Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία στο σχέδιο Νόμου «Εισαγωγή των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων στην Ελληνική αγορά»

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Ομιλία του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στο σχέδιο Νόμου «Εισαγωγή των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων στην Ελληνική αγορά»

   Με το παρόν σχέδιο νόμου ανοίγεται μια νέα εποχή για τον ενεργειακό τομέα της χώρας μας, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την αγροτική μας οικονομία.

   Η εισαγωγή των βιοκαυσίμων στην εγχώρια αγορά αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη.

1. στην προστασία του περιβάλλοντος

2. στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου

3. στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο

4. στη δυνατότητα εναλλακτικών καλλιεργειών και άλλων πηγών εισοδήματος για το αγροτικό πληθυσμό, στην ανάπτυξη ενεργειακών φυτών που προσφέρουν καλύτερη προστασία από τη διάβρωση των εδαφών με λιγότερη χρήση του πολύτιμου νερού, με μειωμένες ποσότητες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων

5. σε νέες επενδύσεις με καινούργιες θέσεις εργασίας για ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη.

   Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα βιοκαύσιμα και όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μια πολλαπλή επιχειρηματική και αναπτυξιακή ευκαιρία για την εγχώρια παραγωγή, εφόσον σε κάθε περίπτωση προσφέρει συναλλαγματικό όφελος λόγω της μείωσης των εισαγόμενων καυσίμων.

   Πρωταρχικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η μερική απεξάρτηση της χώρας και της οικονομίας από το πετρέλαιο ως μορφή ενεργειακού εφοδιασμού και κατ’ επέκταση η προστασία του περιβάλλοντος με ηπιότερες και φυσικότερες μεθόδους παραγωγής ενέργειας. Η εισαγωγή των βιοκαυσίμων θα προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη και, θα αυξήσει την απασχόληση σε προσοδοφόρες εναλλακτικές καλλιέργειες γεωργικών προϊόντων δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

   Τα προσφορότερα για την Ελλάδα βιοκαύσιμα από τα αναφερόμενα στην κοινοτική Οδηγία είναι το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη . Αγροτικές καλλιέργειες ηλιέλαιου, βαμβακέλαιου, καπνέλαιου, ντοματέλαιου, σιταριού, αραβοσίτου, ηλίανθου και ζαχαρότευτλου αποτελούν γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες με πολύ καλή προσαρμοστικότητα και αποδόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και μπορούν να παράγουν θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια και υγρά βιοκαύσιμα. Στις Σέρρες έχουμε το εργοστάσιο Ζαχάρεως το οποίο μπορεί με τις κατάλληλες αλλαγές στο σύστημα παραγωγής να γίνει μονάδα  παραγωγής  βιοαιθανόλης  που  θα  βοηθήσει  τους τευτλοπαραγωγούς και θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες θέσεις εργασίας.

   Ο γεωργικός χώρος και η οικονομία ενισχύονται, αφού οι ενεργειακές καλλιέργειες αποτελούν εναλλακτική μέθοδο καλλιέργειας, η οποία αξιοποιεί λιγότερο γόνιμα εδάφη και χαμηλής ποιότητας νερό χωρίς να απαιτείται εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Η εξασφάλιση αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και η ταυτόχρονη μείωση της εξάρτησης από το  πετρέλαιο συγκρατεί τον αγροτικό πληθυσμό στις εστίες του, δημιουργεί νέες αγορές για τα αγροτικά προϊόντα και αυξάνει το αγροτικό εισόδημα.

   Γίνεται συνεπώς προφανές ότι η στροφή στην καλλιέργεια βιοενεργειακών φυτών θα δώσει σημαντικές διεξόδους στους Έλληνες αγρότες, ιδιαίτερα τώρα με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, Καθοριστική θα είναι η συμβολή και στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς ο αναπτυξιακός νομός παρέχει ουσιαστικά κίνητρα για επενδύσεις, αφενός στην παραγωγή βιοκαυσίμων, αφετέρου στην παραγωγή φυτικής βιομάζας, από την οποία μπορούν να παραχθούν καύσιμα.

   Πιστεύω ότι είναι αυτονόητες οι ευεργετικές επιπτώσεις σης τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης. Οι ποσότητες βιοκαυσίμων που θα απαιτηθούν για τη χώρα μας το 2010, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 5,75%, είναι (148.000) εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες τόνοι βιοντίζελ και (390,000) τριακόσιες ενηνήντα χιλιάδες τόνοι βιοαιθανόλης. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών και για ανάλογες επενδύσεις στην παραγωγή, στη διακίνηση και στην εμπορία.

   Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε μεγάλες επενδύσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, αλλά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ενεργειακή μας πολιτική είναι στρατηγικός μας άξονας και εκφράζεται με την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας.

   Τις επόμενες μέρες ψηφίζοντας τα νομοσχέδια για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, την απελευθέρωση με κανόνες της αγοράς φυσικού αερίου.

   Έτσι δίνουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει πολλαπλές επιλογές, όσον αφορά την ποιότητα και την τιμή.

   Η μείωση της εξάρτησης της χώρας μας από το πετρέλαιο, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος που εκφράζεται με τη μεγίστη δυνατή αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, με τη διείσδυση των ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές και με την προώθηση διεθνών ενεργειακών πρωτοβουλιών που αναβαθμίζουν τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, αποτελούν προτεραιότητες που θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη στη χώρα μας.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει