Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Παράταση παραχώρησης δημοσίων καλλιεργητικών εκτάσεων, και τροποποίηση του Ν. 4061 / 2012 για χρήση αυτών των εκτάσεων τα επόμενα χρόνια

 

Λεονταρίδης Θεόφιλος
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Ν. Σερρών

 Πέμπτη 14 Νοεμβρίου  2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: ‹‹ Παράταση παραχώρησης δημοσίων καλλιεργητικών εκτάσεων, και τροποποίηση του Ν. 4061 / 2012 για χρήση αυτών των εκτάσεων τα επόμενα χρόνια ››

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Κορασίδη είχε ο βουλευτής Σερρών κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης για το πρόβλημα που έχουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τις εκτάσεις που είχαν προς χρήση με παραχώρηση από το Δημόσιο με το Ν. 138/1975 και που με το νόμο 4061/2012 όπως ισχύει σήμερα, στην πραγματικότητα τους έχει αφαιρεθεί αυτό το δικαίωμα.

Ο Νόμος φυσικά 4061/2012 δεν εφαρμόζεται, διότι στην ουσία πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετέχει σε δημοπρασία που θα γίνει με τίμημα που θα ορισθεί από εκπρόσωπο της αρμόδιας ΔΟΥ, και να πλειοδοτήσει για να πάρει προς χρήση την Δημόσια έκταση που τον ενδιαφέρει .

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 27-05-2013 έστειλε έγγραφο προς την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Διαδικασία εκμίσθωσης καλλιεργητικών εκτάσεων» λέγοντας τα εξής :

 «Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα για την εκμίσθωση καλλιεργητικών εκτάσεων, που μέχρι σήμερα αγρότες της περιοχής σας μίσθωναν δυνάμει της αριθμ. 95/75 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 138/1975, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την παράγραφο 2β του άρθρου 168 του Ν. 4099/2012 προστέθηκε παράγραφος 13 στο τέλος του άρθρου 36 του Ν. 4061/2012, με την οποία ρυθμίζεται η παραχώρηση χρήσης ακινήτων σε αγρότη, που τα μίσθωνε με την προαναφερόμενη πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με σκοπό την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο διαχείρισης ακινήτων του ΥΠΑΑΤ που προβλέπει ο Νόμος 4061/2012 (σχετ. αρ. 225/11206/28-01-2013 με ΑΔΑ: ΒΕΙΛΒ-ΙΚΦ και 808/34543 15/3/2013 ΑΔΑ:ΒΕΛ8Β-Γ15 εγκύκλιοι του ΥΠΑΑΤ).

Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ακινήτων στην περιοχή σας στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και οι σχετικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες, θέτοντας σε κίνδυνο τις ενισχύσεις που λαμβάνουν οι αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να προβείτε στην παράταση των περυσινών μισθώσεων μετά από υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους καλλιεργητές λαμβάνοντας πρόνοια ώστε να ικανοποιηθούν ισόρροπα με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό των εκμεταλλεύσεων όλες οι αιτήσεις ειδικά νέων ή νεοεισερχόμενων αγροτών.»

Πρόθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να επιλύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα των διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων για να δοθούν αυτά προς χρήση στους αγρότες τροποποιώντας τον Ν. 4061/2012. Γι’ αυτό το Υπουργείο προσανατολίζεται με νέο νόμο που θα φέρει στη Βουλή να δώσει την εξής λύση: Στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που μίσθωναν πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου, αγροτικά ακίνητα να μπορούν με αίτηση τους προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας της χώρας, να ζητήσουν την παραχώρηση ακινήτων για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, το οποίο δεν δύναται να παραταθεί.

Η απόφαση της παραχώρησης χρήσης εκδίδεται από τον οικείο περιφερειάρχη. Το τίμημα της παραχώρησης είναι ετήσιο και ορίζεται μέχρι πέντε (5) ευρώ/στρέμμα. Μετά την τριετία το πιθανότερο είναι να γίνεται η διάθεση των εκτάσεων στους αγρότες με Δημοπρασία όπου θα έχουν προτεραιότητα όσοι έχουν με παραχώρηση χρήσης τις άνω εκτάσεις.

Φυσικά με την εισαγωγή του Σχεδίου νόμου στη Βουλή όπως ανέφεραν στον βουλευτή κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων κ. Τσαυτάρης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Κορασίδης, θα γίνει αναλυτικότερη συζήτηση και επεξεργασία της ρύθμισης για να δοθεί η ευκαιρία με διαφανή τρόπο και σε νέους αγρότες να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις τους.

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει