Θεόφιλος Λεονταρίδης | τ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών | Βουλευτής Σερρών
2321 054640
Γραφείο Τύπου

Πρακτικές των Τραπεζών στις Τραπεζικές Συμβάσεις Δανείων

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.  Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 

θέμα: Πρακτικές των Τραπεζών στις τραπεζικές συμβάσεις δανείων (πιστωτικές κάρτες, στεγαστικά δάνειο)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής» η Ένωση μετά από σειρά συλλογικών αγωγών, επέτυχε την έκδοση δικαστικών αποφάσεων που καταδεικνύουν πλήθος παράνομων πρακτικών στις τραπεζικές συμβάσεις δανείων (πιστωτικές κάρτες, στεγαστικά δάνεια).

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδείχθηκαν υπήρξε η απόφαση 1219/01 του Αρείου Πάγου που κατέγραψε ότι ιδίως στον τομέα των πιστωτικών καρτών, το ύψος των επιτοκίων καθορίζεται οπό τα πιστωτικά ιδρύματα σε καταχρηστικά επίπεδα. Ωστόσο τα τελευταία δεν έχουν προβεί σε μειώσεις των επιτοκίων στον εν λόγω τομέα.

Ταυτόχρονα κατεδείκνυε μία σημαντική παρανομία που συντελείται από τις Τράπεζες στον τομέα της καταναλωτικής πίστης και έθετε καίρια το ζήτημα της αποκατάστασης της νομιμότητας.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την κρίση της “Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής” η Τράπεζα της Ελλάδας ως αμερόληπτης εποπτικής αρχής, έχει εκφράσει μία διαφορετική άποψη για το περιεχόμενο της απόφασης, δημιουργεί ανασφάλεια στους καταναλωτές, και ενισχύει την έλλειψη εμπιστοσύνης τους στους θεσμούς και την πεποίθηση τους ότι η Πολιτεία αδιαφορεί ουσιαστικά, Ακόμη περισσότερο, καθιστά τη μάχη κατά της αισχροκέρδειας επιλεκτική και  κατά τούτο  δοκιμάζει  την ειλικρίνεια  και αποτελεσματικότητα της.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1) Εάν η Κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να μεριμνά για την προάσπιση των θεσμών της, και να υπεραμύνεται της κοινωνικής δικαιοσύνης, πάρει μέτρα για να μην υπάρχουν στο πεδίο της καταναλωτικής πίστης, εκμετάλλευση των καταναλωτών με τραγικές συνέπειες.

2) Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος προχωρήσει στην κατάργηση των ορίων στην καταναλωτική πίστη.

3) Εάν η παρακράτηση από τις τράπεζες σημαντικών ποσών ως προμήθειες κατά την χορήγηση των δανείων περιορισθεί σε λογικά επίπεδα.

 
 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Επικοινώνησε με τον Θεόφιλο?

η γνώμη σας μετράει