Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία στην Διάσκεψη Επιτρόπων Γεωργίας Μελών της Ευρωπαικής Ένωσης (κ. Φίσλερ) για τον Κ.Α.Π.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Στην Διάσκεψη των Επιτροπών Γεωργίας των Κοινοβουλίων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υποψήφιων χωρών, συμμετείχε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης

“Στην κρίσιμη αυτή Διάσκεψη που μετείχαν 80 Βουλευτές από τις χώρες – μέλη της Ε. Ε. και τις υποψήφιες χώρες (25 κράτη) και .Ευρωβουλευτές συζητήθηκε η Αναθεώρηση της “Κοινής Αγροτικής Πολιτικής”.

      Κεντρικό πρόσωπο της Διάσκεψης ήταν ο Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε. κος Φίσλερ, ο οποίος και τοποθετήθηκε στα ερωτήματα των Βουλευτών των 25 χωρών για τις διαπραγματεύσεις και τις προτάσεις για την μεταρρύθμιση της Κ.Α.Π. που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

      Ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης απευθυνόμενος στα μέλη της Διάσκεψης και στον Επίτροπο Γεωργίας της Ε. Ε. κ. Φίσλερ, τόνισε, τη σημασία της μεταρρύθμισης της Κ.Α.Π. για την Γεωργία στη χώρα μας, τα προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας σήμερα και τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της χώρας μας:

      Κύριοι Πρόεδροι των Επιτροπών Γεωργίας των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και των νέων κρατών – μελών.

      Κύριε Επίτροπε Γεωργίας της Ε.Ε. κ. Φίσλερ.

      Κυρίες και κύριοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές

     Σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στη Βουλή των Ελλήνων όπου πραγματοποιείται σήμερα αυτή η Διάσκεψη των Επιτροπών Γεωργίας των Κοινοβουλίων της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

      Η Αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι μια δύσκολη και επίπονη δουλειά και τα αποτελέσματα της αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους αγρότες.

      Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα πρέπει να γίνει προς όφελος των αγροτών, ιδίως των νέων αγροτών, της- αγροτικής ανάπτυξης, της αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων και της διατήρησης ενός μέσου επιπέδου διαβίωσης ιδίως στις μειονεκτικές περιοχές που θα διασφαλίζεται από ένα καλύτερο εισόδημα.

      θα πρέπει να υπάρξει κοινωνική και οικονομική αρμονία. Μας γεννώνται μεγάλα ερωτηματικά γιατί δεν γίνεται η αναθεώρηση συγχρόνως για όλα τα προϊόντα.

      Ελαιόλαδο, καπνός, βαμβάκι, οπωροκηπευτικά, ζάχαρη, κρασί, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χώρα μας. Για παράδειγμα, ο καπνός καλλιεργείται σε μειονεκτικές περιοχές όπως και στην Ιταλία και η ενίσχυση των οικογενειών αυτών που καλλιεργούν καπνό έχει εθνική σημασία για την χώρα μας.

      θα πρέπει να γίνει αποσαφήνιση στις προτάσεις σας για τα μεσογειακά προϊόντα Εάν δηλαδή το πλαφόν των 5.000 ή 6.000 ή 7.000 ευρώ που θα χορηγηθούν ως άμεση ενίσχυση ανά εκμετάλλευση αναφέρονται και στα Μεσογειακά προϊόντα (καπνός, βαμβάκι, ελαιόλαδο, ζάχαρη, κρασί, κ.λ.π.).

      Πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών της Ε. Ε.

      Η Ελλάδα έχει ένα αγροτικό πληθυσμό ιδιαίτερα γηρασμένο και το ποσοστό πληθυσμού που ασχολείται σήμερα με την Γεωργία είναι περίπου στο 18% του ενεργού πληθυσμού.

      Η μείωση του αγροτικού πληθυσμού και η εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι ένα γεγονός, μια πραγματικότητα. Επίσης, ο κλήρος είναι μικρός και κατακερματισμένος και το κόστος παραγωγής αυξημένο.

      θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους αγρότες πολύ περισσότερα από αυτά που έχετε στην πρόταση σας.

      Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σε μερικά από τα αναθεωρούμενα τώρα προϊόντα προτείνονται μεγάλες μειώσεις των ενισχύσεων χωρίς να γίνεται καμία διαφοροποίηση ανάλογη με το βαθμό στήριξης των διαφόρων προϊόντων ή την προβληματικότητα των περιοχών. Έτσι προτείνεται μια πολύ μεγάλη μείωση της ενίσχυσης του σκληρού σίτου (27,3%), που είναι από τα υψηλότερα ποσοστά που έχουν παρατηρηθεί στην ιστορία της Ε.Ε. χωρίς να δικαιολογείται από την εξέλιξη της αγοράς και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι αυτή η καλλιέργεια αφορά κυρίως προβληματικές περιοχές του Νότου της. Ε.Ε. με Λίγα περιθώρια εναλλαγής καλλιεργειών λόγω του ξηροθερμικού κλίματος και των πτωχών σχετικά εδαφών στα οποία καλλιεργείται.

      Επίσης, πρόβλημα θα προκύψει και για το ρύζι, για το οποίος προτείνεται μεγάλη μείωση της τιμής παρέμβασης (χωρίς ανάλογη αντιστάθμιση). Έτσι, το προϊόν αυτό εκτοπίζεται από το ρύζι που θα εισάγεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες, χωρίς κανένα δασμό (συμφωνία με λιγότερο αναπτυγμένες χώρες).

      Στο θέμα της αποδέσμευσης των ενισχύσεων από την παραγωγή, ο τρόπος που προτείνει η Επιτροπή της πλήρους αποδέσμευσης, έχει και πολλές άλλες δυσμενείς επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλο ποσοστό αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτικής παραγωγής όπως είναι η χώρα μας. Είναι π.χ. πιθανή μεγάλη μείωση της παραγωγής με. συρρίκνωση όλων των άλλων δραστηριοτήτων που επικουρούν την γεωργική παραγωγική διαδικασία ή προκαλούνται από αυτή με συνέπεια την περαιτέρω οικονομική αποδυνάμωση των αγροτικών περιοχών και ερήμωση της υπαίθρου. (Πολλές από αυτές τις περιοχές κινδυνεύουν να μείνουν έξω από τις χρηματοδοτήσεις του Περιφερειακού Ταμείου λόγω αναπροσαρμογής των δεικτών επιλογής μετά την διεύρυνση).

      Τέλος, ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή είναι πολύ ευκολότερα να καταργηθούν πλήρως στο απώτερο μέλλον.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει