ. Λεονταρίδη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα επιμείνω στο άρθρο 2 «Τίμημα κλήρων και οικοπέδων», παράγραφος 2, όπου οι κληρούχοι που αποκαταστάθηκαν σε κτήματα οφείλουν να καταβάλλουν σε ευρώ το τίμημα, το οποίο καθόρισε η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων με απόφαση της σε μεταλλικές δραχμές, χωρίς τους τόκους και τις επιβαρύνσεις που προβλέπονται.

      Η αξία της μεταλλικής δραχμής είναι (ση με 33 λεπτά. Σας είπα στην πρωτολογία μου ότι μπορείτε να την καθορίσετε στα 25 λεπτά, για να διευκολύνουμε αυτούς τους αγρότες και επιμένω σ’ αυτό.

      Ένα άλλο θέμα στο οποίο επιμένω και νομίζω ότι πρέπει να μας δώσετε μία απάντηση και το οποίο βλέπω ότι ρυθμίζεται, είναι το άρθρο 11, παράγραφος 5 «Διανομή και παραχώρηση στους δικαιούχους των εκτάσεων των αγροκτημάτων». Για το νομό Σερρών έχει: Αετοβουνίου, Φυλίρας, θεοδωριτσίου, Πέτρινου, Ροδολύβου και Καστανούσας. Να προστεθούν τα αγροκτήματα Νέας Μπάφρας, Ηλιοκόμης, Νέου Σουλίου, Σιδηροκάστρου, Δραβίσκου, Μαυρολόφου, Αλιστράτης και Ζευγολατιού.
Ένα άλλο θέμα, για το οποίο τοποθετήθηκαν και άλλοι συνάδελφοι, είναι στο άρθρο 28, παράγραφος 10, «Ρύθμιση θεμάτων ΕΛΓΑ», όπου καθορίζεται η είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που μπορεί να γίνεται με βάση τη δήλωση καλλιέργειας φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου προκαταβολικά. Δεν αποζημιώνεται η ζημιωθείσα παραγωγή των παραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

      Σήμερα γνωρίζετε ότι πολλοί ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ δεν μπορούν πολλές φορές να καταβάλλουν το μήνα κατά τον οποίο ζητάνε τις ασφαλιστικές τους εισφορές, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Δεν έχουν πι δυνατότητα να  καταβάλλουν τις εισφορές τους τότε. Ζητάμε να υπάρχει μία ελαστικότητα πάνω σ’ αυτό το θέμα και όχι να πληρώνουν καθορισμένα αυτό το μήνα, όταν δεν έχουν εισπράξει χρήματα από τις παραγωγές τους.
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον ΟΓΑ και στους ασφαλισμένους.

      Με το άρθρο 28, παράγραφος 10, έρχεστε εσείς να επιβάλλετε προκαταβολικά να εισπράττονται αυτά τα χρήματα, αλλιώς δεν θα αποζημιώνονται οι αγρότες, θέλουμε να το δείτε κι αυτό συγκαταβατικά, ώστε να μην έχουμε προβλήματα, γιατί ήδη γνωρίζετε το πρόβλημα των αγροτών όλα αυτά τα χρόνια με το εισόδημα τους και γνωρίζετε αυτά που σας έχουμε πει κατά καιρούς. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε νέα προβλήματα, όταν δε λύνουμε αυτά που ήδη υπάρχουν.

Σας ευχαριστώ.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει