Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία του Βουλευτή στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων , ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Ν.Δ.  Ν. Σερρών
Αν. Τομεάρχης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

 

Ομιλία του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων , ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

 


 
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι

 

Είναι αλήθεια ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί την πλέον χρονοβόρα διαδικασία για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων χωρίς να υπάρχει ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος .

Αποτελεί δε τροχοπέδη με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που υπάρχουν στην πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας .

Οι πολύμηνες καθυστερήσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δημιουργούν εστίες διαφθοράς με τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν στα χέρια τους μελέτες για σημαντικές επενδύσεις από υποψήφιους επενδυτές .

Άρα εξ αρχής ζητούμενο είναι η μείωση του χρόνου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αυτό πιστεύω ότι επιτυγχάνεται με το σχέδιο Νόμου :

–          Με την  μείωση των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως π.χ. μικρές ξενοδοχειακές μονάδες , βιοτεχνίες και βιομηχανίες χαμηλής όχλησης , φωτοβολταϊκά πάρκα , παραγωγή κρασιού και άλλων μεταποιητικών μονάδων , μικρά εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες (κατηγορία Β). Οι δραστηριότητες αυτές θα λαμβάνουν πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους που θα χορηγούνται αυτόματα .

–          Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες βαρύτητας επιπτώσεων στο περιβάλλον ( Α1 , Α2 και Β ) , με την απαλλαγή από περιβαλλοντική μελέτη  όσων ανήκουν στην κατηγορία Β  που δεν χρειάζονται περιβαλλοντική μελέτη και όσων ανήκουν στις υπό κατηγορίες Α1 , Α2 με σαφή καθορισμό του περιεχομένου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών , πρέπει να γίνει με ξεκάθαρο τρόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα .

Μένει να δούμε στην πράξη εάν τα χρονοδιαγράμματα  που τέθηκαν στο σχέδιο Νόμου για την αδειοδότηση των έργων κατηγορίας Α1 που αδειοδοτούνται από το ΥΠΕΚΑ ( 6 μήνες – 1 χρόνο ) και Α2 ( 4 μήνες ) που αδειοδοτούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση , τηρηθούν στην πράξη για να μειωθεί ο χρόνος που είναι και το ζητούμενο , προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια επένδυση , που φαντάζει για τα ελληνικά δεδομένα δύσκολο .

Παρ’ ότι όμως το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου έχει μεγάλη σημασία ,το ενδιαφέρον μονοπωλεί το μέρος που αφορά την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Είναι αλήθεια ότι κατά την συζήτηση στην επιτροπή της Βουλής έγιναν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τις μειώσεις των προστίμων. Σε μία περίοδο όμως που μισθωτοί , συνταξιούχοι, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποστεί τεράστια ζημιά στο εισόδημά τους και πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν , απαιτούνται περαιτέρω μειώσεις .

Αυτό θα γίνει εάν τα πρόστιμα για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου είναι ,και σύμφωνα με τις συνθήκες της εποχής , λογικά και ο χρόνος εξόφλησης ιδίως για την κατοικία αυξηθεί από 24 μήνες σε τουλάχιστον 36.

Η αναζήτηση του «ιδανικού» προστίμου που θα κάνει τη ρύθμιση εισπρακτικά ελκυστική , διατηρώντας μια αντιστοιχία με το μέγεθος της αυθαιρεσίας , μας επιβάλει να ζητήσουμε περαιτέρω μείωση των προστίμων προκειμένου να πληρώσουν οι περισσότεροι και να επιτύχει η πολιτεία το στόχο της .

Επίσης εφ’ όσον συμφωνήσαμε όλοι ότι μέρος από το συνολικό πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει ο πολίτης για το υπό τακτοποίηση αυθαίρετό του θα πάει στο ΙΚΑ δηλαδή θα συμπεριληφθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ και δε θα ζητηθούν επιπλέον εισφορές ή πρόστιμα , τότε θα πρέπει να συμψηφισθούν εισφορές που πληρώθηκαν στο ΙΚΑ από τον ιδιοκτήτη του κτίσματος ,με το συνολικό πρόστιμο.

Εξ άλλου , δεχθήκατε εξαρχής να γίνεται συμψηφισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου , που θα καταβληθεί για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου , με καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης από προηγούμενες περιόδους.

Ακόμη θετικό είναι το γεγονός ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου (28-07-2011).

Διαφωνούμε με την πρόταση του Υπουργείου για διάρκεια 30 χρόνων τακτοποίησης και αναστολής των κυρώσεων και προτείνουμε για όλα τα αυθαίρετα κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου τα 40 χρόνια .Δεν δίνετε καμία λύση για τα αυθαίρετα που έγιναν σε παραδοσιακούς οικισμούς .

Επίσης προτείνουμε να συμπεριληφθούν και οι πολύτεκνοι στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των ΑΜΕΑ  ( >67% ποσοστό αναπηρίας σε συνδυασμό κατά 50 %) .

Κάνετε κ. Υπουργέ ότι μπορείτε έστω και την τελευταία στιγμή με την μείωση των συντελεστών ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα πρόστιμα για να προσέλθουν αν είναι δυνατόν όλοι οι πολίτες που έχουν αυθαίρετο , να το τακτοποιήσουν. Όλοι ενδιαφερόμαστε ιδίως γι’ αυτούς που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια , και αυτοί είναι οι περισσότεροι .

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου το ειδικό πρόστιμο θα υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του αυθαιρέτου επί της τιμής ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου επί του συντελεστού 15% και επί μία σειρά συντελεστών ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου , ανάλογα εάν είναι πρώτη ή δεύτερη κατοικία , εντός ή εκτός σχεδίου , δηλαδή :

τετραγωνικά μέτρα x τιμή ζώνης x  15% x επιλεγμένοι συντελεστές .

Το πρόστιμο μειώνεται 50% για κύρια και μοναδική κατοικία ΑμεΑ (> 67%)

σε συνδυασμό με εισοδηματικά κριτήρια (έως 8.000 ευρώ ατομικό εισόδημα και έως 12.000 ευρώ  οικογενειακό εισόδημα).

Επίσης λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα της αυθαίρετης κατασκευής και μειώνεται το πρόστιμο σε 15% για αυθαίρετες κατασκευές που κτίσθηκαν μέχρι 31/01/1983 και σε 50% για αυθαίρετες κατασκευές που κτίστηκαν από 31/01/1983  έως 31/12/2003 .

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει