Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ομιλία του κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στο Σχέδιο Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταïκά) και την πρόταση Νόμου για τον ΕΛΓΑ

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Ομιλία του Βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη στο Σχέδιο Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταïκά) και την πρόταση Νόμου για τον ΕΛΓΑ ».

«Τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν από τις ελάχιστες ευχάριστες εξαιρέσεις που συνέχισαν να δηλώνουν ενάρξεις και να ενισχύουν με την υγιή λειτουργία τους την τοπική οικονομία πολλαπλασιαστικά.

Οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά αλλά και γενικότερα στην ενέργεια από ΑΠΕ στηρίχθηκαν σε μελέτες των επενδυτών σύμφωνα  με τη νομοθεσία, το κόστος κατασκευής και λειτουργίας, καθώς επίσης και στις συμβάσεις που υπέγραψαν οι επενδυτές με τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και ανταποκρινόμενες πάντα στην πολιτική της πράσινης ανάπτυξης όπως αυτή αποφασίσθηκε τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε επίπεδο χώρας.

Οποιαδήποτε δυσμενής μεταβολή στα οικονομικά τους πάρα τη θέληση τους και εξαιτίας άστοχων ενεργειών από πλευράς πολιτείας θα έχει άμεση και πολλαπλή αρνητική επίδραση στις τοπικές οικονομίες, οι οποίες αγκομαχούν και στενάζουν υπό το βάρος των συνεχών επιβαρύνσεων που δέχονται.

Δεν υπάρχουν συνεπώς περιθώρια για οποιεσδήποτε νέες επιβαρύνσεις ή αλλαγές τιμών προς τα κάτω και οφείλουμε να προασπίσουμε την αξιοπιστία έναντι των επενδυτών για τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει σεβόμενοι τους πολίτες που σε περίοδο κρίσης επένδυσαν τα κεφάλαια τους δανειζόμενοι αρκετοί από τις τράπεζες με επιτόκια 10% και 11% .

Με το παρόν νομοσχέδιο, επιδιώκεται η εξυγίανση και ο εξορθολογισμός  του πλαισίου προώθησης των ΑΠΕ που διασφαλίζουν την αξιοπιστία του συστήματος και διαμορφώνουν ένα υγιές επενδυτικό κλίμα προς όφελος και του τελικού καταναλωτή.

Βασικό μας μέλημα πρέπει να είναι αφ’ ενός η βιωσιμότητα των επενδύσεων και αφ’ ετέρου το όφελος του καταναλωτή.

Ταυτόχρονα πρέπει να βάλουμε τέλος σε όλη αυτή την ανασφάλεια, η οποία κυριαρχεί στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους επενδυτές ΑΠΕ στη χώρα μας.

Γι’ αυτό θεωρώ πολύ σημαντική τη δέσμευσή σας κ. Υπουργέ ότι θα επανεξετάσετε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα φωτοβολταϊκά και θα φέρετε στο αμέσως προσεχές διάστημα νέο νομοσχέδιο, αφού φυσικά τελειώσει ο διάλογος που έχετε ανοίξει με τις τράπεζες και τους φορείς για να δοθεί λύση στη βιωσιμότητα των φωτοβολταïκών. Διότι θα πρέπει να πούμε την αλήθεια: Η έκτακτη εισφορά ήταν άδικη, οριζόντια και ισοπεδωτική.

Και γι‘ αυτό 30 Βουλευτές υποστηρίζουμε με τροπολογία που καταθέσαμε την συμμετοχή όλων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου στην κάλυψη του ελλείμματος που παρουσιάζει ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ της ΛΑΓΗΕ ΑΕ επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η πιο σύντομη κάλυψη του ελλείμματος, αλλά και θα γίνουν πάλι ανταγωνιστικά και προσοδοφόρα τα φωτοβολταϊκά.

Είναι θετικό ότι ο κ. Υπουργός ανακοίνωσε ότι θεσπίζεται ειδική κατηγορία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα αγροτικά φωτοβολταϊκά.

Τέλος, θεωρώ ότι οι θεσμικές αυτές παρεμβάσεις  είναι απαραίτητες και για την εξυγίανση της συγκεκριμένης αγοράς αλλά και για τη δημιουργία ενός υγιούς επενδυτικού κλίματος που θα ενισχύσει την ανάπτυξη.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση νόμου που υποβάλλεται από 52 Βουλευτές υπό μορφή τροπολογίας για την «Αλλαγή ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και της λειτουργίας του ΕΛΓΑ».

Η αγροτική παραγωγή σήμερα γίνεται ολοένα και περισσότερο «υποχείριο»  ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η ασφαλιστική προστασία για να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική πρέπει να παρέχεται από έναν οργανισμό που θα λειτουργεί σαν ένα ασφαλιστικό «δίχτυ» και θα στηρίζεται σε ένα ευέλικτο, ισχυρό και με κοινωνικά χαρακτηριστικά «Ταμείο».

Βασική καινοτομία της πρότασης νόμου είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΓΑ και την καταβολή ικανοποιητικών αποζημιώσεων, μέσω της αλλαγής του τρόπου είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε όλοι οι αγρότες να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές για τα προϊόντα που πραγματικά παρήγαγαν και διακίνησαν. Η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία συμψηφισμού του αγροτικού ΦΠΑ.

  • Διεύρυνση των ασφαλιζόμενων κινδύνων και πρόσθετες καλύψεις στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, όπως για παράδειγμα η ακαρπία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις δενδρώδεις καλλιέργειες, με τη χορήγηση επαρκών προκαταβολών για εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας.
  • Αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και θέσπιση ενός πάγιου και ικανοποιητικού ποσοστού κοινωνικών πόρων, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την αλληλεγγύη της κοινωνίας  προς τον αγροτικό παραγωγικό κόσμο και την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.
  • Παροχή προκαταβολών του μισού της αποζημιώσεως στις περιπτώσεις που υποβάλλονται από τους αγρότες ενστάσεις στα πορίσματα – εκτιμήσεις για το ύψος των ζημιών.
  • Κατάργηση των άδικων ορίων στις αποζημιώσεις των αγροτών, άρση του κλίματος καχυποψίας και ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και αγροτικού κόσμου.
  • Μεταφορά των κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ στον ΕΛΓΑ.
  • Εξασφάλιση της διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης της τριμερούς χρηματοδότησης του ΕΛΓΑ και διεξαγωγή του συνόλου της διεκπεραίωσης των λειτουργιών του ΕΛΓΑ ηλεκτρονικά.

Επ’ ευκαιρία της προτάσεως αυτού του νόμου υπό μορφή τροπολογίας, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Αχλαδοχωρίου – Καρυδοχωρίου Νομού Σερρών όπου λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του υψομέτρου της περιοχής τις νυκτερινές ώρες της 4ης προς 5ης Οκτωβρίου έπεσε πάχνη, με αποτέλεσμα τα τελευταία χέρια συγκομιδής του καπνού να καούν, να μαυρίσουν και να είναι ακατάλληλα προς συλλογή.

Γνωρίζουμε πως ο Κανονισμός του ΕΛΓΑ προβλέπει ότι η συγκομιδή του καπνού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου. Ζητούμε όμως την τροποποίηση του Κανονισμού ως προς την καταληκτική ημερομηνία με αναδρομική ισχύ, ούτως ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι πληγέντες παραγωγοί μας και αυτό διότι οι κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια επιβάλλουν αυτές τις τροποποιήσεις του Κανονισμού για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλιστικό δίχτυ προστασίας στους παραγωγούς, οι οποίοι πλήττονται από τις καιρικές συνθήκες με παράταση του χρόνου συγκομιδής.

Εκείνο που θέλουμε είναι εκείνο που θέλουν και οι Έλληνες αγρότες.

Ένας ενιαίος, ισχυρός, ευέλικτος, αποτελεσματικός και δίκαιος κοινωνικός φορέας, αρμόδιος για όλους τους τομείς της προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας και ένα ρεαλιστικό, οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά αποδεκτό ασφαλιστικό σύστημα για την Ελληνική Γεωργία, με άπλες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες και με αυτή την πρόταση νόμου μπορούμε να το πετύχουμε.»

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει