Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία του κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή στο Νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς της 1ης κατοικίας

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

ΘΕΜΑ: « Ομιλία του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή στο Νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς της 1ης κατοικίας »

 

Κατά την ομιλία του στη Βουλή για το εν λόγω θέμα ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης μεταξύ των άλλων είπε τα εξής:

« Με τους νόμους 3869/2010 και 4161/2013, παρέχεται απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες) αμέσως μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Από το 2015 θα ισχύσει ένα μόνιμο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών που θα διαμορφωθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργών και την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον τρόπο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών.

Μέχρι, όμως, να τεθεί σε λειτουργία το μόνιμο πλαίσιο, οι συνθήκες είναι τέτοιες που επιβάλλουν έναν δεύτερο πλέγμα προστασίας, όχι κατ’ ανάγκην μέσω Δικαστηρίων, για τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα που έχουν πληγεί από την κρίση (ένα πλαίσιο εξωδικαστικό).

Τι θα ισχύσει λοιπόν για το 2014;

Αναστολή των πλειστηριασμών με τρεις προϋποθέσεις:

  1. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ
  2. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) είναι μέχρι 35.000 ευρώ (πράγμα που σημαίνει μεικτό εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ)
  3. Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ

Για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα παιδιά, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και όσοι βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων, δηλαδή αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας, εισόδημα και περιουσία, προσαυξάνεται κατά 10%.

Κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για οικογενειακό εισόδημα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται σε ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Θα συμφωνήσω κι εγώ με τους κυρίους συναδέλφους να γίνει αναπροσαρμογή των δόσεων. Για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

 Εδώ θα συμφωνήσω με τους κυρίους συναδέλφους να γίνει αναπροσαρμογή των δόσεων. Δηλαδή, μέχρι 10.000 να είναι 5%, από 10.000 μέχρι 15.000 να είναι 10%, και από εκεί όπως ακριβώς το έχετε, κύριε Υπουργέ.

Σ’ αυτό το σημείο να ζητήσω από εσάς, κύριε Υπουργέ, να δείτε με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα των ελεύθερων επαγγελματιών και εμπόρων που υπέστησαν, λόγω των τεράστιων ζημιών από την ύφεση και το πάγωμα της αγοράς και δεν μπορούν να καταβάλουν ούτε τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Θετική είναι η ρύθμιση που αφορά στους εγγυητές των κόκκινων δανείων. Διευκρινίζεται ότι η τράπεζα απαγορεύεται να στραφεί εναντίον των εγγυητών εφόσον ο πρωτοφειλέτης ενταχθεί στη ρύθμιση. Αν η τράπεζα έχει ήδη στραφεί κατά του εγγυητή, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στη ρύθμιση με τα ίδια κριτήρια εισοδήματος, δηλαδή περιουσίας, κ.λπ..

Το νομοσχέδιο καλύπτει όλα τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή, όχι μόνο στεγαστικά αλλά κάθε είδους δάνεια, προσωπικά, καταναλωτικά, επαγγελματικά κ.α., αφού στο δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου, ορίζεται πως η ρύθμιση δεν αφορά οφειλές που προέκυψαν από πρόστιμα, φόρους ή οφειλές προς ΟΤΑ ή ασφαλιστικά ταμεία, ούτε καλύπτονται δάνεια που έχουν χορηγηθεί από φορείς κοινωνικής ασφάλισης του ασφαλιστικού νόμου 3586/2007.

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση του ελληνικού επενδυτικού ταμείόυ, τοοποίο θα παρέχει κεφάλαια στις Ελληνικές τράπεζες για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έργων υποδομής με ευνοϊκούς όρους.

Επίσης, παρατείνεται για ένα ακόμη έτος η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α, δηλαδή του 13% στην εστίαση μέχρι τις 31/12/2014.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τελική ρύθμιση για το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς, συνιστά αναμφίβολα μια κοινωνικά δίκαιη λύση που καλύπτει εννέα στα δέκα νοικοκυριά με κόκκινα δάνεια, δηλαδή,
την συντριπτική πλειονότητα. Θα πρέπει, όμως, να γίνει αντιληπτό από όλους, ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον, ώστε τα νοικοκυριά να μπορούν πλέον να αντεπεξέλθουν στην πληρωμή των δόσεων.

Με άλλα λόγια θα πρέπει να δοθούν αναπτυξιακά κίνητρα, όπως είναι η μείωση της φορολογίας, προκειμένου να αναθερμανθεί η αγορά, να προστατευτεί το εισόδημα των νοικοκυριών και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση είναι μαθηματικά βέβαιο, ότι οι δανειολήπτες θα φτάσουν και πάλι στο ίδιο σημείο, άρα θα αναζητείται ξανά νέα λύση ».

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει