Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

  • Έκκληση προς τον Υπουργό να προσληφθούν ιατροί από τον ιδιωτικό τομέα για να στελεχώσουν το Νοσοκομείο Σερρών και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό μετά την χρηματοδοτική ενίσχυση των 2 εκ € που έδωσε στο νοσοκομείο.
  • Δίνεται λύση στο πρόβλημα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και κτηνοτρόφων με παράταση έως 31/12/2022 για ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, χωρίς προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Δίνεται παράταση ρυθμίσεων οφειλών δημοτών προς Δήμους για διευκόλυνσή τους
  • Μειωμένα τέλη κυκλοφορίας σε τουριστικά λεωφορεία όπως τα υπεραστικά
  • Με την προσωρινή λύση που δόθηκε με διάταξη για παράταση της εργασίας όσων εργάζονται στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στη σίτιση, στη φύλαξη και τον καθαρισμό έως 31/03/2022 προτείνω να δοθεί μεγαλύτερη παράταση και οριστική λύση στο πρόβλημα της εργασίας τους.
  • Να δοθεί λύση στις καθαρίστριες που εργάζονται σε ΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών με παράταση της εργασίας τους.
  • Προτείνω να παραμείνουν στην υπηρεσία τους για ένα εξάμηνο λόγω πανδημίας οι ιατροί του ΕΣΥ που συνταξιοδοτούνται τώρα σε διευθύνσεις υγείας των Περιφερειών (σχετική τροπολογία)
  • Ερώτηση: πότε είναι απαραίτητα και αποτελεσματικά τα μονοκλωνικά αντισώματα στους ασθενείς, ποιο δικαιούται να τα λάβει, για να έχουν χρησιμότητα στη θεραπεία τους. Απάντηση(Χριστόδουλος Στεφανάδης (αντιπρόεδρος της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων): Υπάρχει μια επιτροπή με ταχύτατες διαδικασίες μετά από αίτημα των θεραπόντων ιατρών σε ποιους και πότε πρέπει να δίνονται τα μονοκλωνικά.

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», μεταξύ άλλων τόνισε:

Το κύριο μέρος του νομοσχεδίου αφορά παρατάσεις των συμβάσεων, πάσης φύσεως, απασχολούμενου προσωπικού στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας και την παράταση λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων. Παρατείνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης ιατρών, όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό. Παρατείνεται η δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των τοπικών μονάδων υγείας.

Υπάρχει πρόβλεψη για ιατροφαρμακευτική κάλυψη, τόσο των ασφαλισμένων ασθενών, όσο και των απόρων. Υπάρχει πρόβλεψη για τα διαγνωστικά τεστ, τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην ανίχνευση του ιού, πριν από τον πλήρη εμβολιασμό. Παρατείνεται ακόμη μέχρι 30/6/22 η εφαρμογή υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6%, σε αγαθά υγειονομικού χαρακτήρα. Παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, των οποίων η οικονομική δραστηριότητα έχει πληγεί από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, να καταβάλλουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, αντίστοιχα με αυτά που καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία και για το έτος 2022.

Επίσης, δίνεται λύση στο πρόβλημα των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και κτηνοτρόφων, που για λόγους καλλιέργειας, ή προμήθειας ζωοτροφών, δίνεται παράταση και δυνατότητα μέχρι 31/12 22, για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων, από πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα, χωρίς προσκόμιση του απαιτούμενου αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επίσης, προβλέπονται ρυθμίσεις οφειλών προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, σε δημότες, για διευκόλυνσή τους, που λόγω της πανδημίας δεν πρόλαβαν να πληρώσουν έγκαιρα και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Δόθηκε λύση, με άλλη διάταξη, σε τροπολογία, την προηγούμενη εβδομάδα, για παράταση της εργασίας όσων εργάζονται στα νοσοκομεία, στη σίτιση, στο καθαρισμό και στη φύλαξη μέχρι 31/3/22, για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Πιστεύω, ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι, χρειάζονται όλοι, όχι μόνο τώρα, λόγω της πανδημίας, αλλά και μετά. Εξάλλου είναι εργαζόμενοι εδώ και αρκετά χρόνια. Η παράταση αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα τους.

Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί λύση και στις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, επί σειρά ετών και έχουν κάνει τον προγραμματισμό της ζωής τους.

Επίσης, θέλω να επισημάνω, με το Ν. 4865 του 2021, άρθρο 31, παραγρ. 1, οι γιατροί του κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31/12/21, λόγω της συμπλήρωσης το 67ου έτους της ηλικίας τους, δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους, έως 30/6/22, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από διασπορά κορονοϊού και η θέση τους φέτος δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευτεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Περιγράφεται η διαδικασία για δύο κατηγορίες γιατρών ΕΣΥ, σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Υπάρχουν και γιατροί κλάδου ΕΣΥ σε διευθύνσεις υγείας των περιφερειών, που επίσης θέλουν να παραμείνουν στην υπηρεσία. Απαιτείται σχετική τροπολογία, στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.4865/21, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4872/21, να προστεθεί περίπτωση γ, ως εξής: Οι ιατροί, ως προς τους οποίους ανεξαρτήτως ειδικότητας, τεκμηριώνεται η ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της διεύθυνσης της περιφέρειας στην οποία υπηρετούν, μετά από αίτησή τους η οποία υποβάλλεται έως τις 29/12/21 προς τον περιφερειάρχη, του φορέα στον οποίον υπηρετούν. Η αίτηση αυτή να συνοδεύεται από εισήγηση του φορέα, αναφορικά με την συντρέχουσα υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία εγκρίνεται από τον περιφερειάρχη. Η αίτηση, η εισήγηση του φορέα και η έγκριση του περιφερειάρχη της οικείας περιφέρειας, αποστέλλονται με μέριμνα αυτής αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος, θέλω να επισημάνω, κύριε Υπουργέ, το μεγάλο θέμα έλλειψης γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο Σερρών και θέλω από δω, από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στην οποία συμμετέχω, να κάνω έκκληση για να δοθεί λύση και να βρεθούν γιατροί από τον ιδιωτικό τομέα, για να στελεχώσουν το νοσοκομείο και να δώσουν χέρι βοήθειας στους γιατρούς του νοσοκομείου, που κάνουν τιτάνια προσπάθεια. Επίσης, να προσληφθεί άμεσα επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Πιστεύω, ότι μετά την χρηματοδοτική ενίσχυση του νοσοκομείου θα υπάρξει γρήγορη ανταπόκριση στη στελέχωση του νοσοκομείου.

Τέλος, θέλω να κάνω μια ερώτηση που νομίζω είναι εύλογη και θα την έχετε ακούσει και από αλλού. Επειδή οι συγγενείς των ασθενών μας το αναφέρουν συνεχώς, τι γίνεται με τα μονοκλωνικά και πότε αυτά είναι απαραίτητα και αποτελεσματικά να δίνονται στους ασθενείς ή πως δικαιούται κάποιος να πάρει μονοκλωνικά για να έχουν χρησιμότητα στην θεραπεία τους. Αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει