Παρουσίαση από την Εταιρία ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε της πιλοτικής μονάδας παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας πράσινου υδρογόνου στο Άγκιστρο Σερρών.

Share: