Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Ομιλία του Αν. Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή για το νέο Αναπτυξιακό νόμο

Θα περίμενε κανείς για ένα τόσο σοβαρό θέμα το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη της χώρας να υπήρχε σημαντικός προβληματισμός και δημόσιος διάλογος για την αποτελεσματικότητα των κινήτρων και τελικά για την αποτελεσματικότητα του αναπτυξιακού νόμου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο βαθμός αποτελεσματικότητας του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου 2601/98 κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα κυρίως λόγο των δυσχερειών στην αντιμετώπιση θεμάτων ζωτικής σημασίας σχετικά με την βιωσιμότητα των επενδυτικών σχεδίων, την έλλειψη συντονισμού και τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής επενδυτικών προγραμμάτων αλλά και προβλημάτων γραφειοκρατίας.

Γενικότερα το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο απέτυχε διότι φαίνεται να αγνοεί δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο σχετίζεται με τις μικροοικονομικές δομές και λειτουργίες του νόμου.

Με άλλα λόγια το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και η γραφειοκρατία αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του αναπτυξιακού νόμου. Αρκεί κανείς να απαριθμήσει τις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και ανεπαρκειών οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Το δεύτερο έχει να κάνει με το σημαντικό έλλειμμα της επιχειρηματικότητας και της επενδυτικής αντίληψης της Κυβέρνησης αλλά και το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Αναμφισβήτητα η μόνιμη απόκλιση του πληθωρισμού, το δημοσιονομικό έλλειμμα, η συνεχώς μειούμενη ανταγωνιστικότητα, αλλά και η αστάθεια του φορολογικού περιβάλλοντος, αποτελούν ορισμένα μόνο από τα προβλήματα των επενδυτών.

Τα παραπάνω προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται από το νέο αναπτυξιακό νόμο.

Στο νέο αναπτυξιακό νόμο δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναπτυξιακή στόχευση, δεν αντιμετωπίζεται το ολοένα μεγενθυνόμενο πρόβλημα των περιφερειακών ανισοτήτων, δεν ακουμπάει καθόλου τα φαινόμενα διαφθοράς, με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, δεν αγγίζει το τεράστιο πρόβλημα της γραφειοκρατίας.

Ο Ν. Σερρών, ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας, τα τελευταία χρόνια κατρακύλησε στις τελευταίες θέσεις οικονομικής ανάπτυξης και ένας σημαντικός λόγος είναι ότι δεν έγιναν επενδύσεις λόγω της μη ύπαρξης επενδυτικής πολιτικής και ενθάρρυνσης επιχειρηματιών να επενδύσουν, με κίνητρα αναπτυξιακά και φορολογικά.
Ένα επίσης από τα κυριότερα αίτια αυτού του φαινομένου είναι η παροχή αυξημένων επενδυτικών κινήτρων και διευκολύνσεων στους επιχειρηματίες όμορων νομών, το υψηλό κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα ούτε νέες επιχειρήσεις να ανοίγουν, αλλά και πολλές από αυτές που υπήρχαν να μετακομίζουν είτε στη γειτονική Βουλγαρία είτε σε άλλες περιοχές.
Ο Ν. Σερρών οδηγείται μαθηματικά σε οικονομικό μαρασμό και εκρηκτική αύξηση της ανεργίας. Εμείς ως Βουλευτές του Νομού και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και τη Νομαρχία, μεταφέραμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την απελπιστική κατάσταση του νομού, πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο προς ψήφιση, για να μπορέσουμε με την δική σας απόφαση να αλλάξουμε κάτι και να δώσουμε νέα αναπτυξιακή ώθηση και ενθάρρυνση στις νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Ζητήσαμε μεταξύ άλλων:

1. Την ένταξη του Συνόλου του Ν. Σερρών στην Δ’ Ζώνη κινήτρων με τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Ν. 2601/98. Στον επανακαθορισμό των περιοχών ενισχύσεων να λαμβάνονται υπόψη (εκτός του κριτηρίου της απόστασης από τα σύνορα) και τα κριτήρια των εν γενεί οικονομικών δεικτών ανάπτυξης, ούτος ώστε περιοχές που δεν είναι παραμεθόριες, αλλά παρουσιάζουν έντονα στοιχεία οικονομικού και κοινωνικού μαρασμού, να τύχουν ευνοϊκών κινήτρων που θα συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων και τελικά στην ανάπτυξη τους.

Στον επανακαθορισμό των περιοχών, επίσης, να ληφθεί υπόψη και ο γενικότερος εθνικός και κοινοτικός σχεδιασμός. Οι περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται έντονα αγροτικές, πρέπει να ενταχθούν στις περιοχές υψηλής ενίσχυσης, καθόσον η συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα δημιουργεί ασφυκτικό οικονομικό κλίμα και απελευθερώνει ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να βρει διεξόδους απορρόφησης από το δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί η ανεργία που θα δημιουργηθεί από την συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές.

2. Τροποποίηση της υπ. Αριθμ, 18227/Γ.Δ.434/Β/438/9.4.93 Κ.Υ.Α, ως προς το ποσοστό επιδότησης των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταλλευτικών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων βιομηχανικού τύπου καθώς και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο Ν. Σερρών σε ποσοστό 12% επί του συνολικού κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού τους όπως έγινε στο Ν. Δράμας.

3. Την ρύθμιση των οφειλών από δάνεια βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταλλευτικών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων βιομηχανικού τύπου καθώς και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο Ν. Σερρών ανάλογη με την 600033/25/25.10.2002 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σε όμορο νομό.

Εάν δεν συμπεριληφθούν έστω και τώρα στο παρόν νομοσχέδιο αυτές οι προτάσεις μας τότε να είστε βέβαιοι ότι νέες επενδύσεις δεν θα ανοίξουν και πολλές υφισταμένες επιχειρήσεις θα κλείσουν, η ανεργία θα αυξάνεται και θα συνεχίζεται η απόκλιση του εισοδήματος αλλά και των άλλων οικονομικών δεικτών.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει