Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Οφειλές από Αγροτική Αποκατάσταση – Παραχωρηθέντων Αγροτικών Κλήρων

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Γεωργίας κ.Ανωμερίτη

Υπέρογκα ποσά   καλούνται ν α καταβάλλουν   ακτήμονες των Δημοτικών διαμερισμάτων Αμπέλων ,Ζευγολατειού , Καλών Δένδρων ,Προμαχώνα , Τριάδας ,Χειμάρρου, Καστανούσας ,Νέας Πέτρας, Σησαμιά, Κερκίνη ,Λευκοθέα , Α. Καμήλα για αγροτεμάχια τα οποία τους παραχωρήθηκαν μετά το νόμο 1644/86 με αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων Σερρών και Σιδηροκάστρου επί οριστικού γεωργικού κλήρου.

Συγκεκριμένα με τις αποφάσεις αυτές καθορίσθηκε σε βάρος    των αποκατασταθέντων στα ομώνυμα αγροκτήματα το από διατάξεις του άρθρου 15 του Ν 3194/55 και 45 του Ν.Δ 2185/52 προβλεπόμενο κατά στρέμμα τίμημα σε μεταλλικές δραχμές το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές είναι ίσο προς το 1/3 της τρέχουσας αγοραίας αξίας των παραχωρηθέντων αγρών .

 Μετά την περάτωση των οριστικών διανομών οι οποίες έγιναν φυσικά μετά την παρέλευση ετών ,η αρμόδια Υπηρεσία Δ/νσης Γεωργίας σήμερα τμήμα Εποικισμού Αναδασμού βεβαίωσε το οφειλόμενο τίμημα και απέστειλε τις βεβαιωτικές καταστάσεις στα κατά τόπους Υποκαταστήματα της ΑΤΕ για την είσπραξη αυτού .

Κατά την προσέλευση των οφειλετών στα κατά τόπους Υποκαταστήματα για την εξόφληση διαπιστώθηκε με έκπληξη ότι η κατά στρέμμα αξία των χωραφιών που δικαιώθηκαν ήταν διπλάσια ή και τριπλάσια αυτής που αρχικά είχε καθορισθεί από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων .Σε ερώτηση προς τις Αρμόδιες Υπηρεσίες για την δημιουργηθείσα αυτή τεράστια διαφορά της στρεμματικής αξίας των αγροκτημάτων απαντήθηκε ότι αυτή οφείλεται στη διάταξη του νόμου που ρητά αναφέρει ότι η είσπραξη των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται σε δραχμές , αλλά με την αξία της μεταλλικής δραχμής κατά το χρόνο της εξόφλησης , η οποία όμως σήμερα δεν είναι σταθερή και ο προσδιορισμός της εξαρτάται από την τιμή του δολαρίου.

Επειδή ,υπάρχει κατάφωρη αδικία σε βάρος αυτών των αγροτών που καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα σε αγροκτήματα που με προσωπική τους εργασία και έξοδα τα διαμόρφωσαν.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

 

Εάν προτίθεται με νομοθετική ρύθμιση να επαναπροσδιορισθεί το οφειλόμενο τίμημα σε χαμηλή συμβολική τιμή και να καταργηθούν οι κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι ούτως ώστε οι αγρότες των ανωτέρω Δημοτικών διαμερισμάτων να εξοφλήσουν τα αγροκτήματα τα οποία τους παραχωρήθηκαν

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει