Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ :

 1. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022 στους ευάλωτους συνταξιούχους, στους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, στους ανασφάλιστους υπερήλικες, στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και στους δικαιούχους επιδόματος παιδιού.
 2. Αύξηση κύριων συντάξεων από 1.1.2023
 3. Έκτακτη δόση στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού
 4. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες
 5. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τη μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους
 6. Δεκαετής – αντί εικοσαετούς που ίσχυε –παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών e-ΕΦΚΑ
 7. Αύξηση δόσεων πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών από 12 σε 24
 8. Επέκταση «μάχιμης πενταετίας» – Θετική απάντηση του υπουργού σε ερώτησή μου
 9. Κατάργηση παρακράτησης 1% υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
 10. Επέκταση της ειδικής άδειας μητρότητας σε εννέα μήνες από έξι
 11. Ενιαίοι κανόνες για την έναρξη καταβολής αναπηρικής σύνταξης
 12. Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών
 13. Διευκόλυνση απονομής σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης
 14. Ευνοϊκότερες ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε δημοσίους υπαλλήλους

Μιλώντας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», ο Βουλευτής Θεόφιλος Λεονταρίδης μεταξύ άλλων τόνισε :Με το νομοσχέδιο αυτό, η Κυβέρνηση προχωρά σε ριζική μεταρρύθμιση επιμέρους κοινωνικοασφαλιστικών ζητημάτων με σκοπό τον εξορθολογισμό και την ενιαία μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων έτσι ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Στόχος είναι να μπει τάξη σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, να προωθηθούν προστατευτικές διατάξεις για ειδικές και ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών και να εναρμονιστούν οι κανόνες φορολογικής και ασφαλιστικής διοίκησης.

Έτσι λοιπόν:

 • Προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 250 ευρώ έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022 στους ευάλωτους συνταξιούχους – με διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε σχέση με την προηγούμενη καταβολή του Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα, το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 αυξάνεται στα 9.600 ευρώ (από 7.200 προηγουμένως), το αντίστοιχο οικογενειακό αυξάνεται στα 16.800 ευρώ (από 14.400 προηγουμένως) και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού αυξάνεται στα 300.000 ευρώ (από 200.000 προηγουμένως). Το ποσό αυξάνεται στα 250 ευρώ από 200 που ήταν μέχρι πρότινος.
 • Η ενίσχυση περιλαμβάνει επίσης τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού. Δικαιούχοι του μέτρου είναι 2,3 εκατομμύρια ευάλωτοι συμπολίτες μας. Το μέτρο αφορά επίσης και τους μακροχρόνια ανέργους από 12 έως 24 μήνες που δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, όμως για αυτούς δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση αλλά απόφαση του πρώην ΟΑΕΔ.
 • Καταβάλλεται πρόσθετη έκτακτη δόση στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού προσαυξημένο κατά το ήμισυ του μηνιαίως χορηγούμενου ποσού του επιδόματος.
 • Το ποσοστό αύξησης των κύριων συντάξεων από 1.1.2023 θα ισούται με το ήμισυ του αθροίσματος του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ και του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Επιταχύνεται επίσης ο χρόνος καταβολής των ποσών που θα προκύψουν από το «ξεπάγωμα» των συντάξεων την 1η Ιανουαρίου 2023 έτσι ώστε οι αυξήσεις να δοθούν τέλη Ιανουαρίου με τις συντάξεις του Φεβρουαρίου. Προβλέπεται επίσης η αύξηση από 1ης.1.2023 της βασικής σύνταξης του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που ορίζεται σε τριακόσια εξήντα ευρώ (360,00 €) σύμφωνα με το παραπάνω ποσοστό.
 • Μονιμοποιείται από 1/1/2023 η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2021 για να αντιμετωπιστούν οι τότε έκτακτες συνθήκες της πανδημίας.
 • Προβλέπεται ότι για όσους δημοσίους υπαλλήλους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα έτη 2010, 2011 και 2012 (άρα είχαν ήδη 25 χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας μέχρι τότε), το δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης κρίνεται με βάση τα ευμενέστερα όρια ηλικίας που ίσχυαν πριν τον ν. 4336/2015, εφόσον αυτά συμπληρωθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.
 • Προβλέπονται κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη επιδοτούνται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον εργαζόμενο του οποίου η σύμβασή μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, για ένα χρόνο αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα της μετατροπής.
 • Μειώνεται ο χρόνος παραγραφής των μη βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, από τα είκοσι στα δέκα χρόνια. Εδώ, θα ήθελα να τονίσω ότι, με απόφαση του ΣτΕ είχε κριθεί αντισυνταγματική η ισχύουσα εικοσαετής παραγραφή των απαιτήσεων του e-ΕΦΚΑ που ίσχυε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας της απαραίτητη ευαισθησία, τροποποιεί προς το ευνοϊκότερο την σχετική διάταξη. Σημειωτέον, οι μισθωτοί δεν θίγονται από την παραγραφή οφειλών του εργοδότη, καθώς η ασφάλιση που αντιστοιχεί στις παραγεγραμμένες οφειλές αυτές εξακολουθεί να τους αναγνωρίζεται. Σημειώνω επίσης ότι από 1ης Ιανουαρίου 2027, η παραγραφή γίνεται πενταετής, ώστε να είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τη φορολογική διοίκηση.
 • Αυξάνονται οι δόσεις πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών από 12 σε 24. Θεραπεύεται με αυτόν τον τρόπο η διαφορά που υφίσταται σήμερα στον αριθμό των δόσεων πάγιων ρυθμίσεων μεταξύ της φορολογικής και ασφαλιστικής διοίκησης και ενοποιείται κατά συμμετρικό τρόπο το πλαίσιο δόσεων, προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων.
 • Επεκτείνεται η «μάχιμη πενταετία»: αυτό ήταν ένα ζήτημα για το οποίο μαζί με άλλους συναδέλφους είχαμε καταθέσει σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό τον οποίο ευχαριστώ και από αυτό εδώ το βήμα για τη θετική του ανταπόκριση. Να σημειώσω ότι οι κανόνες που ρύθμιζαν τη δυνατότητα αναγνώρισης 5 ετών πραγματικής υπηρεσίας στο διπλάσιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας ήταν μέχρι και σήμερα κατακερματισμένοι και δεν ανταποκρίνονταν στις σημερινές συνθήκες απασχόλησης των ενστόλων. Μέχρι τώρα, σταδιακά, το δικαίωμα της «μάχιμης πενταετίας» είχαν αποκτήσει με διαφορετικές ρυθμίσεις αρκετές κατηγορίες ενστόλων. Εξαιρούνταν, όμως, κάποιες άλλες κατηγορίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει άνιση μεταχείριση. Με τη ρύθμιση που προωθείται, όσοι ένστολοι εξαιρούνταν από τις σχετικές προβλέψεις, θα αποκτήσουν πλέον το δικαίωμα να αναγνωρίσουν έως και επιπλέον 5 έτη ασφάλισης, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές. Κατά συνέπεια, με την επέκταση της «μάχιμης πενταετίας» διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των ενστόλων (στρατός ξηράς, ναυτικό, αεροπορία, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική). Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς δεν διαταράσσεται ο εσωτερικός σχεδιασμός για την πλήρωση των αναγκών των διαφορετικών μονάδων από αιτήματα για μεταθέσεις σε μονάδες που δικαιολογούσαν την αναγνώριση «μάχιμης πενταετίας». Όλοι ελπίζω αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα τέτοιων ρυθμίσεων για τα εθνικά μας συμφέροντα στις κρίσιμες περιόδους που διανύουμε.
 • Καταργείται η μη ανταποδοτική ειδική εισφορά 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου η οποία θεσπίστηκε το 2011 για τη στήριξη της βιωσιμότητας του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Το Ταμείο είναι πλέον βιώσιμο και δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της ειδικής εισφοράς, η οποία καταργείται. Σημειώνεται ότι, με τη διάταξη αυτή, δεν επηρεάζονται τα σχετικά εφάπαξ, ενώ συνεχίζει να καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους των Μετοχικών Ταμείων η αντίστοιχη ανταποδοτική εισφορά.
 • Επεκτείνεται η ειδική άδεια μητρότητας σε εννέα μήνες από έξι
 • Θεσπίζεται μειωμένο ποσοστό αναπηρίας (από 67% σε 50%) για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων ως προϋπόθεση λήψης αναπηρικών παροχών, όπως επίσης και ενιαίοι κανόνες για την έναρξη καταβολής αναπηρικής σύνταξης.
 • Θεσπίζεται ακόμη το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών που έχουν διαγνωστεί με αναπηρίες ή αναπτυξιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε πρώτη φάση πιλοτικά εντός του 2023, σε επιλεγμένες περιοχές, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
 • Διευκολύνεται η απονομή σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης αφού θεσπίζεται η απευθείας εξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης από τον τελευταίο φορέα διαδοχικής ασφάλισης, εφόσον σε αυτόν έχουν διανυθεί 1.000 ημέρες ασφάλισης, με 300 την τελευταία πενταετία (προηγουμένως ίσχυαν 1.500 και 500 αντίστοιχα).

Ενώπιόν μας έχουμε ένα νομοσχέδιο περιεκτικό, που διορθώνει στρεβλώσεις και αντιμετωπίζει χρονίζοντα προβλήματα του παρελθόντος. Με απλά λόγια, ένα νομοσχέδιο που δίνει λύσεις. Οι παθογένειες του ασφαλιστικού μας συστήματος είναι πολλές και γνωστές. Ο δρόμος εξακολουθεί να είναι μακρύς και δύσβατος, όμως κρίνοντας από αυτό εδώ το νομοσχέδιο, μπορούμε πλέον να είμαστε αισιόδοξοι ότι εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή με περισσότερο σεβασμό προς τον πολίτη και τις ανάγκες.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει