Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία για τον Κοινωνικό Προυπολογισμό 2001

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Ομιλία του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή για τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό 2001

Ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2001 δείχνει τη νέα κρίση μετά οπό αυτήν της 10ετίας του ’80, στην οποία έχει περιέλθει η Κοινωνική Ασφάλιση τα τελευταία χρόνια, γιατί το εμφανιζόμενο πλεόνασμα του έτους 2001 είναι σημαντικά μειωμένο, κατά 148 δις έναντι του προηγούμενου έτους και μεγάλοι οργανισμοί όπως το Ι.Κ.Α., το Τ.Ε.Β.Ε., το Τ.Α.Ε., το Τ.Σ.Α. εμφανίζουν σοβαρά ελλείμματα. Όλα αυτά αυξάνονται στην αποκλειστική ευθύνη κυβερνήσεων του Π.Α.Σ.Ο.Κ. όπου με πράξεις η παραλήψεις προκάλεσαν τη νέα κρίση.

Η Νέο Δημοκρατία με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση της περιόδου 1990-93 αποσόβησε την κρίση του τέλους της 10ετίας του ’80 και συνετέλεσε ώστε να ανακάμψει το ασφαλιστικό σύστημα και να αποκτήσει προοπτική σε βάθος χρόνου. Όμως οι ατυχείς χειρισμοί, πράξεις και παραλήψεις των κυβερνήσεων του Π.Α.Σ.Ο.Κ. άρχισαν να κλονίζουν και πάλι το σύστημα.

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους της νέας Εποχής είναι η διεύρυνση του χάσματος πλουσίων και φτωχών. Στο κοινωνικό χάσμα από τη μία δεσπόζουν τα οργανωμένα οικονομικό συμφέροντα των λίγων και από την άλλη οι στρατιές των ανέργων και χαμηλοσυνταξιούχων.

Η συσσώρευση και η όξυνση των προβλημάτων διασπούν την κοινωνική συνοχή, προκαλούν ρήγματα στο κοινωνικό ιστό τα οποίο στο μέλλον μπορεί να αποβούν εξαιρετικά οδυνηρά.

Η έλλειψη μέτρων για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος, η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, το ποσοστό ανεργίας όπου σε πολλούς νομούς ξεπερνά το 15% όπως ο Ν, Σερρών, η έκταση της παραοικονομίας (μαύρη εργασία), η άθλιο οικονομική κατάσταση των ταμείων υγείας, η κακή οργάνωση των ταμείων, η μη αξιοποίηση της περιουσίας τους δείχνουν φανερά τη ζοφερή εικόνα της καθημερινότητας και τον φαύλο κύκλο που δημιούργησε η ανικανότητα των κυβερνήσεων του Π.Α.Σ.Ο.Κ..

Η κοινωνική ευαισθησία μετριέται με πράξεις και όχι με λόγια. Το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης μπορεί να .αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά μόνο αν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ταχύρυθμης και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης, που θα οδηγήσουν στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος, των αύξηση των εσόδων του κράτους, τη: σταδιακή αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Χρειάζεται μια συγκροτημένη αναπτυξιακή πολιτική που σήμερα δεν υπάρχει

Που είναι  οι 300.000 νέες θέσεις εργασίας, οι 152,000 ελαχίστη σύνταξη που υποσχεθήκατε, η έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας και σεβασμού για τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. που αμείβονται με 48.000 δρχ. το μήνα.

Δεν θα υπήρχαν σήμερα ελλείμματα ύψους εκατοντάδων δις. στο Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. αν το κράτος εκπλήρωνε στο ακέραιο τις νομοθετημένες υποχρεώσεις του προς τα ταμεία από την τριμερή χρηματοδότηση και από την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Ακόμη τα ελλείμματα των περισσοτέρων φορέων Κύριας Ασφάλισης δεν θα υπήρχαν αν το κράτος κάλυπτε τα ελλείμματα του Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε. του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. όπως προβλέπεται από το νόμο.

Κύριε Υπουργέ,

Η Πολιτεία δεν έχει αποδείξει ότι είναι άξια της αποστολής της γιατί δεν κατόρθωσε να περιφρουρήσει, να σεβαστεί και να κατοχυρώσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της,

Το να θριαμβολογεί η κυβέρνηση γιο αύξηση των κοινωνικών πόρων και για ενίσχυση της χρηματοδότησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία μετά τα όσα κρύβει αυτός ο κοινωνικός προϋπολογισμός είναι πολιτικά ανεύθυνη πράξη και καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι στερείται αξιοπιστίας.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει