Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Παρέμβαση – ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόφιλου Λεονταρίδη προς τους Δημάρχους Μακεδονίας – Θράκης

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση – ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόφιλου Λεονταρίδη προς τους Δημάρχους Μακεδονίας – Θράκης.

Την πρώτη του παρέμβαση – ομιλία πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόφιλος Λεονταρίδης σε ημερίδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Απευθυνόμενος στους νεοεκλεγέντες δημάρχους της Μακεδονίας – Θράκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής :

«Είστε εσείς που ο λαός επέλεξε, για να συμβάλλετε στη βελτίωση της καθημερινότητας του και στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μέσα στην οποία ζει. Αναλαμβάνετε το αξίωμα σας σε μια καθοριστική χρονική στιγμή, τώρα που η χώρα μας προσπαθεί να βγει από την οικονομική κρίση και φαίνεται πια στην άκρη του τούνελ.

Είναι πασίδηλο ότι το αναπτυξιακό όραμα της χώρας, καθώς και η στρατηγική της για τη νέα προγραμματική περίοδο, δεν μπορεί να εννοηθεί αποκομμένη από την αξιοποίηση των οικονομικών πόρων των  Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, υπό το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Στο πλαίσιο αυτό, το αναπτυξιακό μοντέλο του Υπουργείου Εσωτερικών θα στηριχτεί στο νέο ΕΣΠΑ, μοντέλο και σε λοιπά χρηματοδοτικά μέσα, προκειμένου α) να ολοκληρώσει την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», β) να επιτύχει περαιτέρω διερεύνηση της αποκέντρωσης, γ) να ενδυναμώσει τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και B’ Βαθμού, παράλληλα με το λειτουργικό εκσυγχρονισμό τους και δ) να προωθήσει την αποτελεσματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Μέσα από την πληθώρα και συμπληρωματικότητα των λειτουργιών της κρατικής διοίκησης με αυτών της τοπικής αυτοδιοίκησης, προάγεται η κοινωνική ευημερία, η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και η συνοχή του κοινωνικού ιστού της χώρας. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως κορωνίδα των πρωταρχικών επιδιώξεων της την έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, κάτι που διαφαίνεται και μέσα από τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ασφαλώς δεν μπορεί να επιτευχτεί χωρίς μια δυνατή τοπική αυτοδιοίκηση.

Στο πνεύμα αυτό, η αυτοδιοίκηση αλλάζει πρόσωπο και αφήνει πίσω τον παραδοσιακό συγκεντρωτισμό. Γίνεται πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, μέσα από την αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων και αφήνει πίσω αβελτηρίες του παρελθόντος. Φιλοδόξει να επιτύχει εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμένη διαχείριση, προς όφελος των πολιτών. Οι ΟΤΑ αποτελούν τον πλησιέστερο σύνδεσμο των πολιτών με το κράτος και εξ αυτού έχουν αναδειχθεί ως βασικοί συντελεστές της τοπικής ανάπτυξης, η όποια στοχεύει στη περαιτέρω περιφερειακή σύγκλιση και τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων. Η τοπική ανάπτυξη, όμως, οφείλει να είναι απαλλαγμένη από αγκυλώσεις και στρεβλώσεις. Πρέπει να βασίζεται σε νέου τύπου ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως ο δημοκρατικός προγραμματισμός. Ο σεβασμός στο περιβάλλον,  η ισχυροποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων, η δημοκρατική λογοδοσία και ο έλεγχος, η διαφάνεια καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά. Το πλέγμα αυτό αποτελεί εχέγγυο και εφαλτήριο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αποκτά πλέον νέο παλμό. Αναβαθμίζεται το επιχειρησιακό δυναμικό των Δήμων και των Περιφερειών για την άσκηση μιας ολοκληρωμένης πολίτικης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, μέσα από την ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των Περιφερειών για μια συνεκτική και ισότιμη συμμέτοχη τους στην ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης. Ήδη η απελθούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών εκπόνησε σχέδιο Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, δηλαδή και για τους δυο βαθμούς, και το απέστειλε προς διαβούλευση στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), το οποίο κινείται στο πνεύμα αυτό.

Πυρήνας του προτεινομένου Κώδικα είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, το τεκμήριο της αρμοδιότητας υπέρ της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης σηματοδοτεί την ισχυροποίηση της υπόστασης της γειτονίας και του χωρίου και, ως εκ τούτου, καθιστά αναγκαία την ικανοποίηση και τη διευθέτηση των τοπικών αναγκών από όργανα και θεσμούς που έχουν άμεσο και ειδικό δεσμό με το τοπικό στοιχείο, λόγω του ότι βιώνουν τα πρόβλημα και γνωρίζουν τις ανάγκες εκ του σύνεγγυς.

Όσον αφορά το ερωτήματα που ετέθησαν από το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και αφορούν τους παιδικούς σταθμούς και τις κοινωνικές δομές, θέλω να σας μεταφέρω ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις, εξασφάλισε τα απαιτούμενα κονδύλια για τη φετινή κανονική τους λειτουργία.

Κυρίες και Κύριοι Δήμαρχοι, δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το σπίτι σας, βρίσκεται δίπλα σας αρωγός στην προσπάθεια σας, σε κάθε δυσκολία που σας παρουσιάζεται. Μέσα από γόνιμο διάλογο και συνεργασία, πιστεύουμε ότι θα αλλάξουμε τα κακώς κείμενα, για να κάνει βήματα η χώρα μας μπροστά, αλλά και για να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή, που στους δύσκολους καιρούς μας πρέπει να είναι το ζητούμενο».

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει