Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στο 8ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες,

Ζούμε την κορύφωση μιας μεγάλης δημοκρατικής διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από 7 ακριβώς μήνες με την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος μας από τον Πρόεδρο μας και αυριανό Πρωθυπουργό της χώρας, Αντώνη Σαμαρά. Το 8ο Συνέδριο του κόμματος, αποτελεί σταθμό στην ιστορία μας. Επί πολλούς μήνες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν με τις απόψεις τους, στην διαμόρφωση των αρχών, των θέσεων και των πολιτικών του κόμματός μας. Θέσεις και πολιτικές που χαρακτηρίζουν ένα αναγεννημένο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό, κεντροδεξιό κόμμα, που πολύ σύντομα θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Θέσεις και πολιτικές προσαρμοσμένες στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, τις κυριότερες των οποίων παρουσιάζουμε στο 8ο Συνέδριο μας.

Φίλες και φίλοι,

Πριν από 4 περίπου μήνες, ο Πρόεδρός μας, μου έκανε τη μεγάλη τιμή να μου εμπιστευτεί τον ευαίσθητο Τομέα πολιτικής ευθύνης Εθνικής Άμυνας. Η σημερινή μου παρέμβαση αναφέρεται, ακριβώς, στις θέσεις και στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας για την «Άμυνα και την Ασφάλεια», οι οποίες προήλθαν μέσα από συμμετοχική διαδικασία.

Οι θέσεις μας λοιπόν για την «άμυνα και την ασφάλεια» λαμβάνουν υπόψη τις σημερινές συνθήκες ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας, τις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών συνεργασιών και εκμετάλλευσης της συμμετοχής μας στους διεθνείς αμυντικούς και μη οργανισμούς, καθώς και τα αποτελέσματα από τις μέχρι τώρα εφαρμοσθείσες πολιτικές. Επιδιώκουμε την προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις κοινωνικές αλλαγές της εποχής μας με τρόπους που να διατηρούν αφενός την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα τους και αφετέρου, την αλληλεγγύη Ενόπλων Δυνάμεων και κοινωνίας.

 Οι πολιτικές μας ανά τομέα, κινούνται στους παρακάτω άξονες:

 1.      Ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των Ε.Δ.

 Με συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές στοχεύουμε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και τη μετεξέλιξή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σημερινού ευμετάβλητου περιβάλλοντος. Οι κυριότερες δράσεις περιλαμβάνουν δέσμη πολιτικών που θα επιτύχουν: Ορθά δομημένη στρατιωτική ισχύ προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις, νέα ευέλικτη δομή δυνάμεων με μείωση στρατιωτικών μονάδων και εγκαταστάσεων, εκσυγχρονισμό της αμυντικής σχεδίασης, εκσυγχρονισμό του συστήματος διοικήσεως και ελέγχου,  βελτίωση και εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής εκπαίδευσης, ενίσχυση της διακλαδικότητας, εφαρμογή διαδικασιών τυποποίησης, οργάνωση ευέλικτου και σύγχρονου συστήματος επιστρατεύσεως κ.α.

2.  Στο επίκεντρο της πολιτικής μας το ανθρώπινο δυναμικό των Ε.Δ.

Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις Ένοπλες Δυνάμεις είχε και έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Στοχεύουμε στην ριζική αντιμετώπιση των πιεστικών προβλημάτων των μονίμων στελεχών που αφορούν θέματα: εξέλιξης και σταδιοδρομίας, μεταθέσεων τοποθετήσεων, στέγασης, αποδοχών, υγειονομικής περίθαλψης, συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, υγιεινής  και ασφάλειας, στήριξης της στρατιωτικής οικογένειας κ.α.

 3.      Διατήρηση ημι-επαγγελματικού Στρατού

 Διατηρούμε τον θεσμό της στρατιωτικής θητείας στην σημερινή του μορφή και διάρκεια αλλά θα εφαρμόσουμε πολιτικές για την επαύξηση απόδοσης των κλάσεων, για την αναθεώρηση του συστήματος αναβολών-απαλλαγών, για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του θεσμού των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης και για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου της θητείας για τους στρατευμένους. Παράλληλα διατηρούμε τον θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) με οροφή που δεν θα ξεπερνά τις 40.000, αλλά αναθεωρούμε συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να προσαρμοστεί ο θεσμός στις νέες απαιτήσεις του στρατεύματος και στις κοινωνικές συνθήκες. Επιδιώκουμε επίσης την αλλαγή του τρόπου εκπαίδευσης των νέο-κατατασσομένων ΕΠΟΠ.

 4.      Νέο μοντέλο εξέλιξης και σταδιοδρομίας των Αξ/κών – Υ/ξκών

 Καθιέρωση νέου μοντέλου εξέλιξης Αξιωματικών και μονίμων Υπαξιωματικών προσαρμοσμένο στις σύγχρονες συνθήκες, με αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, που θα περιλαμβάνει νέο σύστημα αξιολόγησης, τροποποίηση των ετών παραμονής ανά βαθμό και περιορισμό των μεταθέσεων. Ειδικότερα, δέσμευσή μας είναι, το νέο σύστημα αξιολόγησης, κρίσεων και προαγωγών των στελεχών να εξασφαλίζει την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα και την ακρίβεια της αξιολόγησης, ενώ δεν θα υπόκειται σε απολύτως καμία κομματική ή αλλού είδους επιρροή.

Συναφώς, και κάτω από τα νέα δεδομένα, επεξεργαζόμαστε το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό σύστημα  των Ε.Δ. και σύντομα θα υποβάλλουμε τεκμηριωμένες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του.

5. Έμπρακτη στήριξη στο προσωπικό των Ε.Δ.

 Οι πολιτικές μας λαμβάνουν υπόψη τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και στοχεύουν σε δράσεις όπως: επιτάχυνση του προγράμματος κατασκευής οικημάτων έγγαμων-άγαμων στελεχών, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δύναται να στεγαστεί το 60% των στελεχών από το περίπου 30% που είναι σήμερα, αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται από τα στρατιωτικά νοσοκομεία με συμπλήρωση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού ιδιαίτερα στις κρίσιμες ειδικότητες, μέτρα στήριξης της στρατιωτικής οικογένειας κ.α.

Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα για την στήριξη του πολιτικού προσωπικού των Ε.Δ., με ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων τους, λαμβανομένων βεβαίως υπόψη των περιορισμών που επιβάλλει η τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία.

6. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δίπλα στην κοινωνία

Βασική πτυχή της πολιτικής μας αποτελεί η ευρεία συμμετοχή των Ε.Δ. σε δράσεις υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Η αναβαθμισμένη κοινωνική προσφορά των Ε.Δ. σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών, έρευνας = διάσωσης, αεροδιακομιδών κλπ, ενισχύει τους δεσμούς Ε.Δ. – κοινωνίας που είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής συνοχής.

7. Ορθολογικός προγραμματισμός αμυντικών εξοπλισμών

Ο κανόνας που καθορίζει την πολιτική μας στο μεγάλο θέμα των αμυντικών προμηθειών είναι ότι «το κάθε ευρώ που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης για την ασφάλεια της χώρας μας να πιάνει τόπο». Οι αμυντικοί εξοπλισμοί θα γίνονται με βάση τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες των τριών Κλάδων και μόνον αυτές.  Η διασφάλιση της διαφάνειας και των όρων του υγιούς ανταγωνισμού με αυστηρή τήρηση του νέου νομικού πλαισίου περί προμηθειών των Ενόπλων μας Δυνάμεων, αποτελούν δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας.

8. Νέος ρόλος για την Ελληνική αμυντική βιομηχανία

Η πολιτική μας στον ευαίσθητο αυτό τομέα στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, με επένδυση στην έρευνα και τεχνολογία, με ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, με βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας και βεβαίως με την συμμετοχή μας σε διεθνείς και ευρωπαϊκές κοινοπραξίες ανάπτυξης τεχνολογικών προγραμμάτων και συμπαραγωγών. Ήδη με τον νέο νόμο για τις αμυντικές προμήθειες που η κυβέρνηση μας ψήφισε το 2006, παρέχεται σημαντική δυνατότητα συμμετοχής και συμπαραγωγών στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία που φτάνει στο ποσοστό του 35%.

9.  Βιωσιμότητα  Μετοχικών Ταμείων

Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Ταμείων με πολιτικές αύξησης των αποθεματικών, καθιέρωση ενιαίας επικουρικής σύνταξης ανάλογα με τον βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας. αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ταμείων και περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Εκπόνηση μελέτης για τον διαχωρισμό του Μ.Τ.Σ. σε δύο ταμεία, Στρατού και  Ελληνικής Αστυνομίας.

 Και τέλος,

Η Αντιμετώπιση των προβλημάτων των Αποστράτων Αξιωματικών

 Με τακτική επαφή με τις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των αποστράτων, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής αντοχής της οικονομίας μας.

Φίλες και φίλοι,

Μέσα σε ένα πλανήτη που η «παγκοσμιοποίηση» κυριαρχεί, που νέες μορφές απειλών έχουν εμφανισθεί, όπως η τρομοκρατία, σε ένα γεωστρατηγικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, η Ελλάδα ως η πλέον αναπτυγμένη χώρα της περιοχής μας, οφείλει να παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες και παράλληλα να δρα ως μοχλός ανάπτυξης και ως δύναμη εμπέδωσης της σταθερότητας στην περιοχή. Με δυναμική εξωτερική πολιτική, με ουσιαστική συμμετοχή στους Διεθνείς Οργανισμούς και με την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων μας Δυνάμεων, η χώρα μας, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, μπορεί να αποτελέσει την ηγέτιδα δύναμη της πολύπαθης περιοχής μας και ουσιαστικό παράγοντα για τη διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας.

Αλλά για να το επιτύχει αυτό, χρειάζεται εκτός από το όραμα, και τον ηγέτη της νέας εποχής, τον ηγέτη που θα εμπνεύσει, θα ενώσει τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, και θα καθοδηγήσει τους Έλληνες πολίτες σε ένα ελπιδοφόρο αύριο. Και αυτός είναι ο Πρόεδρος μας, και αυριανός Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς.

Σας ευχαριστώ.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει