Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία του κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή για την παράταση παραχώρησης δημοσίων καλλιεργητικών εκτάσεων, θεσμοθέτηση αγορών παραγωγών, μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων, άμεση εγγραφή νεοεισερχόμενων στο μητρώο αγροτών

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : «Ομιλία του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στη Βουλή για την παράταση παραχώρησης δημοσίων καλλιεργητικών εκτάσεων, θεσμοθέτηση αγορών παραγωγών, μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων, άμεση εγγραφή νεοεισερχόμενων στο μητρώο αγροτών»

Το πλήρες  κείμενο της ομιλίας έχει ως εξής:

«Tο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιλύει πολλά ζητήματα που αφορούν την αγροτική και τη ζωική παραγωγή, αναφορικά με την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων, την προστασία των καταναλωτών και την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, αλλά και με τη στήριξη των παραγωγών του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.

Ταυτόχρονα εισάγει και σημαντικές καινοτομίες για την αγροτική ανάπτυξη.

Στο πρώτο μέρος εισάγει μια απαραίτητη επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και των παραγωγών τους.

Στο δεύτερο μέρος επιχειρούνται σημαντικές παρεμβάσεις, θεσμοθετείται ο κτηνίατρος εκτροφής ο οποίος θα συνδράμει τον κτηνοτρόφο, στην  παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, στην εφαρμογή της σήμανσης που αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση επιδοτήσεων και στην πρόληψη των ασθενειών με στόχο τη μείωση των χορηγούμενων φαρμάκων.

Θεωρώ σημαντικές τις διατάξεις που βελτιώνουν το καθεστώς παραχώρησης γης για γεωργική εκμετάλλευση σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Με το νέο νόμο που ψηφίζουμε τώρα οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που μίσθωναν πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου, αγροτικά ακίνητα, μπορούν με αίτηση τους προς την Διεύθυνση αγροτικής οικονομίας  και κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας της χώρας, να ζητήσουν την παραχώρηση ακινήτων για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, το οποίο δεν δύναται να παραταθεί.

Η απόφαση παραχώρησης χρήσης εκδίδεται από τον οικείο περιφερειάρχη. Το τίμημα της παραχώρησης είναι ετήσιο και ορίζεται μέχρι 5€ το στρέμμα.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών  έχουμε τη διαχείριση των εκτάσεων στις ζώνες  έργων στον ποταμό Στρυμόνα, στην τάφρο της Μπέλιτσας και της λίμνης Κερκίνης.

Υπάρχουν όμως κάποια ερωτήματα που πρέπει να διευκρινισθούν όπως:

Οι προσωρινές εκμισθώσεις γίνονταν με κοινωνικά κριτήρια και εκτός των κατά κύριον επάγγελμα αγρότες, μίσθωναν μικρότερες εκτάσεις και μικροεπαγγελματίες ως μέτρο συμπλήρωσης εισοδήματος.

Τι θα γίνει τώρα με αυτές τις κατηγορίες;

Τι θα γίνει με τις εκτάσεις που έχουν μπει στην διαδικασία δημοπράτησης με τον προηγούμενο νόμο και είναι σε εξέλιξη;

Θετική είναι η διάταξη και επιλύει πολλά προβλήματα όπου το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας έναντι προσώπου που κατέχει οικόπεδο οικισμού κυρωμένης διανομής στις εξής περιπτώσεις:

α) αν εγκαταστάθηκε στον οικισμό με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής της Επιτροπής Αποκαταστάσεως  προσφύγων χωρίς στη συνέχεια να εκδοθεί παραχωρητήριο στερείται συνεπώς τίτλου κυριότητας.

β) αν κρίθηκε δικαιούχος αποκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Αγροτικού Κώδικα, του παραχωρήθηκε γεωργικός κλήρος και εκδόθηκε το σχετικό παραχωρητήριο πλην όμως δεν μνημονεύεται στο οικείο παραχωρητήριο. Ο αντίστοιχος οικοπεδικός κλήρος που αποτελεί παρακολούθημα του γεωργικού. Ο κληρούχος όμως κατέλαβε έκταση και εγκαταστάθηκε στο συνοικισμό. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η έκδοση τίτλου κυριότητας στο όνομα του αρχικού δικαιούχου.

Επίσης για τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, απλοποιείται η διαδικασία παραχώρησης της χρήσης ακινήτων έως 8 στρέμματα  σε κτηνοτρόφους για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς δημοπρασία, με απόφαση του Περιφερειάρχη. Δημοπρασία διενεργείται μόνο εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση του ιδίου ακινήτου.

Θεσμοθετούνται οι αγορές παραγωγών με απευθείας πώληση των αγροτικών προϊόντων, από τους ίδιους τους παραγωγούς στους καταναλωτές, χωρίς τη μεσολάβηση ενδιάμεσων. Αυτό πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην μείωση των τιμών ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα.

Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο διακίνησης και εμπορίας φυτοφαρμάκων.

Καθιερώνεται για πρώτη φορά, η συνταγογράφηση  από αρμόδιο επιστήμονα για τη χρήση φυτοφαρμάκων .

Με τη ρύθμιση αυτή θα μειωθεί η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων με όφελος την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης θα περιορισθεί η διακίνηση παράνομων ή και ληγμένων φυτοφαρμάκων.

Διασυνδέεται το μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων με την ηλεκτρονική βάση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ώστε η εμπορία αγροτικών προϊόντων να γίνεται με καθαρούς κανόνες και οι έμποροι να υποχρεούνται να καταθέτουν εγγυητική επιστολή ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα με εμπόρους φαντάσματα που φεσώνουν την αγορά (βλέπουμε τι γίνεται στις γαλακτοβιομηχανίες που πληρώνουν τους παραγωγούς μετά από ένα χρόνο).

Διευκολύνεται η άμεση εγγραφή στο μητρώο αγροτών νεοεισερχόμενων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την γεωργία και την κτηνοτροφία και να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες, καθώς δε χρειάζεται η τήρηση του εισοδηματικού κριτηρίου του 35% του συνολικού εισοδήματος για δύο (2) έτη  από αγροτική εκμετάλλευση και δεν απαιτείται να είναι σφαλισμένος στον ΟΓΑ.

Έτσι οι νεοεισερχόμενοι αγρότες μπορούν άμεσα να εντάσσονται σε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας των ζώων συντροφιάς με αυστηροποίηση των επιβαλλομένων κυρώσεων στις περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων καλής μεταχείρισης και εν γένει ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Η συμπεριφορά μας προς τα ζώα είναι δείγμα πολιτισμού κάθε κοινωνίας».

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει