Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία του κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή για το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά, το λιμάνι Αμφίπολης, τη λίμνη Κερκίνης και τις ιαματικές πηγές στο Σχέδιο Νόμου >

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

Αθήνα , 30 Ιουλίου 2013

Ομιλία του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή για το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά, το λιμάνι Αμφίπολης, τη λίμνη Κερκίνης και τις ιαματικές πηγές στο Σχέδιο Νόμου « Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της Τουριστικής Επιχειρηματικότητας »

 

Με το σχέδιο Νόμου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, αναδιοργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, και η βελτίωση της σχέσης μεταξύ του ευρύτερου τουρισμού, του περιβάλλοντος και του τοπίου.

Βασικά εργαλεία για την επίτευξη της πολιτικής αυτής είναι το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, που παρέχει τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις της τουριστικής ανάπτυξης, η εισαγωγή νέων τουριστικών προϊόντων, η διευκόλυνση και η αναβάθμιση των διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων.

Ρυθμίζονται επίσης μια σειρά από χρονίζοντα ζητήματα του τουρισμού λόγω της διάσπαρτης νομοθεσίας και των αλληλοεπικαλύψεων. Έτσι:

  1. Τίθεται ένα ενιαίο πλαίσιο για πρώτη φορά, στις διάφορες μορφές οργανωμένης ανάπτυξης.
  2. Βελτιώνεται η λειτουργική ενοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων.
  3. Εισάγονται νέα τουριστικά προϊόντα όπως οι ξενώνες φιλοξενίας νέων.
  4. Αναβαθμίζεται η διαδικασία χωροθέτησης  και αδειοδότησης τουριστικών λιμένων.
  5. Τακτοποιούνται λειτουργικά υφιστάμενοι τουριστικοί λιμένες.
  6. Εισάγεται ειδική διαδικασία οριοθέτησης των υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, προκειμένου να διευκολυνθεί το χρονίζον διοικητικό πρόβλημα της αποτύπωσης των εκτάσεων, της οριοθέτησης και αδειοδότησής τους.
  7. Βελτιώνεται το πλαίσιο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο ιαματικός, αλιευτικός και θρησκευτικός. Αυτό βοηθάει την περιφερειακή ανάπτυξη, την οικολογική συνείδηση και την αειφόρο ανάπτυξη.

Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα που αφορούν τους τουριστικούς λιμένες, τα χιονοδρομικά κέντρα και τον ιαματικό τουρισμό.

Για πολλές ορεινές περιοχές της χώρας μας, ο χειμερινός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό στην τοπική οικονομία.

Σε ότι αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα, εισάγεται ειδική διοικητική διαδικασία οριοθέτησης των υφισταμένων χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα αποτύπωσης των εκτάσεων, και αδειοδότησής τους. Όπως είναι γνωστό, κανένα χιονοδρομικό κέντρο δεν έχει σήμα λειτουργίας, λόγω του ότι οι προδιαγραφές τους θεσπίστηκαν πολλά χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του.

Το πρόβλημα μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται με προσωρινά μέτρα και αναστολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε ετήσια βάση.

Στο σχέδιο νόμου επιχειρούμε να επιλύσουμε οριστικά το χρονίζον αυτό πρόβλημα με την απλοποίηση των δικαιολογητικών για τη λειτουργική αδειοδότηση.

Συγκεκριμένα, εισάγεται διαδικασία λειτουργικής τακτοποίησης των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας και χορηγείται ειδική προθεσμία για την προσκόμιση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Με αυτό τον τρόπο, στο χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά στις Σέρρες που εντάσσεται στο σχέδιο Νόμου, με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εκδίδεται η άδεια λειτουργίας του. Έτσι θα μπορούν να αναπτυχθούν επενδύσεις και υποδομές που θα συμβάλουν στη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

 Όσον αφορά τον ιαματικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε πολλές περιοχές αξιοποιώντας αυτό το δώρο που μας χάρισε η φύση, χρόνια τώρα η συστηματική και οργανωμένη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών σκόνταφτε στη γραφειοκρατία και χρειάσθηκαν πολλά χρόνια για να πάρουν κάποιες λίγες την αναγνώρισή τους ως φυσικού ιαματικού πόρου.

Με το άρθρο 20 ρυθμίζονται ζητήματα για την πραγματοποίηση τεχνικών υποστηρικτικών έργων από τους φορείς διαχείρισης των φυσικών πόρων και επιφέρονται διορθωτικές παρεμβάσεις στον ιαματικό τουρισμό.

Επίσης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την υποβολή επενδυτικών σχεδίων για την περαιτέρω αξιοποίηση φυσικών ιαματικών πόρων των οποίων η διαχείριση ανήκει σε ΟΤΑ.

Όσον αφορά τη χωροθέτηση λιμένων:

Αντιμετωπίζονται προβλήματα χωροθέτησης και προβλέπεται δυνατότητα λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών λιμένων με χορήγηση αυστηρής προθεσμίας για την προσκόμιση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σε περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται ή προσαρμογής στην υφιστάμενη κατάσταση.

Εν συνεχεία, τροποποιείται η διαδικασία χωροθετήσης τουριστικών λιμένων με πρόβλεψη επιμέρους σταδίων και με σκοπό την εξασφάλιση της ενοποίησης της διαδικασίας χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, καθώς και την ορθολογική οργάνωση κάθε δραστηριότητας επί του λιμένα.

Σ’ αυτό το σημείο θέλω να αναφερθώ στο λιμάνι της Αμφίπολης στο Νομό Σερρών.

Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει προοπτικές ανάπτυξης εάν η πολιτεία και οι φορείς έδιναν την δέουσα βαρύτητα για την υλοποίηση του.

Μέχρι τώρα, με πολλά χρόνια καθυστέρησης έχει γίνει το αλιευτικό καταφύγιο και παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν μεμονωμένα το τελευταίο διάστημα, παραμένει στον αέρα η χωροθέτηση τουριστικού λιμένα και η προοπτική κατασκευής εμπορικού λιμένα.

Δεν μπορεί από μόνος του ο Δήμος Αμφίπολης, χωρίς τη συνδρομή της Πολιτείας, να υλοποιήσει ένα τέτοιο σημαντικό έργο που θα δώσει νέες προοπτικές στην περιοχή, συνδυαζόμενο με την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης και τη σύνδεση μέσω του κάθετου άξονα Προμαχώνα – Σερρών με το λιμάνι της Αμφίπολης στο σημείο τομής της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας που διέρχεται από εκεί.

Επίσης, πιστεύω ότι στο Σχέδιο Νόμου πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών με σπάνιο φυσικό περιβάλλον, όπως είναι η λίμνη Κερκίνης που θα υπόκειται σε αυστηρό περιβαλλοντικό έλεγχο ως προς την λειτουργία τους, με γνώμονα το σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όλοι πιστεύουμε ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να διατηρεί τη δυναμική του ως ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας.

Στηρίζει σταθερά την απασχόληση, καλύπτει σχεδόν το 40% του εξωτερικού ελλείμματος της χώρας, έχει την δυνατότητα να αυξήσει την συμβολή του στο ΑΕΠ και την απασχόληση κατά 50% μέχρι το 2020.

Με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής και πολιτικής για την ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών, που γίνεται από το Υπουργείο Τουρισμού και με την Τουριστική συνείδηση που πρέπει να διακατέχει όλους τους εμπλεκομένους με τον τουρισμό, με σεβασμό στο περιβάλλον, στο τοπίο, στον τουρίστα, κάνουμε την Ελλάδα έναν ελκυστικό προορισμό για όλο τον κόσμο.

Από αύριο, 1η Αυγούστου μειώνεται μετά από πολλές προσπάθειες της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά το Φ.Π.Α. στην εστίαση από 23% στο 13%. Είμαστε στη μέση μιας πολύ καλής τουριστικής περιόδου, είναι ευκαιρία όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εστίαση να επιδείξουν επαγγελματική συνείδηση για να επιτευχθεί και ο στόχος της μείωσης των τιμών σ’ αυτή την δύσκολη εποχή που έχει μεγάλη σημασία για τον καταναλωτή, τον τουρίστα αλλά και της αύξησης των εσόδων του κράτους από την μεγαλύτερη καταγεγραμμένη κατανάλωση και την φορολογική συνείδηση.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει