Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία για την Δημόσια Διοίκηση

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

Ομιλία για την Δημόσια Διοίκηση

        ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα):Το λόγο έχει ο κ. Λεονταρίδης.

    ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να  περιγράψει  κανείς την τραγελαφική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη δημόσια διοίκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για μία  άλλη  σχέση  πολίτη  και κράτους,  πολίτη  και  πολιτικής,  είναι  πρώτα μια άλλη σχέση πολίτη και κράτους.

      Το σοβαρότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος  μας είναι  το  ίδιο το κράτος, το οποίο χαρακτηρίζεται από μιζέρια, διαφθορά, αδιαφάνεια και εξάρτηση.  Διότι από αυτά ακριβώς τα παραακμιακά φαινόμενα πηγάζουν  όλα  τα  άλλα:  Η  κακοδιοίκηση,  η αυθαιρεσία, η κατάχρηση της εξουσίας, η  παρανομία.  Είναι   πολλοί  αυτοί  που  αισθάνονται  ότι  οι  πολιτικοί προσθέτουν μόνο υποχρεώσεις και αφαιρούν δικαιώματα.

    Για να καταστεί πρωτοπόρος των εξελίξεων η χώρα μας χρειάζεται ένα σύγχρονο κράτος και μία αποτελεσματική δημόσια διοίκηση ικανή   να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των καιρών.

     Η κακή οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών, όπως όλοι ομολογούν, όλοι οι Βουλευτές οι οποίοι είναι και επαγγελματίες σήμερα και συναλλάσσονται με το δημόσιο, που έχει ως συνέπεια την υπονόμευση της παραγωγικότητας τους, η χαμηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την κακή εξυπηρέτηση και την ταλαιπωρία των πολιτών, η αδυναμία δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας και η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στις κρατικές υπηρεσίες και λειτουργίες,   το μεγάλο μέγεθος του δημόσιου τομέα και η κρατική υπερδιόγκωση, κάνουν σήμερα τον πολίτη να αισθάνεται πως βρίσκεται σε μία διαρκή αντιπαράθεση με ένα κράτος το οποίο θεωρεί εχθρό του.

     Η πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια από το 1981 και μετά στη δημόσια διοίκηση σε θέματα   προσλήψεων,   μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων με τη στρατηγική του βολέματος ημετέρων είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στη γνωστή διόγκωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τα γνωστά δημοσιονομικά προβλήματα, αλλά και τη κακή παροχή υπηρεσιών που κατέστησαν το   ελληνικό   δημόσιο   αναποτελεσματικό,   δυσκίνητο, αντιπαραγωγικό και δυνάστη της ελληνικής κοινωνίας.

     Πρωτόγνωρες  είναι  οι  τακτικές  προσλήψεων  προσωπικού  με  σύμβαση εργασίας ορισμένου έργου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου με μοναδικά προσόντα την  κομματική  ταυτότητα  του ανέργου και την ενεργό σταδιοδρομία του ως αφισσοκολητού. Στη  συνέχεια  με  διαφόρους  τρόπους  κατά  παράβαση  της εργατικής νομοθεσίας, ανανέωναν τις συμβάσεις αυτού του προσωπικού και με την  ψήφιση  των  νόμων  το  νομιμοποιούσαν.  Βάσει  αυτής  της   λογικής ψηφίστηκαν  οι  νόμοι 1476/84, 1735/87, 2307/95, 2503/95 και πρόσφατα τον Αύγουστο, ο τελευταίος νόμος για τη νομιμοποίηση των  δεκαπέντε  χιλιάδων υπαλλήλων.

     Στόχος  όλων αυτών ήταν ο εγκλωβισμός των πολιτών και η εξάρτηση τους από  τις  κυβερνήσεις  του  ΠΑΣΟΚ,  που  ήθελε  οπαδούς   που   θα   τους χρησιμοποιούσε ως στρατό για την επίτευξη των στόχων του.

     Η παρανοϊκή αυτή αναξιοκρατία και η υποβάθμιση του πολίτη οδήγησαν σε μια δημόσια διοίκηση αναποτελεσματική,  αναξιόπιστη,  τριτοκοσμική,   που δεν  υπάρχει  όμοια  της  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

     Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, αλλά τα βλέπουμε καθημερινά και στον Τύπο, κρούσματα χρηματισμού υπαλλήλων σε διευθύνσεις συγκοινωνιών, σε Κ.Τ.Ε.Ο. , παραβάσεις φοροδιαφυγής που έχουν διαπράξει επιχειρήσεις και δεν μπορούν να τις ανακαλύψουν, φακελάκια στα νοσοκομεία, ουρές στο Ι.Κ.Α. για μια εξέταση, οκτάμηνη και δωδεκάμηνη πολλές φορές καθυστέρηση για μια απονομή σύνταξης του Ι.Κ.Α., του Ο.Γ.Α., ή άλλων ασφαλιστικών φορέων, χρησιμοποίηση του “μέσου”, όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα, και άλλων τεχνασμάτων στις πολεοδομίες, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες,   είναι γραφειοκρατικές ιστορίες καθημερινής τρέλλας.

     Από   την κατάσταση αυτή που επικρατεί σε όλες τις υπηρεσίες, ενθαρρύνονται μεσολαβητικές προσπάθειες που μειώνουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και κάμπτουν κάθε επιθυμία πολλών ευσυνείδητων υπαλλήλων να ανταποκριθούν στις καθημερινές πιεστικές ανάγκες. Κατάντησε ο κάθε Βουλευτής να γίνει διεκπεραιωτής εκκρεμών υποθέσεων εξαιτίας της κακής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και της κακής   νοοτροπίας   που συσσωρεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια στο δημόσιο τομέα. Αιτία είστε εσείς !

Χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές στη δομή της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να καταστεί πράξη η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα με τη δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων του πολίτη απέναντι στο κράτος σε σχέση με τις απαιτήσεις  του κράτους απέναντι στον πολίτη. Χρειάζεται αποκατάσταση της μέχρι σήμερα πλήρως αποδυναμωμένης αποκέντρωσης, ώστε  να  επιτελέσει  το θεμελιώδη ρόλο της προσέγγισης του πολίτη και των προβλημάτων του και της ουσιαστικής άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

     Ο τρόπος και οι νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες η Κυβέρνηση  έχει σχεδιάσει  και  λειτουργεί  το  αποκεντρωτικό  σύστημα έχει οδηγήσει στην ύπαρξη πολλών προβλημάτων, προβλημάτων τα οποία βιώνουν  τόσο  οι  φορείς όσο και οι πολίτες.

Σας ευχαριστώ.

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Λεονταρίδης έχει το λόγο και αυτός για δύο λεπτά κατ’ επιείκεια.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήμερα υπάρχουν πολλά αμείλικτα ερωτηματικά από τον κάθε πολίτη. Εμείς τα μεταφέρουμε εδώ. Και σεις κύριε Υπουργέ όταν πηγαίνετε στην περιφέρεια σας θα αντιμετωπίζετε πολλά παράπονα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

     Είναι σήμερα οργανωμένες οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να εξυπηρετούν γρήγορα και αποτελεσματικά τον πολίτη; Μπορεί ο πολίτης σήμερα να εμπιστευθεί αυτό το κράτος χωρίς μεσολαβητικές προσπάθειες για να διεκπεραιώσει   ισότιμα   τις   καθημερινές   του υποθέσεις; Γιατί δεν αντιμετωπίζετε αποτελεσματικό τις τοπικές ανάγκες, με την εκχώρηση περισσότερης εξουσίας σε όργανα της περιφέρειας;

     Για παράδειγμα οι διευθύνσεις Γεωργίας των νομαρχιών δεν είναι στελεχωμένες με το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό ώστε να επιτελούν γρήγορα το έργο τους. Ο Ο.Γ.Α. και ο Ε.Λ.Γ.Α. λειτουργούν κατά πρωτόγνωρο τρόπο και καθυστερούν απελπιστικά για να δώσουν συντάξεις ή αποζημιώσεις. Κάνουν οκτώ ή δέκα μήνες. Δεν υπάρχει συντονισμός των Υπουργείων και κάθε  Υπουργός  αυτοσχεδιάζει.

     Για  παράδειγμα  αυτή  τη  στιγμή  γίνεται  μία αναδιάρθρωση  στις  Δ.Ο.Υ.  Στις Σέρρες καταργούν το φορολογικό αντικείμενο από τις επαρχιακές Δ.Ο.Υ., δηλαδή από τις Δ.Ο.Υ. Σιδηροκάστρου, Νιγρίτας,  Νέας Ζίχνης.  Πως  θα  γίνει αποκέντρωση σε ένα νομό ο οποίος είναι μεγάλος σε έκταση και σε πληθυσμό; Έτσι ταλαιπωρείται ο  πολίτης  με  όλα  αυτά  τα σχέδια  που  κάνετε επί χάρτου. Ο συνταξιούχος έπαιρνε τη σύνταξη του Ο.Γ.Α. από το ταχυδρομείο. Τώρα τον εξαναγκάζεται να πάει να πάρει  την  σύνταξη του  από την Εθνική Τράπεζα η οποία απέχει κάποια χιλιόμετρα από το χωριό του. Ενώ θα πάρει σαράντα χιλιάδες δραχμές θα πληρώσει  κόμιστρα  και  θα ταλαιπωρηθεί  για  να  πάει  από  το χωριό του σε κάποιο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

     Πώς  λέτε  ότι  δεν  ταλαιπωρείται  καθημερινά ο κάθε πολίτης και ότι έχετε κάνει διοικητική μεταρρύθμιση;

     Πάντως έχω την  εντύπωση  πως  κάποιες  λεπτομέρειες  πρέπει  να  τις προσέξετε,  γιατί η καθημερινή ανάγκη απαιτεί οι υπηρεσίες να λειτουργούν αποτελεσματικά προς όφελος του και  πιστεύουμε  ότι  με  συντονισμό  κάθε Υπουργείου θα μπορέσετε να προσφέρετε σε αυτήν την κατεύθυνση.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει