Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ.

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ:

  1. Απαλλαγή κατά 50% από την καταβολή φόρου εισοδήματος για συνεργασία κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
  2. Μειωμένος φορολογικός συντελεστής για τις συνεργασίες ελευθέρων επαγγελματιών (δικηγόροι, μηχανικοί, κλπ)
  3. Απαλλαγή κατά 30% από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας εταιρείας ή του συνεργαζόμενου προσώπουγια έως και 9 χρόνια.
  4. Μέγιστο συνολικό φορολογικό όφελος 500.000 ευρώ σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων ή μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων
  5. Μέγιστο συνολικό φορολογικό όφελος 125.000 ευρώ στην περίπτωση της συνεργασίας προσώπων

Μιλώντας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών»,ο πρώην αν. Υπουργός Θεόφιλος Λεονταρίδης μεταξύ άλλων τόνισε:

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησής μας για την ανάπτυξη της οικονομίας, προωθεί τη συνένωση δυνάμεων των επιχειρήσεων, ώστε αυτές να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, το οποίο δίνει φορολογικά κίνητρα, ώστε να ενθαρρύνει υφιστάμενες επιχειρήσεις να επιδιώξουν συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις και ως εκ τούτου να μπορούν να γίνουν πιο παραγωγικές. Τα κίνητρα αφορούν όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, τόπου δραστηριοποίησης, νομικής μορφής, τομέα δραστηριότητας ή μορφής συνεργασίας που αναπτύσσουν μεταξύ τους.

Στόχος είναι η αύξηση του μέσου μεγέθους της ελληνικής πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας επιχείρησης, η τόνωση της εξωστρέφειάς τους, η αύξηση της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη και εντέλει η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Κατ΄ επέκταση αναμένεται να τονωθεί η αγορά εργασίας και να αυξηθεί το επίπεδο των μισθών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και το διαθέσιμο εισόδημά τους.

Τα οφέλη που θα προκύψουν για τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους εκτός των άλλων είναι:

  1. Η ισχυροποίηση θέσεων στην αγορά.
  2. Η μεταφορά τεχνογνωσίας.
  3. Η αποτροπή επιδείνωσης και η βελτίωση της κατάστασης αδύναμων επιχειρήσεων που συμπράττουν στη συνεργασία.
  4. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας
  5. Οι οικονομίες κλίμακος.

Ειδικότερα, παρέχεται απαλλαγή κατά 30% από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας εταιρείας ή των συνεργαζόμενων προσώπων.

Η απαλλαγή παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς τον κύκλο εργασιών και το μέγεθος των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, ενώ ορίζονται τα 9 έτη ως ο απώτατος χρόνος για τον οποίο χορηγείται η ωφέλεια, όπως και ανώτατο όριο συνολικού οφέλους.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι, ότι στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων η απαλλαγή χορηγείται εφόσον, πρώτον, ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με το μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσα στον κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας. Και δεύτερον, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων τον μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσόν των 375.000 ευρώ.

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων που πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, η απαλλαγή χορηγείται εφόσον, πρώτον, το καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10%, τουλάχιστον, του εταιρικού του κεφαλαίου και δεύτερον, το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των 125 χιλιάδων ευρώ.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει – και για αυτό το άφησα επίτηδες τελευταίο – στα φορολογικά κίνητρα που είναι αυξημένα και παρέχονται στους κατ΄ επάγγελμα αγρότες με τα οποία επιδιώκεται η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, σε επαγγελματίες αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, όπως οι ομάδες παραγωγών, καθώς και σε επαγγελματίες αγρότες που συνάπτουν δεσμευτικές συμβάσεις με επιχείρηση αγοραστή για την απορρόφηση των προϊόντων τους στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας χορηγείται απαλλαγή κατά 50% από το φόρο εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον το 75% των προϊόντων παραγωγής τους πωλείται στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών.

Τοπαρόν νομοσχέδιο το οποίο αποτελεί μερική μεταρρύθμιση του ευρύτερου εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 20» να προστεθεί σε μια σειρά ευεργετικών νομοθετημάτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και κατ΄ επέκταση της ίδιας της οικονομίας.

Η κυβέρνηση προωθεί εφαρμόσιμες πολιτικές, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των υγιών δυνάμεων της ελληνικής αγοράς για την επίτευξη της ανάπτυξης της χώρας.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει