Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Παράνομες Ελληνοποιήσεις

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (κατά τις διατάξεις των άρθρων 144 εττ. του Κανονισμού της Βουλής)

 Η Νέα Δημοκρατία, με την από 12.2.2001 πρόταση της, ζήτησε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την έρευνα του μείζονος σημασίας και, ταυτοχρόνως, δημόσιου συμφέροντος ζητήματος της έκδοσης πολύ μεγάλου αριθμού παράνομων διοικητικών πράξεων απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας, κυρίως σε κατοίκους των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι μάλιστα ψήφισαν κατά τις εκλογές της 9ης Απριλίου 2000.

Ι. Τα στοιχεία, στα οποία θεμελίωσε τότε την πρόταση της, ήταν, μεταξύ άλλων:

Α.- Το ειδικό πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, για μερικές όμως μόνο περιοχές, που διαπίστωσε τουλάχιστον 3222 παράνομες περιπτώσεις χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας.

Β.- Το πόρισμα δειγματοληπτικής έρευνας Επιτροπής της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον τ. Βουλευτή κ. Κ. Σημαιοφορίδη, από την οποία προέκυψαν «χιλιάδες κλοπές ή πλαστές θεωρήσεις για παλιννόστηση, διπλά διαβατήρια, περιπτώσεις χρηματισμού υπαλλήλων, περιπτώσεις πλαστών εγγράφων, πλαστών σφραγίδων κλπ. που είχαν ως αποτέλεσμα την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από μεγάλο αριθμό ανθρώπων φερομένων ως ομογενών».

Γ- Πολυάριθμα τεκμηριωμένα δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και επώνυμες καταγγελίες για όργιο παράνομων ενεργειών, που οδήγησαν στην εξίσου παράνομη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας.

II.   Μετά από σχετική συζήτηση στη Βουλή, την 27.2.2001, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση μας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Με την παρούσα πρόταση μας επανερχόμαστε, και με βάση νέα συγκλονιστικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία ζητούμε την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής επί του ιδίου θέματος. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν αφενός από το με ημερομηνία 4.12.2000 Πόρισμα του Πληρεξουσίου Υπουργού Β’ κ. Χ.Δημητρίου, το οποίο αφορά την παράνομη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας σε κατοίκους των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σημειωτέον ότι το Πόρισμα αυτό το απέκρυψε από τη Βουλή η Κυβέρνηση, όταν συνεζητείτο η προηγούμενη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς αν η απόφαση του Σώματος θα ήταν η ίδια εφόσον το ως άνω Πόρισμα είχε περιέλθει εγκαίρως σε γνώση του συνόλου των μελών της Βουλής, Πέραν τούτου τεράστιας σημασίας νεώτερο στοιχείο συνιστά σχετική δικογραφία που διαβιβάστηκε στις 20.12.2001 στον Πρόεδρο της Βουλής, με αντίστοιχη αναφορά της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, και η οποία αποκαλύπτει σωρεία παράνομων ενεργειών ως προς τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας σε πρόσωπα τα οποία είχαν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διεξήχθησαν οι εκλογές της 9^ Απριλίου 2000. Ειδικότερα:

Α.- Για τις θεωρήσεις παλιννόστησης κθι την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε κατοίκους των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον Υπουργό Εξωτερικών, που περατώθηκε με το από 4.12.2000 πόρισμα του Πληρεξουσίου Υπουργού Β’ κ. Χ. Δημητρίου.

1. Ο κ. Δημητρίου στο πόρισμα του αναφέρει ότι ο τεράστιος όγκος των παλιννοστήσεων αλλά και -ο ότι την έρευνα ενήργησε μόνος του. τον υποχρέωσαν να την περιοοίσε; σε «δειγματοληπτική 8άσπ». Επίσης ανάφερε ότι «τα Προξενεία Μαριούπολης και Νοβοροσισκ δεν αποτέλεσαν αντικείμενο το έρευνας, δεδομένου ότι γι’ αυτά προηγούμενες Ε.Δ.Ε. είχαν καταλήξει σε παραπεμπτικές εισηγήσεις». Επίσης αναφέρει στο πόρισμα του ότι για ορισμένες περιπτώσεις (Μπίκοφ. Ταταρένκοφ, Σαλόνικ. Μιχαήλοφ, Λέμπεντ, Μπερεζόφσκι), δεν κατέστη δυνατόν να ανεύρει στοιχεία και ότι εξαιρετικά δυσχερής αποδείχθηκε και η έρευνα για τις « ελληνοποιήσεις » αλλογενών αθλητών λόγω των προφυλάξεων «νια να μην εκτεθούν οι Σύλλογοι και οι πολιτικοί που μεσολαβούσαν».  Επίσης εκθέτει ότι και οι «τουριστικές θεωρήσεις του Προξενείου της Μόσχας που «από τη μελέτη της υπηρεσιακής αλληλογραφίας συχνά φαίνεται να λειτουργούν ως δίαυλος εισόδου στη Χώρα  μας αλλογενών, οι οποίοι στη συνέχεια αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια», δεν ερευνήθηκαν από εκείνον διότι δεν είχε εντολή, καίτοι, κατά τη γνώμη του, η νομιμότητα τους χρήζει ξεχωριστής και ειδικής περαιτέρω έρευνας.

2. Πέραν των ανωτέρω ο κ. Χ. Δημητρίου αναδεικνύει στο πόρισμα του την χρησιμοποίηση πλαστών ή ανακριβών πιστοποιητικών, πλαστών σφραγίδων, τη λειτουργία κυκλωμάτων χορήγησης θεωρήσεων παλιννόστησης και ελληνικής ιθαγένειας. τη δράση κυκλωμάτων γύρω από την Πρεσβεία μας στη Μόσχα, την εξαφάνιση των μηχανογραφημένων προξενικών μητρώων της Πρεσβείας της Μόσχας, την εξαφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της, υπογραφές διαβατηρίων από διοικητικούς υπαλλήλους χωρίς εντολή, παράδοση προξενικών διαβατηρίων κατά παράβαση των εγκυκλίων 4 και 13/1993 της Υπηρεσίας Επιθεώρησης, χορήγηση διαβατηρίου σε πρόσωπο γεννημένο το 1957 από μητέρα που γεννήθηκε το 1954 και είχε υιούς της που γεννήθηκαν το 1948, 1956 και 1959 κλπ !!! Επίσης διαπιστώνει π. χ. αριθμούς προξενικών μητρώων που συχνά δεν αντιστοιχούν στους παλιννοστούντες, μη ανεύρεση ολόκληρων φακέλλων, μη τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων ως την 7.10.1997, ελλιπή προξενικά μητρώα, και πολλά άλλα.

3. Τέλος ο κ. Χ. Δημητρίου, αφού επισημαίνει την ανάγκη ολοκλήρωσης της έρευνας, καταλήγει στη διαπίστωση διάπραξης σωρείας πειθαρχικών αδικημάτων και στην άμεση ανάγκη άσκησης πειθαρχικών διώξεων.

Β.-  Την 20.12.2001 διαβιβάσθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής η με σρ.Α,Β.Μ/ΑΟΟ/69/18.12.2001  αναφορά της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, την οποία υπογράφει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Ισ. Ντογιάκος, ο οποίος και διενήργησε για το ίδιο ζήτημα προκαταρκτική εξέταση, ύστερα από παραγγελία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

1. Ο Εισαγγελέας διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας έγινε «αντικείμενο εκμετάλλευσης» από αλλογενείς. Κυρίως δε από άτομα που χαρακτηρίσθηκαν ως μέλη της αποκαλούμενης «ρώσικης μαφίας, στα οποία κατέφευγαν εκείνοι για ν’ αποκτήσουν τα αναγκαία πιστοποιητικά. Διαπιστώνει επίσης ότι υπήρξε «εμπόριο πλαστών πιστοποιητικών», ότι οι ελληνικές προξενικές αρχές δεν είχαν τη δυνατότητα ελέγχου του περιεχομένου τους, ότι υπήρξε κατασκευή πλαστών σφραγίδων, ότι υπήρξαν φαινόμενα διαφθοράς των αρμόδιων διπλωματικών υπαλλήλων, ότι η μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δεν επαρκούσε για τις μεταφράσεις και αυτές γίνονταν από ιδιωτικά μεταφραστικά γραφεία και η γνησιότητα τους βεβαιωνόταν από δικηγόρους που δεν γνώριζαν τα ρωσικά, ότι τα πλαστά έγγραφα επιστρέφονταν στους δικαιούχους αντί να κατάσχονται και σωρεία άλλων αντίστοιχων παραβάσεων.

2. Ο Εισαγγελέας επισημαίνει επίσης ότι όλα τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά τις θεωρήσεις παλιννόστησης και την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας είχαν εγκαίρως και υπευθύνως επισημανθεί από τις αρμόδιες πρεσβευτικές και προξενικές αρχές μας στη Μόσχα και «είχαν επανειλημμένως και μετ’ επιτάσεως γνωστοποιηθεί στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες» Ειδικότερα (σ) Την 4.3.1997 με έγγραφο του ο Έλληνας Πρέσβης στη Μόσχα ζητεί άμεσα μέτρα, αφού η συνέχιση «της παρούσης καταστάσεως επιδείνωνε; προβλήματα και καθιστά αναγκαία διακοπή παλιννοστήσεων μέχρις ότου ληφθούν σχετικά μέτρα», (β) Στο από 2.10.97 έγγραφο της προς το Υπουργείο Εξωτερικών η Πρεσβεία μας στη Μόσχα αναφέρει:   “Προξενικό γραφείο δεν μπορεί να ελέγχει γνησιότητα πιστοποιητικών άλλων δημοκρατιών (Ουκρανία. Γεωργία. Αρμενία) στις οποίες αγοράζονται τα πάντα με ποοφανείς κινδύνους να παλιννοστήσουν στην Ελλάδα αλλογενείς» (γ) Στο από 14 5.96 έγγραφο της προς τον Αν. Υπ. Εξ κ. Γ Ρωμαίο, αφού αναφέρεται στις ανησυχητικές διαστάσεις των παράνομων ελληνοποιήσεων, εξηγεί ότι «εγκαθίστανται στην Ελλάδα αλλογενείς», εμφανιζόμενοι ως ομογενείς, αναφέρεται σε πιέσεις   γραφείων   Βουλευτών,   Νομαρχών,   Δημάρχων  και διαμαρτύρεται γιατί «παρά επανειλημμένα αιτήματα για αποστολή από το Κέντρο ειδικών εντολών περί την παλιννόστηση …. ουδέποτε απεστάλησαν οι απαραίτητες οδηγίες», (δ) Στο από 17.6.96 έγγραφο της προς τον ίδιο Αν Υπ. Εξ διαπιστώνει ότι «η ευχέρεια απόκτησης ….. ελληνικής ιθαγένειας …. προκάλεσε το μεγάλο ενδιαφέρον τόσο εγκληματικών κυκλωμάτων, όσο και επιδόξων λαθρομεταναστών». (ε) Με το από 28.2.1997 έγγραφο του το Προξενικό Γραφείο μας στη Μόσχα διαπιστώνει ότι:   «Οι απάτες …. έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις … λαθρομετανάστες …. φορογάδες …. επιφανή στελέχη του υποκόσμου (Σολόνικ. Κόλτσον κλπ) απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια. .   Απαιτείται   αναθεώρηση   όλης   της   διαδικασίας παλιννόστησης ομογενών ..».

3. Παρά τις ανωτέρω εκκλήσεις για τη λήψη μέτρων αποτροπής των παράνομων ελληνοποιήσεων ακόμη και αλλογενών εγκληματιών, ο κ. Ντογιάκος παρατηρεί ότι «ουδέν  πρόσφορο μέτρο ελήφθη …… από αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσίες. Και όχι  μόνον αυτό:  Η Κυβέρνηση, πέραν του ότι αγνόησε παντελώς τις εκκλήσεις των ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, ακολουθούσε. αντίθετα, πολιτική υπέρμετρης διευκόλυνσης των αλλοδαπών ως προς την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Ειδικότερα:

(σ) Εγκατέστησε παρανόμως και αυθαιρέτως, αφού δεν προβλεπόταν από καμία διάταξη νόμου, κλιμάκια υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών ιδίως στο Μενίδι, στη θεσσαλονίκη και στη Λευκωσία, που με πιστοποιητικά αμφίβολης γνησιότητας χορηγούσαν επί τόπου θεωρήσεις παλιννόστησης, οι οποίες οδηγούσαν σε κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

(β) Με αμφίβολης γνησιότητας και αξιοπιστίας πιστοποιητικά, από κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών   που εγκαταστάθηκε στην Λευκωσία το 1997. δόθηκαν θεωρήσεις παλιννόστησης σε 1322 περιπτώσεις. Στη συνέχεια δε. δόθηκε η ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τ’ ανωτέρω πιστοποιητικά .

(γ) Ο υπάλληλος της Εμπορικής Τράπεζας της Λευκωσίας και Α’ Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στην Κύπρο Δ. Ασλανίδης έστελνε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης καταστάσεις με ονοματεπώνυμα αγνώστου αριθμού προσώπων, στα οποία είχε χορηγηθεί παρανόμως θεώρηση παλιννόστησης από τις ελληνικές διπλωματικές αρχές. Ιδιώτες χωρίς καμία αρμοδιότητα επιμελούντο της μετέπειτα διαδικασίας (Κ. Ασκσλίδης, Σ. Ματσουκάτωφ. θ. Καλαίτζίδης) και χωρίς κανένα δικαιολογητικό οι δημόσιες αρχές χορηγούσαν την ελληνική ιθαγένεια!!

4. Διαπιστώνεται επίσης ότι από επίσημα δημόσια έγγραφα προκύπτει πως «εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση μεγάλος αριθμός αλλοδαπών Ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 150 000 περίπου μόνον από την Μόσχα. Ιδετε πόρισμα Δημητρίου)».

Όλοι αυτοί απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια και άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές της 9^ Απριλίου 2000.

5. Επίσης παρατηρείται ότι δεν λήφθηκε κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης στα έτη 1996-1997. Αντιθέτως υπήρξε «απροθυμία των αρμοδίων, άγνωστο όμως για ποιους λόγους, να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά το φαινόμενο της  μαγικής και ανεξέλεγκτης εισόδου στη Χώρα αλλοδαπών χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις».

6. Επισημαίνεται επίσης η ανεπάρκεια και η αστοχία της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος, αλλά και η μη εφαρμογή έστω και αυτής της ατελούς νομοθεσίας, προφανώς για να επιταχυνθεί η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και να «διευκολυνθεί» έτσι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές της 9η Απριλίου 2000.

III. Από τα όσα προεκτέθηκαν προκύπτει επίσης ότι δεν είναι ακόμη γνωστά, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

Α.- Ο συνολικός αριθμός των «ελληνοποιήσεων» που έγιναν  από το 1990 ως την 9.4.2000.

Β – Το νόμιμο ή μη της καθεμιάς από αυτές.

Γ- Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την απόκτηση, τη χρήση και τη μετάφραση των δικαιολογητικών απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

Δ.-   Οι εμπλακέντες στις παράνομες «ελληνοποιήσείς» δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες, σύλλογοι, μεταφραστικά και τουριστικό γραφεία και οι ευθύνες τους.

Ε.- Αν υπάρχουν και άλλα  -πέραν εκείνου του κ. Χ. Δημητρίου πορίσματα διοικητικών εξετάσεων διπλωματικών υπαλλήλων ως προς παράνομες διοικητικές πράξεις χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας. Τονίζεται δε στο σημείο αυτό πως το Υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε, επικαλούμενο χωρίς νόμιμη αιτιολογία δήθεν «απόρρητο», ν’ απαντήσει ευθέως και εμπεριστατωμένους σε σχετική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όταν μάλιστα από το ίδιο το πόρισμα Δημητρίου συνάγεται σαφώς ότι, πράγματι, υφίστανται τέτοια πορίσματα.

IV. Με βάση λοιπόν αφενός την δικογραφία, που προέκυψε από την προκαταρκτική εξέταση την οποία διενήργησε ο κ. Ντογιάκος και. αφετέρου, το πόρισμα του κ. Χ. Δημητρίου, καθίσταται σαφές ότι λόγοι σεβασμού των θεσμών -ιδίως δε του Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματος και της διάκρισης των εξουσιών- και θωράκισης της ποιότητας της Δημοκρατίας μας -όπως η αποφυγή νόθευσης των εκλογικών καταλόγων και, συνακόλουθα, της λαϊκής ετυμηγορίας-   επιβάλλουν την ολοκλήρωση της έρευνας γύρω από την νομιμότητα των διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το 1990 ως τις 9.4.2000. Τα προαναφερόμενα δε νέα στοιχεία, στα οποία στηρίζεται η παρούσα πρόταση, αιτιολογούν πλήρως γιατί η Νέα Δημοκρατία επανέρχεται επί του ιδίου θέματος παρά την απόρριψη σχετικής προγενέστερης πρότασης της.

V.- Επειδή το όλο αυτό ζήτημα, το οποίο αφορά ευθέως την ποιότητα της δημοκρατίας, συνιστά, αναμφισβητήτως, μείζον θέμα δημόσιου συμφέροντος, προτείνουμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις των άρθρων 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των όσων εκτίθενται ανωτέρω.

Η παρούσα πρόταση υπογράφεται από τον προβλεπόμενο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 144 παρ.2 του Κανονισμού της Βουλής, αριθμό Βουλευτών και παρακαλούμε να προβείτε στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη συζήτηση της στην Ολομέλεια του Σώματος.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει