Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης στη Βουλή για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης»

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
τ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών
Βουλευτής Ν.Σερρών

 

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

  • Σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας .
  • Αναβάθμιση της ποιότητας στην παρεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης .
  • Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων
  • Ίδρυση Πειραματικών ΙΕΚ
  • Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας με αντίστοιχες ειδικότητες σε επαγγελματικές σχολές . Ειδικότητες εξειδικευμένων τεχνητών για Φυσικό Αέριο που διέρχεται από το νομό Σερρών
  • Υπηρεσιών Διατροφής – Τυροκομικής Σχολής για την Ελληνική Φέτα
  • Υγείας και Φροντίδας Ηλικιωμένων
  • Ειδικότητες για την Ηλεκτροκίνηση

Ο πρώην Υπουργός Θ. Λεονταρίδης μιλώντας στη Βουλή στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης μεταξύ άλλων τόνισε :

Η Κυβέρνηση επενδύει σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα ενσωματώνει τη σύγχρονη τεχνογνωσία, θα είναι εναρμονισμένο με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, θα προάγει την ποιότητα ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας, θα συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και θα στοχεύει όχι μόνο στη γνώση, αλλά στην πραγματική και ολοκληρωμένη παιδεία.

Η αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας για το 2021, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που προκάλεσε η επιδημιολογική κρίση του κορωνοϊού, διευκολύνει ακόμη περισσότερο τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την επόμενη χρονιά, που στόχο έχει να ενισχύσει το δημόσιο σχολείο σε ανθρώπινο δυναμικό με δέκα χιλιάδες πεντακόσιους ( 10.500 ) μόνιμους διορισμούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να επενδύσει σημαντικά κονδύλια στην Παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, ώστε οι θεσμικές αλλαγές που γίνονται, να μας βοηθήσουν να πρωταγωνιστήσουμε στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Κυβέρνηση επενδύει, επιπλέον, 112 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Είναι μια σημαντική δράση που υποστηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα και ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την περαιτέρω καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων. Το εκτιμώμενο πλήθος των δικαιούχων ανέρχεται σε περίπου τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( 325.000 ) οικογένειες με πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ( 560.000 ) περίπου νέους.

Είναι γενική διαπίστωση πως η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποβαθμισμένη και απαξιωμένη από την ελληνική κοινωνία. Μόνο ένας στους τρεις αποφοίτους του Γυμνασίου επιλέγει το Επαγγελματικό Λύκειο, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα ποσοστά είναι αντίστροφα.

Οι όποιες προσπάθειες έγιναν με προηγούμενους νόμους, δεν είχαν θεαματικά αποτελέσματα. Με το νέο σχέδιο νόμου φιλοδοξούμε να θεραπεύσουμε τις παθογένειες. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι το «πάντρεμα» της παιδείας με την αγορά.

Σήμερα οι εργοδότες είναι επιφυλακτικοί να προσφέρουν έστω και τις ελάχιστες θέσεις πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Και, βέβαια, στη διά βίου μάθηση, που είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα κουλτούρας και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες δεν ενδιαφέρονται όσο πρέπει και δεν προωθούν την κατάρτιση ως αποτελεσματικό και χρήσιμο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής τους ή την ανέλιξη του προσωπικού τους.

Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν σε επίπεδο αντίληψης, οργάνωσης και λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να ανοίξουμε νέες προοπτικές στην Επαγγελματική Τεχνική Εκπαίδευση.

Με το νέο νομοσχέδιο : 1.- θεσμοθετείται για πρώτη φορά Ενιαίος Στρατηγικός Σχεδιασμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θα διατρέχεται από όλες τις βασικές αρχές , παραδείγματος χάρη για την καλύτερη διασύνδεση με την οικονομία της Χώρας .

2.-Συνδέεται άμεσα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας για τεχνικά επαγγέλματα που έχουν αυξημένη ζήτηση χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Γίνεται σύνδεση επομένως της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την οικονομία της χώρας, αλλά και την αγορά εργασίας, ώστε να μην υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στα τεχνικά επαγγέλματα. Άρα, ανιχνεύουμε τις πραγματικές ανάγκες, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, της αγοράς εργασίας και γίνεται σύνδεση με τη διδασκαλία και τις ειδικότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση.

3,- Αναβάθμιση της ποιότητας στην παρεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με εκσυγχρονισμό δομών, απλοποίηση διαδικασιών, ανανέωση προγραμμάτων σπουδών, βελτίωση του τρόπου πιστοποίησης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο βάζουμε τέλος στην πολυπλοκότητα και αλληλοεπικάλυψη δομών και υπηρεσιών, θεσμοθετώντας για πρώτη φορά διακριτά επίπεδα προσόντων και ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό, και απαντάμε άμεσα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αναβαθμίζουμε συνολικά την παρεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δημιουργία του επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με την ίδρυση επαγγελματικών σχολών κατάρτισης για αποφοίτους γυμνασίου. Δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα σε νέους να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες ικανότητές τους στο επίπεδο του τεχνίτη, την οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν, με αναπτυγμένη εξειδίκευση, να βγούνε καλύτερα εξοπλισμένοι στην αγορά εργασίας. Μπορούν, φυσικά, στη συνέχεια να μεταπηδήσουν, όσοι έχουν επιλέξει να φοιτήσουν σε μια σχολή κατάρτισης επιπέδου 3, σε ένα επαγγελματικό λύκειο.

Με το επίπεδο 4 προβλέπεται η ίδρυση, για πρώτη φορά, των πρότυπων επαγγελματικών λυκείων, στα οποία οι μαθητές θα εισάγονται με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου γυμνασίου και θα λειτουργούν ως πυλώνες του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προβλέπεται, επίσης, η συνεργασία των πρότυπων επαγγελματικών λυκείων με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Αναφορικά, τώρα, με τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚ, το λεγόμενο «επίπεδο 5». Το νομοσχέδιο εισάγει σημαντικές καινοτομίες, σε σχέση με τη λειτουργία των ΙΕΚ:

1.- Η ίδρυση δημόσιων πειραματικών ΙΕΚ και θεματικών ΙΕΚ, πάντοτε στη βάση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας.

2.- Η δυνατότητα των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ να οργανώνουν ξενόγλωσσα τμήματα, στο πλαίσιο προώθησης της εξωστρέφειας του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης .

3.- Η δυνατότητα συμμετοχής των καταρτιζομένων των ΙΕΚ σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προβλέπεται, επίσης, η λειτουργία γραφείων επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας, μέσα στα ΙΕΚ και στις άλλες δομές επαγγελματικής κατάρτισης, για να υποστηρίζουν τους καταρτιζόμενους, να τους συμβουλεύουν και να τους καθοδηγήσουν στα επόμενα βήματα στην αγορά εργασίας. Επίσης, αναβαθμίζουμε τις δομές παροχής συνεχιζόμενης κατάρτισης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και βάζουμε τάξη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μιλάμε διαρκώς στη χώρα μας για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα δημιουργήσει πολλές και καλές θέσεις εργασίας. Πώς θα γίνει όμως αυτή η μετάβαση; Η τεχνολογική επανάσταση αλλάζει τα πάντα. Θα μπορούσαμε εμείς να περάσουμε σε ένα νέο πεδίο, σε μια επόμενη οικονομική «πίστα», έτσι ανορθόδοξα;

Πολλές υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα στη χώρα μπορούν να γίνουν διεθνώς εμπορεύσιμες, από υπηρεσίες υγείας και φροντίδας των ηλικιωμένων ως τη διατροφή. Και μιλάμε για προϊόντα τα οποία παράγει η ελληνική γη, όπως η ελληνική φέτα με εξειδίκευση στις τυροκομικές σχολές, όπως το ελληνικό τσίπουρο, το ελληνικό κρασί, που είναι στοιχεία της ελληνικής φύσης αλλά και της ελληνικής παράδοσης.

Επίσης, ενδεικτικά αναφέρω τα προϊόντα ένδυσης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, όπως είναι το φυσικό αέριο, και από τον Νομό Σερρών περνούν σχεδόν όλοι οι αγωγοί και χρειάζονται τεχνίτες εξειδικευμένοι. Κάθε περιφέρεια θα πρέπει να αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, με τις αντίστοιχες ειδικότητες, που πρέπει να προκριθούν στις επαγγελματικές σχολές.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του ο κ. Λεονταρίδης τόνισε πως το παραγωγικό αυτό μοντέλο προϋποθέτει και τις μεταρρυθμισεις που πρέπει να κάνουμε για να αναβαθμίσουμε τη θέση μας και αυτό κάνουμε με το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση για να τη δώσουμε τη διάσταση και το περιεχόμενο που πρέπει. Απαιτείται για όλα αυτά σύγχρονη τεχνική εκπαίδευση.

 

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει