Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης στη Βουλή για το ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

 1. Προστασία του περιβάλλοντος με τη βελτίωση της λειτουργίας της διαχείρισης αποβλήτων, της αύξησης της ανακύκλωσης και της μείωσης της υγειονομικής ταφής. Εφαρμογή κινήτρων αλλά και κυρώσεων.
 2. Αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων στο Ν. Σερρών προς όφελος της παραγωγής.
 3. Υδροηλεκτρικοί σταθμοί από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
 4. Εγκατάσταση υπόγειων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την αξιοπιστία του δικτύου από καιρικά φαινόμενα.
 5. Παρατάσεις απαλλοτριώσεων που δεν συντελέστηκαν εντός 18-μηνης προθεσμίας, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους.
 6. Επιμόρφωση και διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των παιδιών στα σχολεία καθόσον από την 1η Σεπτεμβρίου του 2022, εισάγεται υποχρεωτική χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιών, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων.
 7. Οικολογικός σχεδιασμός συσκευασιών.
 8. Διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
 9. Διαμόρφωση οργανωμένων χώρων, για να αποθέτουν οι πολίτες μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και κλωστοϋφαντουργικά είδη. Ταξινόμηση, επιδιόρθωση προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.
 10. Λειτουργία χώρων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία πόλεων, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της άναρχης στάθμευσης επ’ ωφελεία των πεζών, των ποδηλατών και των ΑμΕΑ.
 11. Παράταση των βεβαιώσεων μηχανικού, χωρίς να απαιτείται υποχρέωση σύνταξης ταυτότητας κτιρίου έως 30-09-2021.
 12. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιβίωσή μας.

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης μιλώντας στη Βουλή στο Νομοσχέδιο για το ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων τόνισε ότι :

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της διαχείρισης αποβλήτων μέσω μιας σειράς διορθωτικών και καινοτόμων παρεμβάσεων. Η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία, ανάγονται σε βασικά εργαλεία πολιτικής για την ορθολογική τους διαχείριση. Το ίδιο το νομοσχέδιο, συνιστά σημαντική θεσμική παρέμβαση, διότι για πρώτη φορά ενοποιεί τις διατάξεις για τη διαχείριση των αποβλήτων με εκείνες της ανακύκλωσης. Έτσι, τίθεται η ανακύκλωση στο επίκεντρο της διαχείρισης αποβλήτων, καθιστώντας την υπόθεση όλης της κοινωνίας. Μια νέα αντίληψη το διαπνέει, που θέλει υπεύθυνους πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση που συμμετέχουν ενεργά, με κίνητρα, αλλά και κυρώσεις, στη πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση και να μειωθεί η υγειονομική ταφή. Το ίδιο το κράτος, αναβαθμίζει τον εποπτικό και ελεγκτικό του ρόλο, ενισχύοντας και βελτιώνοντας το πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Όσον αφορά την ανακύκλωση, προβλέπεται η διαμόρφωση οργανωμένων χώρων, στους οποίους οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία, κλωστοϋφαντουργικά είδη. Τα προϊόντα αυτά θα ταξινομούνται και θα επιδιορθώνονται, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν. Ενθαρρύνεται, επίσης, η αναδιανομή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, με προτεραιότητα στην ανθρώπινη διατροφή. Θεσπίζεται αντίστοιχα στόχος μείωσης κατά 30% των αποβλήτων τροφίμων το 2030 σε σχέση με το 2022.

Τίθενται οι βάσεις για την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετάω», που αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία για τη μείωση της υγειονομικής ταφής και τη προώθηση της ανακύκλωσης, που μέχρι σήμερα έλειπε από την χώρα μας και η εφαρμογή του γινόταν μόνο πιλοτικά. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγάλοι δήμοι, από τον Ιανουάριο του 2023, θα μπορούν να διαμορφώνουν τα δημοτικά τους τέλη ανάλογα με πόσα απόβλητα παράγει ο κάθε δημότης, αλλά και ανάλογα με πόσα από αυτά ανακυκλώνει και όχι βάσει των τετραγωνικών του ακινήτου του, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Αργότερα, θα ακολουθήσουν και οι μικρότεροι.

Το τέλος της υγειονομικής ταφής επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται, με στόχο την αποτροπή της, που πρέπει να αποτελεί τελευταία λύση, ενώ παράλληλα, προβλέπεται σαφής μηχανισμός ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη καταβολής του αντίστοιχου τέλους.

Εκσυγχρονίζεται, επίσης και αυστηροποιείται το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Προωθείται, επίσης, ο οικολογικός σχεδιασμός συσκευασιών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση και στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των παιδιών στα σχολεία, καθόσον από την 1η Σεπτεμβρίου του 2022, εισέρχεται σε αυτά η υποχρεωτική χωριστή η συλλογή χαρτιού, γυαλιών, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων.

Απλοποιείται, επίσης, η αδειοδότηση των μονάδων κομποστοποίησης.

Αναστέλλονται οι σχετικές προθεσμίες ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση ειδικών έργων για σταθμούς γεωθερμίας. Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται για τους παραγωγούς εύλογος και επαρκής χρόνος ώστε να προβούν στην ολοκλήρωση των αναγκαίων προκαταρκτικών ερευνών και γεωτρήσεων για την εν συνεχεία ανάπτυξη των γεωθερμικών σταθμών και παράλληλα παρέχεται στους παραγωγούς αναγκαία ασφάλεια, προκειμένου να μην απαξιωθούν πολυετείς επενδύσεις και σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία. Και στο Νομό Σερρών υπάρχουν σημαντικά γεωθερμικά πεδία, που πρέπει να αξιοποιηθούν ιδίως προς όφελος στον τομέα της γεωργίας.

Επίσης, σημαντική διάταξη αφορά την αναβίωση οριστικών προσφορών σύνδεσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών από ΟΤΑ. Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα άπαξ αναβίωσης οριστικών προσφορών σύνδεσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που αναπτύσσονται από ΟΤΑ Α΄ και Β βαθμού.

Ακόμη, δίνονται παρατάσεις σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων που δεν συντελέστηκαν εντός της 18μηνης προθεσμίας, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους.

Τέλος, δίνεται λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για τη λειτουργία χώρων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία των πόλεων, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της παράνομης στάθμευσης επ’ ωφελεία των πεζών, των ποδηλατών και των ΑμεΑ, που θα έχουν περισσότερο χώρο στο αστικό περιβάλλον.

Την τελευταία πενταετία που προηγήθηκε πριν αναλάβουμε εμείς τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου, η ανακύκλωση αυξήθηκε με πολύ αργά βήματα κατά ποσοστό 1% έως 2%. Σήμερα είναι περίπου στο 20% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 50%. Η κλιματική αλλαγή έχει μετατραπεί σε κλιματική κρίση και η προστασία του περιβάλλοντος είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιβίωσή μας. Κάτι, λοιπόν, έπρεπε να γίνει, εκτός αυτού του νομοσχεδίου, που είναι πολύ βασικό και μάλιστα γρήγορα. Σ’ αυτήν την πρόκληση δηλώνουμε παρόντες αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, για την ανακύκλωση και την ανάκτηση.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει