Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία για τα Προβλήματα των Αναπληρωτών Καθηγητών ΣΕΛΕΤΕ,ΤΕΕ,ΔΙΚΑΤΣΑ,ΟΣΚ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

Oμιλία του Βουλευτή Σερρών της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, για τους αναπληρωτές καθηγητές, ΣΕΛΕΤΕ, ΤΕΕ, ΔΙΚΑΤΣΑ, ΟΣΚ.

     Δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της παιδείας, όταν οι δαπάνες για την παιδεία όλα αυτό τα χρόνια είναι καθηλωμένες στο 3,5% έτη του Α.Ε.Π. και είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

     Πρέπει, πρώτ’ απ’ όλα να πάψει να αποτελεί μύθο η δωρεάν εκπαίδευση. Όλοι τονίζουμε εδώ, στο Κοινοβούλιο, ότι πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία. Είναι το πρώτο που πρέπει να κάνετε, Φυσικά, απαιτείται μακροχρόνιος εκπαιδευτικός σχεδιασμός, γιατί αλλιώς θα συνεχίζεται αυτή η κρίση που υπάρχει ατό εκπαιδευτικό σύστημα.

     Ακόμη και τα κοινοτικά κονδύλια δεν έχουν την αποτελεσματικότητα που πρέπει γιατί δεν διατίθενται ορθολογικά. Με χαμηλό κόστος φυσικά δεν οργανώνεται η παιδεία. Αν υπολογίσουμε τις κρατικές δαπάνες που δίνετε και τις ιδιωτικές που δαπανά κάθε οικογενειάρχης, τότε βρισκόμαστε περίπου στα επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

     Πως μπορούμε όμως σήμερα να οργανώσουμε ένα καλό σχολείο, όταν

     1) τα κενά από δασκάλους και καθηγητές που υπάρχουν κάθε χρόνο στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τεραστία;

     2) οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι καθηλωμένοι και οι μικρότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

     3) οι υποδομές στα σχολεία – αίθουσες, γυμναστήρια, εργαστήρια  δεν επαρκούν;

   4) τα σχολεία δεν έχουν καθόλου χρήματα για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πρέπει επιτέλους να αναπτυχθεί ένα σύστημα παιδαγωγικής κατάρτισης και να διαμορφώνεται ο εκπαιδευτικός με ένα άρτιο επιστημονικό και παιδαγωγικό τρόπο.

     Για τη ΣΕΛΕΤΕ, Πρέπει να ενταχθεί στην πανεπιστημιακή βαθμίδα της παιδαγωγικής κατάρτισης για πολλούς λόγους. Και βεβαίως θα πρέπει να διασφαλιστούν τα όποια συμφέροντα και των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα στη ΣΕΛΕΤΕ.

     Όσον αφορά τώρα το ΤΕΕ, είναι θετικό ότι το πτυχίο τυπικού διορισμού στο δημόσιο είναι ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου. Εμείς, όμως, επιμένουμε ότι πρέπει να ρυθμιστεί τώρα το θέμα της ουσιαστικής εξέλιξης των παιδιών από τα ΤΕΕ προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Γι’ αυτό πρέπει να δώσουμε από τώρα ένα ιδιαίτερο βάρος στο περιεχόμενο της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

     Όσον αφορά τα θέματα των αναπληρωτών: Πρέπει να στηριχθούν από όλους μας με ποιο αποφασιστικό τρόπο. Πρέπει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να μην καταθέτουμε μια σειρά από ερωτήσεις στη Βουλή για όλο τα κενά που υπάρχουν, αλλά επιτέλους, από την 1 Σεπτεμβρίου, να είναι καλυμμένες όλες οι θέσεις, Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται πολλοί περισσότεροι αναπληρωτές από ότι έχουμε μόνιμους διρισμούς,
Η παραπάνω κατάσταση φυσικά επιβεβαιώνει την απουσία βασικών αρχών προγραμματισμού, Το ποσοστό 25% που έχετε στο νομοσχέδιο δεν δίνει καμία λύση στη στρατιά των εκπαιδευτικών αναπληρωτών. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για την ίδρυση νέων οργανικών θέσεων. Εμείς επιμένουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην πρόταση μας για ανάγκη  μαζικών προσλήψεων και το υποστηρίζουμε από το 1998.

     Δεν είναι σοβαρό να διορίζονται 5.000 μόνιμοι και 25,000 αναπληρωτές και ωρομίσθιοι. Και σας κάναμε εδώ μια πολύ καλή πρόταση που δείχνουμε ευθύνη και συνέπεια

     Για τα σχολικά έτη 2003 – 2004 και 2005 – 2006 οι διορισμοί των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σης κενές οργανικές θέσεις να πραγματοποιηθούν.

1) από τους επιτυχόντες στον οργανισμό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά της βαθμολογίας,

2) από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του ν. 2725/89 κει κατά τη σειρά εγγραφής και,

3)  από τους έχοντες μέχρι και την 30,6 99 έξι μήνες προϋπηρεσία, ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε δημόσιο σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και κατά τη σειρά προϋπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό συνιστώνται φυσικά και οι απαραίτητες οργανικές θέσεις. Αυτή η Υπουργική Απόφαση πρέπει νο ορίσει τα ποσοστά διορισμού κάθε κατηγορίας,

    Όσον αφορά τώρα τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, αυτό που ενδιαφέρει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα είναι να δοθεί άμεση λύση στο κτιριακό πρόβλημα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αυτό είναι φυσικά ένα σοβαρό ζήτημα. Δεν τιμά σήμερα τη χώρα μας να έχουμε τις διπλοβάρδιες στα σχολεία.

     Για τα προβλήματα του ΔΙΚΑΤΣΑ: Το ζητούμενο όπως ελέχθη απ’ όλες τις πλευρές, είναι η αναδιοργάνωση, ο εκσυγχρονισμός και η στελέχωση αυτής της υπηρεσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, Υπάρχει μια αμαρτωλή προϊστορία, την ξέρουμε όλοι. Με τις ρυθμίσεις που εισάγετε δεν φαίνεται να τακτοποιείται το πάγιο πρόβλημα που υπάρχει στο ΔΙΚΑΤΣΑ, αυτή η μεγάλη καθυστέρηση, προκειμένου, να αποδοθούν οι ισοτιμίες των πτυχιούχων.

     Το ΔΙΚΑΤΣΑ απασχολεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας. Δεν πρέπει να αιφνιδιάζουμε τους φοιτητές, οι οποίοι με πολύ μεγάλη στέρηση των οικογενειών τους κατάφεραν να πάρουν το πτυχίο τους στο εξωτερικό και να τους φορτώνουμε επιπλέον μαθήματα εν μέσω των σπουδών τους, πρέπει να γίνει προγραμματισμός γι’ αυτούς από τώρα, που θα σπουδάζουν στο εξωτερικό.

     Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι κ; αυτό αρμοδιότητας του ΔΙΚΑΤΣΑ, είναι ότι δεν έχει πρόσφατο επίσημο κατάλογο για τα ανεγνωρισμένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τα ισότιμο με τα δικά μας τα ελληνικά, για να ξέρουν τα παιδιά που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Ποια είναι δηλαδή ανεγνωρισμένα και ποια δεν είναι.

     Εμείς σας καταθέσαμε προτάσεις, σας μιλήσαμε για τις ανησυχίες μας πολλές φορές σε νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας γιατί πιστεύουμε ότι η παιδεία είναι το μέλλον του τόπου μας. Έχουμε την εντύπωση ότι έχετε την δυνατότητα να αξιοποιήσετε αυτές τις προτάσεις μας δημιουργία.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει