Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία για τον Εκσυχρονισμό του Ι.Κ.Α.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

Ομιλία του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή στο Νομοσχέδιο για τον Εκσυγχρονισμό του Ι.Κ.Α.


Αυτό που μας ενδιαφέρει με το συζητούμενο νομοσχέδιο, είναι η αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. και η εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή των ασφαλιστικών παροχών.

Το χαμηλό επίπεδο ασφαλιστικής συνείδησης.

Το χαμηλό επίπεδο συνέπειας των επιχειρήσεων, όπου επικρατεί η εισφοροδιαφυγή εις  βάρος των εργαζομένων.

Δεν ευθύνεται φυσικά η μηχανοργάνωση, που είναι απαραίτητη, αφού το ίδιο το Δημόσιο, το οποίο θέλει να εξυγιάνει το Ι.Κ.Α. και να το Εκσυγχρονίσει, χρωστά 1,2 τρισεκατομμύρια δρχ..

Δεν φταίει ακόμη η έλλειψη μηχανοργάνωσης, για τις ουρές που υπάρχουν στα ιατρεία του Ι.Κ.Α., για την τριτοκοσμική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και για την κακή εικόνα που παρουσιάζει σήμερα.

Κάνετε λόγο στο νομοσχέδιο αυτό στις λοιπές διατάξεις για την κατηγορία των ασφαλισμένων στον Ο.Γ.Α., για τις αναπηρικές συντάξεις του Ο.Γ.Α..

Εντυπωσιακές είναι κύριε Υπουργέ οι ανισότητες που καταγράφονται μεταξύ των Ασφαλιστικών Ταμείων όσον αφορά το επίπεδο παροχών υγειονομικής περίθαλψης (παροχές) σε είδος και χρήμα. Χαρακτηριστικά, μπορεί να αναφερθεί, ότι το επίδομα τοκετού κυμαίνεται από 20.000 δρχ. μέχρι και 700.000 δρχ. (ανάλογα με το κάθε Ταμείο), ενώ τα έξοδα κηδείας κλιμακώνονται από Ταμείο σε Ταμείο από τις 15.000 δρχ. μέχρι και τα 2 εκατομμύρια.

Για την συντριπτική πλειοψηφία των Ασφαλισμένων δεν καλύπτεται ούτε στο μισό η πραγματική δαπάνη μέσα από τις καταβαλλόμενες παροχές. Παράλληλα, οι διάφορες παροχές (κυρίως σε χρήμα) δεν υπακούουν σε καμία αναλογικότητα σε σχέση με τις αντίστοιχες εισφορές που καταβάλλονται.

Στις παροχές σε είδος οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως στο εύρος των υγειονομικών καλύψεων, την ποιότητα και την προσπελασιμότητα των υπηρεσιών που τα Ταμεία εξασφαλίζουν στους ασφαλισμένους τους και ιδιαίτερα στο δικαίωμα επιλογής γιατρού και στη δυνατότητα ή όχι προσφυγής σε γιατρούς του ιδιωτικού τομέα τόσο για διάγνωση όσο και εξέταση (πρωτοβάθμια φροντίδα).

Γιατί δεν αίρετε την άδικη μεταχείριση στους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., όπου ασθενείς με αναπηρία 90% και κατάκοιτοι δεν δικαιούνται το επίδομα βοηθείας δευτέρου ατόμου, κατά τρόπο δε προκλητικό λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας μόνο όσο είναι 100% (παραπληγικοί, τυφλοί), ενώ σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς υπάρχει διαβάθμιση της αναπηρίας;

Προτείνετε την κατάργηση του πληθυσμιακού κριτηρίου σε επαγγελματίες του Τ.Ε.Β.Ε., που ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων και επεκτείνετε την υποχρεωτική ασφάλιση στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ανεξαρτήτως πληθυσμού.

Για  εσάς,   δεν  υπάρχουν   κοινωνικοί  λόγο,   όταν  ένας μικροεπαγγελματίας στην επαρχία, στο χωριό, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στην δυσβάστακτη ασφάλιση των 60.000 και άνω δραχμών το μήνα και αναγκάζετε να κλείσει το μαγαζί του;

Θεωρείτε, ότι πλουτίζουν οι μικροεπαγγελματίες στην ύπαιθρο και πρέπει να ασφαλισθούν υποχρεωτικά στο Τ.Ε.Β.Ε.;

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω, ότι οι διατάξεις του Νομοσχεδίου θα έπρεπε να είναι σαφέστερες αλλά και να απλοποιούν τις διαδικασίες για την αποτελεσματικότητα των ασφαλιστικών φορέων και για την καλύτερη υπηρεσία στον ασφαλισμένο πολίτη.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει