Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒ.ΟΜΑΔΟΣ κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 

Σε μια κρίσιμη περίοδο που διανύουμε για την ανάπτυξη της οικονομίας και με βασικούς στόχους την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θεσπίζουμε το νέο αναπτυξιακό νόμο που θα προετοιμάσει τη χώρα μας στις μελλοντικές απαιτήσεις που θα προέλθουν από την εξέλιξη της οικονομίας και της τεχνολογίας.

Οι ευνοϊκές επιπτώσεις που θα έχει στην αναπτυξιακή μας προσπάθεια η εφαρμογή του νόμου αυτού, προϋποθέτει να θεραπεύσουμε και ότι εμποδίζει την εκδήλωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Γι’ αυτό προέχει:

     1) Να απλοποιήσουμε τις διοικητικές διαδικασίες με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που αποσπά χωρίς λόγο, χρόνο και χρήμα από τον ιδιώτη επενδυτή.

2) Να προσαρμοστούμε στο διεθνή φορολογικό ανταγωνισμό.

3) Να εξασφαλίσουμε την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών κοινής

ωφέλειας.

4) Να προαγάγουμε την έρευνα και την τεχνολογία.

5) Να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των εθνικών μας συστημάτων, δίνοντας προτεραιότητα στα πιο θεμελιώδη όπως π.χ, η παιδεία, η τεχνική κατάρτιση, η διαχείριση δημοσίων έργων και υποδομών, όπως είναι οι οδικοί άξονες, η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου κλπ.

Η Κυβέρνηση αυτή ήδη μέχρι τώρα με τις πρωτοβουλίες της, αλλά και με τα επόμενα νομοθετήματα, κινείται προς τις κατευθύνσεις αυτές. Γιατί στο σύγχρονο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, δεν αρκεί να είσαι παρών στις αγορές που παρουσιάζουν ευκαιρίες. Πρέπει να παραμένεις και διαρκώς ανταγωνιστικός.

Τα  θεσπιζόμενα κίνητρα στο νέο αναπτυξιακό νόμο καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα και ευνοούν ιδιαίτερα την περιφέρεια, με στόχο τη μείωση των σχετικών ανισοτήτων. Τα κίνητρα αυτά μάλιστα έχουν εξαντλήσει πλήρως όλες τις δυνατότητες περιφερειακής ενίσχυσης που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταργούν βασικά αναπτυξιακά αντικίνητρα που έχει θεσπίσει ο προηγούμενος νόμος και συγκεκριμένα τη διάκριση ανάμεσα στις παλιές και νέες επιχειρήσεις και την άμεση σύνδεση επιχορηγήσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Με το νέο αναπτυξιακό νόμο, όλες οι επιχειρήσεις, νέες και παλιές, έχουν δικαίωμα πρόσβασης εναλλακτικά σε όλα τα είδη χορηγούμενων κινήτρων.
Επίσης ως νέο κίνητρο εντάσσεται στις παρεχόμενες ενισχύσεις και η επιχορήγηση της δημιουργούμενης από την επένδυση απασχόλησης. Το μέτρο αυτό αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της απασχόλησης.

Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την ενίσχυση, με πρόσθετο ποσοστό μέχρι 15% σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Για τους παραμεθόριους νομούς, καθώς και για τους νομούς με κατά κεφαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν μικρότερο ή ίσο του 65% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ίση με 15% επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

Έτσι, για παράδειγμα, στο Νομό Σερρών η επιχορήγηση μπορεί να φθάσει έως 50% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώνεται το ποσοστό της ελάχιστης απαιτούμενης για την υπαγωγή των επενδύσεων ιδίας συμμετοχή από το 40% στο 25%.

Επίσης οι σημαντικές αυτές ενισχύσεις σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά και στις ήδη υπάρχουσες ανά κατηγορία στον πρωτογενή τομέα (γεωργικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακού τύπου, βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις) στο δευτερογενή τομέα (επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ή και τυποποίηση προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης ή και προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) στον τομέα του τουρισμού που αποτελεί τη βιομηχανία της χώρας μας, όπου συγκαταλέγονται ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων , ιαματικών πηγών, κέντρων τουρισμού υγείας, προπονητικού – αθλητικού τουρισμού, θεματικών πάρκων που αποτελούν οργανωμένες μορφές τουρισμού, αυτοκινητοδρομίων, απαραιτήτων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας στον τριτογενή τομέα, (εμπορευματικών σταθμών και διαμετακομιστικών κέντρων, καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών, επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης των σχεδίων για την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες), επενδυτικών σχεδίων που γίνονται από ιερές μονές, καθώς και την ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους, για την ανέγερση ή και τον εκσυγχρονισμό ή μετατροπή κτιρίων του σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων χειροτεχνίας και άλλες πολλές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες κινήτρων με τον νέο αναπτυξιακό νόμο θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Το προηγούμενο αναπτυξιακό νομοθετικό πλαίσιο κατά την περίοδο 1999-2003 απέτυχε. Διότι ενώ στα χρηματοδοτηθέντα επενδυτικά προγράμματα προβλεπόταν η δημιουργία 386.000 περίπου νέων θέσεων εργασίας, δημιουργήθηκαν μόνο 22.000 νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή επετεύχθη μόνο 5,8% του τεθέντος στόχου δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Ο Νομός Σερρών πλήρωσε με το χειρότερο τρόπο την επενδυτική άπνοια, τη μαζική μετακόμιση των επιχειρήσεων στη γειτονική Βουλγαρία, με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας και την κατάταξη του νομού στην 46η θέση σε επίπεδο των νομών της χώρας.

    Με το νομοσχέδιο αυτό κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της  οικονομικής  ανάπτυξης  της  χώρας  και  τη  βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας της και συμβάλλουμε καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και των περιφερειακών ανισοτήτων.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει