Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία του βουλευτή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές επενδύσεις»


Λεονταρίδης Θεόφιλος

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

 Δείτε την Ομιλία


Ομιλία του βουλευτή στην Επιτροπή της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου: «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές επενδύσεις»

 

Με δεδομένη την οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα, είναι αναγκαία η δημιουργία φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα συντελέσει ως μύλος ανάπτυξης στη συνολική προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας μας και στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν στη σημερινή εποχή για να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να γίνουν επενδύσεις εγχώριες και ξένες είναι :

Η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, που κάνει τεράστιες προσπάθειες η κυβέρνηση να υπάρξει , παρόλη την αντίδραση της αντιπολίτευσης που αντιτίθεται σε κάθε πολιτικό σχεδιασμό  της για έξοδο από την κρίση.

Η έλλειψη ρευστότητας από τις Τράπεζες που εν μέρει θα πρέπει να αποκατασταθεί με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, για την δανειοδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Οι υφιστάμενες δομές του κράτους και η γραφειοκρατία που θέτουν εμπόδια στην επιχειρηματικότητα αντί να την ενθαρρύνουν.

Βασικοί άξονες και στόχοι της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση των επενδυτών, Ελλήνων και ξένων, μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και της παροχής ευελιξίας στη χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Η νέα φιλοσοφία για την ανάπτυξη έχει δύο βασικούς πυλώνες:

Περιορισμός της γραφειοκρατίας και αύξηση της εμβέλειας αναπτυξιακού και fast track έτσι ώστε να «χωρέσουν» όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις.

Βασικό εργαλείο για τη γρήγορη αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων είναι η θέσπιση των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)

Το ΕΣΧΑΣΕ επιτρέπει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση και παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας.

Χρήση των ρυθμίσεων αυτών μπορεί να κάνει και η Εκκλησία για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία της.

Προκειμένου να υλοποιηθεί ο δεύτερος πυλώνας, γίνονται στη νομοθεσία σειρά αλλαγών για τη διευκόλυνση της ένταξης περισσότερων επενδυτικών προτάσεων, τόσο στο καθεστώς fast track, όσο και στα κίνητρα του επενδυτικού νόμου.

Παράλληλα, το νέο νομοσχέδιο παρέχει κίνητρα για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο επιχειρήσεων από κλάδους, που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν.

Έτσι, μπορούν πλέον να ζητήσουν την υπαγωγή τους επιχειρήσεις από τον τομέα της ναυπηγικής, υγείας (εκτός κέντρων αποκατάστασης) καθώς και επενδύσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα,  θεματικά πάρκα, χιονοδρομικά κέντρα, μεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις, αλλά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά την επέκταση μονάδας υπάρχουσας ή υπό κατασκευή. Επίσης, μπορεί να ενταχθούν και επενδυτικά σχέδια που αποσκοπούν στην επαναλειτουργία επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την αύξηση θέσεων εργασίας που προσφέρουν.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται για τις μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις η δυνατότητα  προκαταβολής του 100% της επιχορήγησης με την προσκόμιση όμως ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Έμφαση δίνεται στη δυνατότητα εισαγωγής φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων στο πλαίσιο των κανόνων κοινοτικού δικαίου.

Οι ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου επηρεάζουν τη συνολική οικονομία και κατά συνέπεια το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, ιδίως τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα όλων των ειδικοτήτων, εφόσον δια των επενδύσεων δημιουργούνται θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η διευκόλυνση των πολιτών με ευέλικτες διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης και με υπηρεσία μιας στάσης θα αναμένεται να συμβάλλει θετικά, τόσο στην αναπτυξιακή δραστηριότητα όσο και στη βελτίωση της σχέσης κράτους-πόλης.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει